Is een langstlevende-testament nog geldig na scheiding?

Mijn moeder is kortgeleden overleden. Ik ben haar enig overgebleven kind en daarmee wettelijk gezien haar enige erfgenaam. Nu blijkt dat mijn ouders lang geleden een langstlevende-testament hebben laten opstellen. Ze waren toen nog getrouwd. In 2002 zijn ze gescheiden. Is na de scheiding dit langstlevende-testament nog steeds geldig? M.a.w. erft mijn vader i.p.v. ik? N.B. in het testament wordt steeds gesproken over 'echtgenoot' en daar is uiteraard na de scheiding geen sprake meer van; vandaar dat ik betwijfel of dat testament nog geldig is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zolang een testament niet herroepen is door een of beide opstellers, blijft het in principe onverkort van kracht, ook na een echtscheiding. Zeker als er (stief-) kinderen in dat testament benoemd worden. Het komt heel veel voor dat lang geleden opgestelde testamenten gewoon vergeten worden bij een echtscheiding waardoor zo'n testament dan opduikt als een van de voormalige echtelieden dan overlijdt. Zo'n testament is altijd wel aanvechtbaar maar dat zal meestal op veel weerstand kunnen rekenen, vooral als er grotere belangen mee gemoeid zijn. Het zal van de constructie van het testament en de bedoelingen van de genen die destijds dat testament maakten afhangen of dat achteraf nietig verklaard kan worden. In principe heb je als kind altijd recht op een zgn. legitieme portie uit de nalatenschap van je moeder. Maar als door een zgn. 'langstlevende' constructie je vader is aangewezen als de erfgenaam dan heb jij automatisch een schuldvordering op je vader ter grootte van de erfenis die je moeder nalaat. De langstlevende constructie wordt vaak toegepast als er gemeenschappelijk onroerend goed in bezit is (woonhuis) waarmee dan voorkomen wordt dat de overgebleven echtgenoot dat moet verkopen om de erfenis in geld aan de kinderen uit te betalen. De kinderen houden dan op papier een schuldvordering op de langstlevende die het huis dan niet hoeft te verkopen en er in mag blijven wonen. Maar de omstandigheden die in een testament omschreven staan kunnen in de tijd dermate gewijzigd zijn dat dat niet meer op de huidige situatie van toepassing kan zijn. Dat is dan een rechtsgeldige reden om zo'n testament alsnog nietig te laten verklaren. Daarvoor is dan wel de kantonrechter nodig die de zaak moet bekijken en afwegen. Voor advies daarover kun je het best een notaris raadplegen, die is bekend met alle procedures inzake familie- en erfrecht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100