wat gebeurd er met je opgebouwde vakantiedagen als je overlijd?

gaan die op in rook of betaald de werkgever dit uit aan nabestaanden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je resterende rechten zoals vakantie geld eindejaarsuitkeringen en nog op te nemen vrije dagen worden uitbetaald op je rekening net als eventuele extra afspraken die in de cao staan over het overlijden. Deze behoren dan dus toe aan de erfenis.

Die worden uitbetaald. En niet alleen die: "Nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering, die doorgaans naar de giro- of bankrekening van de overleden medewerker wordt overgemaakt (art 7:674 BW). Deze uitkering komt ten goede aan de echtgenoot / partner waarmee de werknemer samenleefde. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen en bij gebreke daarvan gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag. De werkgever hoeft dus geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden medewerker zonder minderjarige kinderen. Bij de uitkering gaat het om een bedrag gelijk aan het loon over een maand (tot aan de dag dat de medewerker overleed wordt het loon betaald, daarnaast wordt er een uitkering van een maand betaald). Over deze uitkering moet de werkgever bovendien vakantiebijslag betalen. Een uitkering vanwege het overlijden van de medewerker is voor de loonbelasting vrijgesteld, tenminste als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon. Het gaat hier maximaal om het, in het arbeidscontract overeengekomen, maandloon, vermenigvuldigt met drie, alleen nog verhoogd met vakantietoeslag. Is de overlijdensuitkering hoger dan dit bedrag, dan is het meerdere belast op grond van de tabel bijzondere beloningen (4.5.3.1.C.). Heeft de werkgever zijn risico tot doorbetalen van loon bij overlijden verzekerd, dan is deze kapitaalsuitkering eveneens vrijgesteld tot het maximum van drie maanden loon. De premie voor deze verzekering tot dit maximum wordt niet bij het loon meegeteld, waardoor het niet wordt belast. Is de overlijdensuitkering hoger dan dit vrijgestelde bedrag, dan wordt de premie wel tot het loon gerekend. In een cao kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn overeengekomen die mogelijk meer rechten geeft aan rechtsopvolgers. Deze overlijdensuitkering wordt uitbetaald met het loon waarop de medewerker recht heeft tot aan zijn overlijden. Ook de vakantierechten van de medewerker worden berekend tot en met de dag van overlijden en vervolgens in geld uitgekeerd."

Bronnen:
http://www.arbeidsrechter.nl/overlijden-we...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100