Kan iemand die werkt bij een financiële adviesgroep waarbij de werkgever verzekerd is medisch advies geven en zeggen dat je er gewoon doorheen moet?

Begin april, dit jaar, heeft mijn vriendin zich namelijk ziek gemeld omdat ze zich niet lekker voelde. Na wat onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat ze pfeiffer heeft gehad. Ze is toen een maand thuis gebleven, maar heeft ondertussen wel weer geprobeerd om te gaan werken. Dit is haar niet gelukt en toen heeft haar werkgever bij een financieel adviesgroep een soort van ziektekostenverzekering afgesloten en een bedrijfsarts ingeschakeld. De verzekeraar en de bedrijfsarts waren het met elkaar eens dat mijn vriendin het rustig aan moest opbouwen. Dit gebeurde dus ook, alleen na een maand werdt mijn vriendin weer ziek en heeft ze zich opnieuw ziek gemeld. Vervolgens belt de verzekeraar, mijn vriendin op, en zegt dat ze in de loop van deze week langs komt op haar werk. Op de desbetreffende dag vertelt mevrouw de verzekeraar doodleuk dat mijn vriendin zich er door heen moet slaan en er mee moeten leren leven. Mijn vraag is mag dit en wat kan je er tegen doen? En dan heb ik nog een vraag!
Als haar werkgever hiervoor verzekerd is mag hij dan wachtdagen inhouden op de salaris van mijn vriendin?

B.V.D voor uw tijd!!!!

Weet jij het antwoord?

/2500

De beoordeling van de bedrijfsarts is niet bindend. Als de werkgever/verzekeraar en de bedrijfsarts van mening verschillen, raad ik aan een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Succes.

Dat die werkgever verzekerd is, dat zegt niks. Dat is hij namelijk verplicht. Alle werkgevers moeten verzekerd zijn tegen kosten zieke werknemer. Dat hoort bij zijn zorgplicht.Op basis van de wet bestaat uw zorgplicht uit: •Inrichten en onderhouden van een werkplek waarbij schade bij uitvoering werkzaamheden voorkomen wordt. •Werkomstandigheden waarbij u redelijkerwijs voorkomt dat de werknemer schade lijdt. •Voorkomen van schade tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. •Het voorkomen van verzuim (actieve preventie). •Het bevorderen van re-integratie (actief). •Adequate verzekeringsoplossingen ter dekking van financiële- en materiële schade. •Adequate informatievoorziening. Over ziekte en gezondheid heeft de bedrijfsarts het voor het zeggen. Die kan met gezag bepalen of er een ziekte is die verklaart waarom een werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Een bedrijfsarts zorgt daarnaast voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel de werkende mens als de organisatie. De mevrouw van de verzekeraar heeft daar niets over te zeggen. Jouw vriendin hoeft niet te praten met die mevrouw. De bedrijfsarts kan overleggen met de huisarts. Daarvoor zal de bedrijfsarts toestemming vragen. Als dat geen oplossing biedt, en je hebt als betrokkene ook geen duidelijke voorkeur, dan kun je een "deskundigenoordeel" aanvragen bij het UWV (www.uwv.nl). Beide artsen, de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV, hebben een oordelende taak. Dat is dus het antwoord voor je vriendin aan die mevrouw. In de horeca geldt één wachtdag bij ziekte (artikel 7.1 cao horeca). Dat heeft met die verzekering dus niks te maken. https://www.fnvhoreca.nl/1199/wachtdag-bij-ziekte.html

Eerst de wachtdagen. Die mogen worden ingehouden als dat in de arbeidsovereenkomst staat of in de CAO. Het zijn er maximaal 2 per ziektegeval. Ben je ziek geweest en word je binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan krijg je vanaf je eerste ziektedag doorbetaald door de werkgever. Een werkgever is niet verplicht om een verzekering af te sluiten waarmee hij zijn verplichting tot loondoorbetaling kan afdekken. Hij is ook niet verplicht gebruik te maken van een arbodienst. Wel moet hij deskundige ondersteuning krijgen bij een aantal taken en dat is niet vrijblijvend. Hij MOET dit voor o.a. ziekteverzuimbegeleiding (door de bedrijfsarts); periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (door de bedrijfsarts) en aanstellingskeuringen (door de bedrijfsarts). Voor die ondersteuning kan de werkgever kiezen voor een contract met een arbodienst of voor het inzetten van een arbodeskundige (maatwerkregeling). De werkgever is overigens niet verplicht het advies op te volgen van een bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts (die betaald wordt door de werkgever) vindt dat je nog niet kunt gaan werken en de werkgever vindt van wel... tja, dan houdt het even op. In het slechtste geval kan de werkgever, als hij al van alles heeft geprobeerd, tijdelijk stoppen met salaris doorbetalen en andere maatregelen nemen. Vindt de bedrijfsarts dat je kunt gaan werken en vind je zelf van niet (en helpt verder aandringen bij de bedrijfsarts niet) dan kun je een UWV deskundigenoordeel aanvragen. Dit kost 50 euro en de uitspraak hiervan is binnen enkele weken. Hoewel de uitspraak van UWV niet bindend is houden de meeste werkgevers zich hier wel aan. Zo'n uitspraak van "een verzekeringsmevrouw" is net zoveel waard als een uitspraak van elke Goeie Vraag-beantwoorder hier... De werkgever kan naar haar luisteren of niet. (En de verzekeraar kan aan de werkgever uitkeren, of niet. Maar daar heb jij niets mee van doen.) Als de werkgever opdracht geeft om te gaan werken, is dat echter geen vrijblijvend verzoek, je moet alle redelijke opdrachten opvolgen die leiden tot je re-integratie in het arbeidsproces. Gaat het in het geheel niet, dan opnieuw ziekmelden. Soms zijn de werkgever en de zieke werknemer het echter niet eens over de ziekte of de re-integratie. In dat geval kunnen zij de cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Of naar de rechter te stappen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100