Wat is rechtvaardigheid?

Een gevoel, de wet, ongeschreven regels? Afhankelijk per situatie en mens/tijd? Is/Heeft rechtvaardigheid een constante? Gaat het om goed en kwaad? Een afweging van voordelen en nadelen? Is er iets waarvan je zonder twijfel kunt zeggen dat het goed of fout is? Wat is de sturende kracht achter/van recht? Wordt je geboren met rechtvaardigheidsgevoel - en wat word er met dat woord bedoelt?

Weet jij het antwoord?

/2500

De begrippen gerechtigheid en rechtvaardigheid worden door elkaar gebruikt. Er kunnen sociale, politieke, economische, morele, juridische en andere vormen van rechtvaardigheid worden onderscheiden. Bij de Grieken bestond het begrip rechtvaardigheid als een bovenwerelds beginsel dat de elementen van het universum regelt. Voor Plato (427-347 v.C.) was rechtvaardigheid dat een ieder deugdzaam leeft volgens zijn plaats in de samenleving en zijn relaties met anderen. De kerkvader Augustinus (354-430) zag rechtvaardigheid als de onveranderlijke, door God gegeven natuurwet. Rechtvaardigheid is eigen aan de ziel, via welke God tot ons geweten spreekt. De denkers van het natuurrecht vanaf de 17e eeuw beschouwden rechtvaardigheid als een uitvloeisel van de rede. De huidige betekenis van rechtvaardigheid is die van een richtlijn bij de formulering en interpretatie van wetten. De wet zou bijv. vaststaande straffen voor bepaalde vergrijpen kunnen voorschrijven, maar dit zou onrechtvaardig zijn omdat dan geen rekening kan worden gehouden met omstandigheden, draagkracht, gedeelde schuld e.d. Rechtvaardigheid kan ook buiten de wet om worden bereikt. Zo pleit een kerkelijke organisatie als Justitia et Pax (Gerechtigheid en Vrede) voor een wereld waarin mensen worden beschermd tegen onderdrukking en ontbering, een doel dat niet alleen door de wet moet worden bereikt maar ook door sociale actie. In 1991 pleitte een waarheidscommissie die was ingesteld door de president van Chili voor justicia, in de specifieke betekenis van berechting van schenders van mensenrechten maar ook in de ruime betekenis van herstel van rechtsgevoel. Een belangrijke moderne denker over rechtvaardigheid is de Amerikaanse filosoof John Rawls.

Bronnen:
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encycl...

Is erg moeilijk. Dit moet je altijd in een bepaalde context zien. Dit zou tijd, omgeving achtergrond enz. kunnen zijn. In de middeleeuwen ging je hand eraf wanneer je wat gestolen had. iedereen wist dat en iedereen vond dat ‘normaal’. Alleen degene waar de hand van afgehakt werd zou het er niet mee eens zijn geweest. nu moeten we er niet aan denken. In sommige Islamitische landen (streekgebonden) bestaat dit nog steeds. Wij spreken er schande van maar wie zijn wij om dat te zeggen? Kom je op het vlak van ethiek. Ter illustratie: toen ‘wij’ een paar honderd jaar geleden de wereld rondtrokken om landen leeg te roven en mensen te onderwerpen, ging dat uit van de kerk. Dat gaf een goed gevoel omdat je niet ZELF degene was maar alles in opdracht deed. Maar oh wat waren we vroom om alle natuurmensen die we tegenkwamen te verplichten een broek aan te trekken! Terug naar de vraag: wat is rechtvaardigheid: Afhankelijk van (rekening houdend met) tijd, plaats, cultuur en achtergrond: "Datgene wat goed ‘voelt’ en algemeen geaccepteerd is eventueel vertaalt naar een wetgeving, rekening houdend met de medemens." Je ontkomt niet aan verschillende opvattingen tussen individuen. De 1 vindt het normaal een portemonnee te houden die gevonden is terwijl een ander hem terugbrengt naar de eigenaar…..

rechtvaardigheid: billijk, in overeenstemming met het recht handelen (volgens woordenboek) Rechtvaardig is ook rekening houden met de achtergrond. Als je als ouders je kinderen een fiets belooft bij een goed rapport, zouden ze er rekening mee moeten houden dat voor het ene kind gemiddeld een 6,5 al goed is omdat die er hard voor heeft moeten werken, terwijl voor de ander 7,5 gemiddeld niet echt goed is omdat die met een beetje inspanning makkelijk op een 8 was gekomen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100