Mijn man heeft een stamrecht bv en leent hier gelden uit. Moet ik dan als Partner meetekenen voor deze leningen?

De stamrecht bestaat uit een afkoopregeling voor gederfde inkomens van de vroegere werkgever van mijn man. Als je bij de bank leent moet je als echtpaar samen tekenen, hoe werkt dit als je van een stamrecht bv gelden leent voor privé?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een BV is een aparte rechtspersoon en degene die deze bestuurt of volmacht heeft gekregen van de aandeelhouder(s) kan handelen, lenen en uitleen zoals hij wil. De BV staat eigenlijk gelijk aan een mens, of om maar iets te noemen, een bank of een grote organisatie. In de BW heb je de gezinsbeschermende bepalingen in boek 1. Daarin staat o.a. dat de ene echtgenoot toestemming nodig heeft van de ander bij rechtshandelingen met financiële impact, om het even samen te vatten ( BW art 1: 86). Vandaar dat een bank die geld uitleent die handtekening ( bewijs van toestemming) nodig heeft. Anders kan de echtgenoot die niet heeft getekend de hele zaak weer terugdraaien. Met de BV ben je niet getrouwd. Daarom mag de leiding van de BV ( dus de BV zelf)doen wat ze wil, dus ook geld uitlenen of wat dan ook. Tenminste, zolang het binnen de statuten valt.j

Als je in gemeenschap van (...) bent getrouwd dan ben je mede aansprakelijk voor alle handelingen die je samen in het huwelijk laat passeren. Dus ook voor die zaken die je echtgenoot doet, heeft die in principe jouw toestemming nodig en dus handtekening. Dat geldt dus ook voor de stamrecht BV. Het kapitaal dat in zo'n BV zit is gemeenschappelijk kapitaal, tenzij bij de vestiging van het stamrecht bepaald is dat deze buiten de gemeenschap valt. Hiervoor is dan een notariële akte nodig waarin expliciet bepaald is wie de beheerder zal zijn en de andere echtgenoot uitsluit. Is dat niet gebeurd dan valt zo'n stamrecht BV automatisch onder beider bestuur en beheer en zijn beide echtelieden aan elkaar toestemmingsplichtig. Een stamrecht BV is een bijzondere vorm van kapitaalbeheer en ontstaan om het mogelijk te maken grote(re) vermogens voor andere doeleinden dan ondernemen te bestemmen zoals vooraf vastgestelde periodieke uitkeringen t.b.v. (aanvullend) levensonderhoud. De uitkeringen moeten dan worden belast als ware het loonbetalingen. Er worden dan dus loonheffing en premies SV enz. ingehouden en afgedragen. De stamrecht BV is een autonome rechtspersoon waarvan de bestuurders tevens de enige werknemers zijn. Het administratieve beheer wordt meestal uitbesteedt aan derden zoals een verzekeraar of een accountantskantoor die kosten aan dat beheer in rekening brengen. Leningen opnemen vanuit de stamrecht BV is mogelijk maar dan moeten deze leningen behandeld worden zoals dat bij een bank gebeurd, dus een marktconforme rente rekenen en betalen en ook in een vooraf vastgestelde looptijd weer aflossen. Alleen op die manier houdt de stamrecht BV en haar beheerders de fiscale voordelen die aan een stamrecht BV verbonden zijn. Maar ook in dat geval zijn beide echtelieden gehouden elkaar toestemming te verlenen en de akte van lening beide te ondertekenen en zich aan de verplichtingen van de lening te houden. Uitsluiting van mede ondertekening en aansprakelijkheid is dus alleen mogelijk als de stamrecht BV buiten de gemeenschap is gehouden en op naam staat van slechts één der echtelieden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100