Hoe krijg je het voor elkaar dat de gemeente of andere instantie een aed ophangt?

In mijn directe omgeving hangt er geen een. Dit kan toch niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat kun je niet afdwingen omdat het ophangen van een AED nog geen wettelijke plicht is. Bovendien zijn het dure apparaten (tussen de euro 1100.- en 3000.-/stuk zie ik op internet) en moeten ze ook deskundig worden gebruikt. Een training wordt met klem aanbevolen, hoewel het niet verplicht is. Maar zeker is het goed om het te promoten. Het zou mooi zijn als er in ieder overheidsgebouw eentje hing en ook op ieder bedrijf. Maar dat er dan ook mensen zijn die een training hebben gevolgd in het gebruik. Aangezien er veel meer particuliere bedrijven zijn dan overheidsinstellingen zal de nadruk bij de promotie op het bedrijfsleven moeten worden gericht. Verder zou je 'goededoelenclubs voor welgestelden' (Lions, Ronde Tafel e.d.) kunnen benaderen voor een bijdrage. Dat is voorhen ook gratis reclame. Bij het promoten zou je een e-mail/brief kunnen schrijven waarbij je ook onderstaande bepalingen van de Arbowet noemt. Een AED is namelijk net een middel om adequaat eerste hulp bij ongevallen te kunnen verlenen. Verder zou je het (maar dan samen met anderen) onder de aandacht kunnen brengen van een politieke partij. Als er een kamermeerderheid voor gevonden wordt, kan dit idee tot wet worden en kan er niemand meer onderuit. Wat staat in de Arbowet? " Artikel 3 1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: (...) e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties; en in artikel 15: Artikel 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; (...) 3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100