Welke overheidsinstantie registreert hoeveel geld er jaarlijks tevergeefs door overheidsorganisaties wordt uitgegeven?

Ik zag laatst het tv-programma kanniewaar zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën lijkt een organisatie te zijn die doet wat jij bedoelt. Een overheidsinstantie is het, als ik het goed zie, echter niet. Onderstaande teksten staan op de website van de stichting: "De Stichting is genoemd naar prof. dr. Wim Drees, hoogleraar openbare financiën aan de Nederlandse Economische Hogeschool (later opgegaan in de Erasmus Universiteit Rotterdam) en directeur van de Rijksbegroting op het Ministerie van Financiën." "De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën stelt zich ten doel wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid te bevorderen. Daarbij richt de Stichting zich op de publieke sector in brede zin, met inbegrip van de centrale overheid, de decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten en provincies, en de zelfstandige bestuursorganen. Ook geeft de Stichting aandacht aan Europese Unie voorzover het beleid van de Unie van belang is voor de openbare financiën en het overheidsbeleid in Nederland. Voor dit doel neemt de Stichting initiatieven ter bevordering van gedegen wetenschappelijk onderzoek en een kritische meningsvorming over de effectiviteit en doelmatigheid van het overheidsbeleid. Onder meer wil de Stichting de meningsvorming en het onderzoek stimuleren over de omvang van het takenpakket van de overheid en de mogelijkheden om de kosten van de overheidsactiviteiten te verlagen door verhoging van de doelmatigheid. Het gaat hierbij niet alleen om directe uitgaven en belastinguitgaven van de overheid, maar ook om financiële en administratieve lasten die overheidsingrijpen voor ondernemingen en burgers veroorzaakt."

Bronnen:
http://wimdreesstichting.nl/wimdreesstichting

De reken kamer . Die rekent de overheid financiën na . Maar echt de onderste steen boven halen ? Mogelijk maar het zijn allemaal ambtenaren , er boven staan mensen met politieke agenda's . Er worden ook externe accountant's ingehuurd bij de wat zwaardere gevallen en ingeval van fraude . Maar de ministeries houden het liever binnenskamers , liever geen vuile was buiten ! Of zeker geen slapende honden wakker maken , liefst naar de volgende regeer periode heen tillen . Zoals die snelle trein , laatst . Het dossier lag al jaren in kasten te stinken , alle voorgaande ministers wisten er van af . Maar zo lang het niet acuut is , in de koelkast die stinkdossiers .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100