De ex-leidinggevende, heeft aan de persoon waar ik voor zou komen te werken verteld dat ik in de laatste periode ziek/overspannen was. Mag dit?

Ik ben aan het eind van mijn contract ziek geweest in verband met persoonlijk problemen. Ik kom mij onvoldoende concentreren op mijn werk. Nu ben ik via een detacheringsbureau, 2maanden later, voorgesteld voor een functie bij deze organisatie. Echter, de leidinggevende waar ik mij bij ziek heb gemeld, heeft aan de persoon waar ik voor zou komen te werken verteld dat ik in de laatste periode bij mijn vorige baan problemen had. Namelijk dat ik het werk niet aan kon (in verband met ziekte). Mag dit zomaar? Ik voelde mij juist weer erg goed en ik ben ervan overtuigd dat ik deze baan (ook nog eens parttime) met veel plezier en met succes zou kunnen uitvoeren. Dus ik baal er behoorlijk van. Graag hoor ik van jullie of dit wettelijk gezien wel toegestaan is

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dat is gewoon informeren en risico's uitsluiten zeker als je daar nu komt via detachering. Bij de organisatie gaan ze wel een keuze maken om een zo groot mogelijke zekerheid te hebben dat de klus goed wordt gedaan.

Er is geen wet die het verbiedt. Wel is er de zogeheten sollicatiecode van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) die stelt: "5.1 Indien de arbeidsorganisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij zulks niet vereist is op grond van een wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De te verkrijgen informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien relevant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron en b) met de sollicitant worden besproken." "De code is opgesteld door de NVP, in overleg met de Stichting van de Arbeid. Als een bedrijf zich niet aan de sollicitatiecode houdt, kun je een klacht indienen bij de NVP. " Het antwoord op je vraag is niet ‘zwart-wit’ te geven. Heeft de ingewonnen informatie ‘direct verband met de te vervullen vacature’? Zijdelings kan daarvan in deze situatie wel sprake zijn. Stel dat de nieuwe functie een ‘zware’ functie is en je bent met langdurige ziekteverschijnselen uitgevallen bij een soortgelijke functie elders dan kan de nieuwe werkgever op basis van ‘voorzichtigheid’ besluiten dat je niet de meest aangewezen kandidaat bent. Is er sprake van een ‘onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’? Ook dat is een kwestie van beoordeling. Als er alleen in het algemeen is meegedeeld dat je in een vorige functie wegens langdurige ziekte bent uitgevallen lijkt me geen sprake van een ‘onevenredige inbreuk’. Als men vooraf geen toestemming van jou heeft gekregen voor het inwinnen van referenties terwijl dat wel moest, is het in ieder geval wel fout maar zelfs als hiervan sprake zou zijn, dan kun je er wettelijk niets mee want: "De sollicitatiecode is (...) niet wettelijk geregeld, dus je kunt er geen rechten aan ontlenen."

Bronnen:
http://www.carrieretijger.nl/carriere/soll...
http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100