Let op: Startpagina GoeieVraag geeft geen medisch advies. De antwoorden en reacties zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten daarom altijd een arts.

Heeft een verbale performale kloof veel kenmerken van odd en/of cd?

Kenmerken van odd en cd ( anti sociale stoornissen) zij oa
Het gaat om een 17 jarige met dit gedrag sinds peuter tot nu

Agressief verbaal en/ of fysiek
Vaak liegen
Manipuleren
Stelen
Crimineel gedrag
Drugsgebruik
Geen werk of opleiding afmaken
Moeite met gezag en autoriteiten
Weinig vrienden ivm niet aardig gevonden worden of juist berucht zijn
Geld lenen/of goederen lospeuteren door liegen of medelijden te wekken
Geweld
Ganeverslaving
Expres treiteren
Vandalisme
Anderen de schuld geven van eigen fouten
Geen of weinig empathisch vermogen
Als puber weglopen voor het 13 e levensjaar
Vinden dat voor hem andere regels tellen
Geïnteresseerd in wapens of messen enz
Op andermans zak teren
Altijd op p cluster 4 onderwijs zitten ( voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen)
Geen tot weinig respect

Past dit typisch in het profiel van een verbale performale kloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Naar mijn mening niet of bijna niet. Er wordt van alles beweerd over gedragskenmerken bij een verbaal-performaal kloof, maar wanneer je kijkt naar de daadwerkelijke wetenschappelijke data, blijft daar niet zo gek veel van over. Bij kinderen met gedragsproblemen zien hulpverleners vaak een v/p kloof, en daaruit wordt dan soms geconcludeerd dat dit (deels) de oorzaak is van die gedragsproblemen. Maar andersom geldt die samenhang niet: bij kinderen met een v/p kloof komen gedragsproblemen niet vaker voor, oftewel die kloof heeft geen voorspellende waarde voor het hebben of ontwikkelen van gedragsproblemen. Er zijn wel onderzoeken die een samenhang vinden tussen zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen, maar als je kijkt naar de grotere prospectieve onderzoeken, valt die samenhang weg. Je zou dus op zijn minst zeer voorzichtig moeten zijn met het doen van uitspraken over een vermeende samenhang. Wat trouwens wél van belang is wanneer het gaat om leerproblemen, is de richting van de kloof. Niet de grootte daarvan of het aanwezig zijn van een kloof an sich, maar wel of de verbale of performale intelligentie sterker of juist minder sterk ontwikkeld is. Bij een V/p kloof - een hogere verbale intelligentie - is er op dat gebied niets aan de hand, maar bij een v/P kloof, dus een hogere performale intelligentie, presteren kinderen minder goed op school. Ze hebben problemen met onder meer technisch en begrijpend lezen. Niet zo vreemd natuurlijk, aangezien de relatie tussen schoolprestaties en verbale intelligentie veel duidelijker aanwezig is dan een relatie tussen performale intelligentie en schoolprestaties. Toegevoegd na 20 minuten: Ik heb geen zin/tijd om uitgebreid bronnen te geven, maar wie interesse heeft: zoek op Moffit and Silva in een wetenschappelijke database, en je vindt heel wat publicaties over de relatie tussen IQ en delinquent gedrag, IQ en gedragsstoornissen en de klinische relevantie van een discrepantie tussen performale en verbale IQ-scores op de WISC-R.

Nee, een verbale performale kloof is wat anders en heeft geen direct verband met het genoemde gedrag of genoemde stoornissen. Een V-P kloof wil zeggen dat er een opmerkelijk verschil is tussen de scores op het verbale deel van een intelligentietest en het performale deel van een intelligentietest. In het verbale deel wordt gewerkt met taal, in het performale deel niet; grofweg zijn dat getallen en symbolen. De vuistregel is dat een verschil van zo’n 15 punten tussen verbaal en performaal een noemenswaardig verschil is. Dit kan dus twee kanten op gaan: verbaal sterker of performaal sterker. Een grote kloof hoeft ook geen probleem te zijn, maar dan is het interessant om verder te kijken naar mogelijke oorzaken. Dat kan komen door een stoornis, maar ook heel anders zijn. De verbale score kan worden gedrukt door problemen met spraak, zicht of gehoor; ook kunnen dyslexie, perfectionisme en faalangst een rol spelen. De performale score kan gedrukt worden door perfectionisme, moeite met tijdsdruk, beperking in de motoriek en dat soort dingen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100