wegens verbouwing van cafe,zit ik 4 maanden zonder werk.Hoor ik door betaald te worden?Heb een vast contract.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, je hoort doorbetaald te krijgen. Een en ander is geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7, art 628. Dat de werkgever vier maanden lang geen werk voor je kan aanbieden, is typisch een geval dat in de risicosfeer van de werkgever ligt. Daarom moet hij je toch die vier maanden doorbetalen, ook al werken je niet. Artikel 628 1. De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. 2. Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met het bedrag van die uitkering. 3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. 4. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard. 5. Van de leden 1 tot en met 4 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 6. In geval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 668a kan een afwijking als bedoeld in lid 5 in totaal voor ten hoogste zes maanden worden overeengekomen. 7. Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in lid 5, kan van dit artikel slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Bronnen:
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7...

Ja, je hoort door betaald te worden voor het aantal uren dat je op je contract overeengekomen bent, je werkgever garandeert je voor het aantal uren dat je aangenomen bent, werk voor je te hebben. Dus ook als dat er even niet is, heb jij recht op loon.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100