Is het reeel dat er een pauze van een half uur van je salaris wordt afgetrokken terwijl je ALLEEN de hele dag in de winkel staat?

Ik 'beman' een winkel de hele dag in mijn eentje. Men zegt: je eet je boterham maar tussendoor op als er geen klanten komen. Er is ook geen afgesloten ruimte om dit te doen maar je mag ook niet met volle mond een klant begroeten. Toch wordt er elke werkdag een half uur van mijn salaris ingehouden voor 'pauze'. Boodschappen doen voor het werk en afstorten moet ik ook in mijn eigen tijd doen, omdat de winkel open moet blijven! Kan dit zomaar? Heeft iemand hier ervaring mee?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit probleem komt vaker voor dan men aanneemt of weet. Zeker in deze barre tijden waarin winkelomzetten de kosten nog maar nauwelijks dekken. Dan wordt elke post aangegrepen om op kosten te besparen... De werkgever is gerechtigd de pauzetijden van je totale aanwezigheidstijd niet door te betalen. Dat is dan ook algemeen gebruikelijk. Maar het is NIET reëel als een werkgever pauzetijden hanteert die je als werknemer niet daadwerkelijk krijgt of geen gelegenheid biedt de pauzes fatsoenlijk te benutten. Het is strikt genomen zelfs tegen de arbeidstijden wet. Je werkgever is hier dus in overtreding! Iedere werknemer heeft recht op tenminste 2 pauzes per dag, waarvan 1 x een kwartier en 1x een half uur (lunchpauze) uitgaande van een 8-urige werkdag. Ook de werkgever zal zijn pauzes af en toe nemen, maar dat is voor hem een ander verhaal. Eigenlijk ben je nu 'overwerk' aan het verrichten waarvoor geen vergoeding wordt betaald. En 5 x 45 minuten is dan 3 uur en 45 minuten loonderving per week. Dat loopt per jaar aardig op. Het zou anders zijn als jijzelf uit eigen beweging je pauzes niet zou nemen (ook die werknemers bestaan en die handelen dan ook tegen de wet en daarmee in overtreding). Maar dan ligt het probleem bij degene die zijn pauzes niet neemt en is de werkgever dat dan niet aan te rekenen. Omdat je alleen de winkel bemand, kun je in principe dan ook besluiten om gewoon de winkel bijv. tussen half een en een uur te sluiten en je pauze dan te nemen. De koffiepauze 's-morgens zou je tijdens een rustig uurtje kunnen nemen. Is de werkgever het niet eens met die sluiting, dan moet hij ervoor zorgen dat er dan iemand anders is, of hijzelf, om de winkel open te houden tijdens jouw lunchpauze. Je zou dus hierover gewoon in overleg met je werkgever moeten gaan. Het alternatief voor hem is óf je je pauzes gunnen óf je je volledige arbeidstijd zonder inhouding van pauzes te betalen. De keuze is dan aan hem. Je hebt recht op die pauzes dus kan het geen reden voor ontslag zijn! Kom je er niet uit met hem dan zou je dit kunnen aanmelden bij het Ministerie van SZW/ arbeidsinspectie of als je lid van een bond bent, bij hen. Wees er wel van bewust dat dit de arbeidsverhoudingen aardig kan verzieken, zowel voor jou (onvrede) als voor hem (op de vingers getikt worden door jouw toedoen). Houdt in ieder geval wel exact bij hoelang deze situatie nu al voortduurt en hoeveel loonderving je hebt opgelopen hierdoor (dossier). Het kan van pas komen.

Je hebt recht op pauze! Bespreek dit met je werkgever, het staat in de arbeidstijdenwet. Voor het aantal pauzes dat u heeft en de duur daarvan geldt het volgende: Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier. In collectieve afspraken (bijvoorbeeld in uw cao of tussen uw werkgever en de ondernemingsraad) kunnen bepalingen staan over minder of kortere pauzes dan de bovengenoemde. U heeft in ieder geval minimaal 15 minuten pauze als u langer dan 5,5 uur werkt. Doorbetaling tijdens pauzes In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetalen tijdens de pauzes. Toegevoegd na 3 minuten: Het hangt wel van je leeftijd af: In deze arbijdstijdenwet staat ook wanneer u recht heeft op pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor jongeren tot 18 jaar gelden andere regels.

Bronnen:
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijn-vraag/ar...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/we...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100