Ik moet straks met spoed naar de tandarts vanwege erge kiespijn, Mag mijn werkgever verlof afschrijven?

Ik werk 4 uren, en normaal zou ik altijd in mijn vrije tijd plannen maar dat trek ik nu echt niet.. Mag hij zomaar verlof afschrijven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar kun je calamiteitenverlof voor nemen omdat het dringend is en je niet op een ander tijdstip kan. Toegevoegd na 1 minuut: En anders kun je je ziek melden. Je werkgever hoeft dit niet als verlofuren af te schrijven. Vraag Ik heb een verschil van mening met mijn baas over tandarts- en doktersbezoek onder werktijd. Volgens mijn werkgever moet ik daar vrije uren voor opnemen, maar ik denk dat mijn werkgever mij hier vrij voor moet geven. Wie heeft gelijk? Marleen Antwoord Je baas heeft gelijk. Werkgevers hoeven het loon van hun werknemers alleen door te betalen als ze ziek zijn, of hun werk niet kunnen doen door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever (denk aan bedrijfsrisico's, weersomstandigheden, brand, explosies). Oftewel: als je naar de dokter gaat omdat je zo ziek bent dat je niet kunt werken, dan meld je je ziek. En als het niet zo erg is, dan dien je er officieel vrije uren voor op te nemen. De wet kent één uitzondering, te weten het calamiteitenverlof dat is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg: de werknemer kan kortdurend verlof opnemen met behoud van loon als hij niet kan werken vanwege: Zeer bijzonder persoonlijke omstandigheden Een door wet of overheid (zonder geldelijke vergoeding) opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd kan plaatsvinden, zoals aangifte van een geboorte De uitoefening van het actief kiesrecht Onder ‘zeer bijzondere omstandigheden' wordt gerekend: De bevalling van de partner van de werknemer Het overlijden en de lijkbezorging van een van de huisgenoten van de werknemer of een van zijn bloed- en aanverwanten (ouders, broers en zusjes) De plotselinge ziekte van een kind of anderen die zijn aangewezen op de verzorging van de werknemer Het moeten treffen van maatregelen vanwege bijvoorbeeld een kapotte waterleiding Het moet dus gaan om verlof dat nodig is voor het treffen van noodzakelijke maatregelen. Toegevoegd na 2 minuten: Overigens: een baas MAG je natuurlijk wel verlofuren geven. Mijn man krijgt een x aantal uur per jaar voor tandarts- en doktersbezoek maar het is dus geen verplichting.

Bronnen:
http://www.intermediair.nl/carriere/salari...
http://www.z24.nl/carriere/artikel_89107.z...

Voor een bezoek aan een medicus (dus ook aan een tandarts) mag de baas geen verlofdagen of uren afboeken, de hoeveelheid uren die je werkt is daar bij niet van belang.

Ja. Doktersbezoeken en tandartsbezoeken onder werktijd zijn in principe gewoon 'voor eigen rekening' dus met afschrijven van uren. Dit op basis van de hoofdregel: 'geen werk - geen loon'. Maar... Zeer veel werkgevers hebben de "serviceregeling" dat bezoek aan een huisarts of tandarts geen 'uren kost'. Je krijgt daarvoor dan max. een of twee uur. Van parttimers wordt (terecht) gevraagd om deze bezoeken niet af te leggen op dagen dat ze werken. Als die regel 'tandartsbezoek = werktijd' er is voor de fulltimer (vraag dit na bij de werkgever), dan lijkt het me correct als de werkgever je in dit specifieke geval ook verlof op zijn kosten geeft. Parttimers en fulltimers moeten namelijk gelijk behandeld worden. "Calamiteitenverlof" is hier m.i. niet van toepassing, dat is voor andersoortige situaties, zie hieronder. "Calamiteitenverlof is bedoeld voor problemen in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moeten oplossen. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan kinderen, partner of ouders te kunnen geven. Het calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privéproblemen. Als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dat onder het calamiteitenverlof. Als de ouder de volgende dag thuis moet blijven om voor het kind te zorgen, valt dat onder het kortdurend zorgverlof. Duur calamiteitenverlof Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. De lengte van het verlof kan daardoor variëren van een paar uur (regelen van een loodgieter bij een gesprongen waterleiding) tot een paar dagen (regelen van een begrafenis). Het loon wordt tijdens het verlof doorbetaald. Een werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. De werknemer is wel verplicht om het verlof zo snel mogelijk bij de werkgever te melden. Daarbij moet de werknemer ook aangeven hoe lang het verlof naar verwachting duurt. Gevolgen calamiteitenverlof voor vakantiedagen en salaris Het salaris wordt gewoon doorbetaald tijdens het calamiteitenverlof. Maar in een cao of met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt. Werkgevers en werknemers kunnen ook afspraken hebben gemaakt om het calamiteitenverlof te compenseren met de extra vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen die een werknemer heeft boven op het minimum aantal vakantiedagen. De werknemer moet daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. "

Dat hangt er van af onder welke CAO je werkt en of je vast werk hebt of via een uitzendbureau. In de regel is het zo dat je dergelijke uren niet als werk kunt zien en dus niet betaald wordt. In sommige CAO is het zo geregeld dat je gewoon in werktijd naar de dokter of tandarts kunt gaan in zo'n geval. Vroeger viel daar elk bezoek onder maar tegenwoordig wordt je geacht dit zo veel als mogelijk buiten je reguliere werkuren te doen. Als uitzendkracht moet je kijken hoe het in je arbeidsovereenkomst staat. Soms bouw je calamiteitenverlof op en dan kun je dus gewoon onder die noemer je uren opnemen (dat staat dan los van het wettelijk calamiteitenverlof). Deze opgebouwde uren krijg je aan het einde van je contract uitbetaald als je er geen gebruik van hebt gemaakt (Het is dus gewoon je eigen geld).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100