Kan niet gymen, wat nu.

Ik heb mijn kruisband gescheurd en ben 16 en zit dus op de middelbare. Wegens vele moeilijkheden in de groei kan ik pas als ik uitgegroeid ben geopereerd worden. Nu kan ik best rennen, fietsen en lopen. Maar vele sporten ook niet. Kom ik in aanmerking om niet te hoeven gymen op school. En zijn er dan alternatieven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat kan een probleem geven. Je moet voor het vak gym ('lichamelijke opvoeding') in de tweede fase een voldoende of goed hebben gehaald, anders 'krijg' je je diploma niet. Scholen moeten hier wat voor bedenken in hun examenreglement. Er is een school die doet het als volgt (je eigen school kan het weer anders regelen): "Blessures van korte of langere duur Rekening houdend met het advies van een medisch deskundige bepaalt de docent lichamelijke opvoeding in overleg met de leerling of én in hoeverre de leerling kan deelnemen aan de les. Als deelname niet mogelijk is, moet de leerling wel in de les verschijnen. Indien de aard of duur van de blessure hier aanleiding toe geeft, treedt de docent in overleg met de secretaris van de examencommissie. De leerling dient dan een vervangende opdracht te krijgen. Deze vervangende opdracht dient reëel haalbaar te zijn: er dient een evenwichtige verhouding te zijn tussen de tijd die nodig is om de vervangende opdracht te maken en het gemiste aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding. De betrokken leerling dient zich steeds om de twee weken te melden bij de docent lichamelijke opvoeding om deze inzicht te geven in de vorderingen. Als een vervangende opdracht niet of niet naar behoren is gedaan, kan er geen beoordeling voor het vak lichamelijke opvoeding worden gegeven en kan de bevordering van de leerling in gevaar komen. Voor een 6de klasser kan dit leiden tot vertraging bij het verkrijgen van zijn diploma." Voor gehandicapte leerlingen geldt wat anders en dat geldt voor alle vwo- en havoscholen voor ons land (Inrichtingsbesluit WVO) "Artikel 26e. Ontheffingen en vrijstellingen vwo en havo 1. Het bevoegd gezag van een school voor vwo of havo kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust." Dan komt het schoolbestuur er dus aan te pas. Het schoolbestuur kan ontheffing verlenen om gym te volgen. Het schoolbestuur informeert dan de onderwijsinspectie daarover en ook waarom men die ontheffing gegeven heeft.

Bronnen:
http://overheidsloket.overheid.nl/index.ph...

Als jij een medisch dossier hierover kan overhandigen (bewijs) kun je dus degelijk wel vrijstelling krijgen voor dit vak. Of eventueel aangepaste oefeningen tijden gym uitoefenen. Vaak moet je wel verplicht op de les verschijnen, of een vervangende opdracht uitvoeren. Lees ook even de voorwaarden van jou school.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100