Wat is het verschil tussen overheidsschuld en schuldgraad?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het zijn twee heel verschillende begrippen. De overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. De ratio die de schul­den­last (van een be­drijf) meet, is de schuld­graad. U be­re­kent deze ratio door het be­drag van de schul­den van een be­drijf te delen door zijn eigen ver­mo­gen. De ratio wijst erop hoe­veel de schul­den van een be­drijf be­dra­gen in per­cent in ver­ge­lij­king met zijn eigen ver­mo­gen. De schuld­graad geeft u dus een beeld van de fi­nan­ciële duur­zaam­heid van een be­drijf. Hoe zwak­ker de schuld­graad, hoe beter de fi­nan­ciële basis van het be­drijf. U vindt de ele­men­ten die nodig zijn om de schuld­graad te be­re­ke­nen in de jaar­re­ke­ning van de be­drij­ven. Bij de overheid wordt hierbij gekeken naar het bbp. Nadat de schuldgraad van de Belgische overheid eind 2018 bijvoorbeeld was teruggelopen tot de symbolische grens van 100% bbp, daalde hij in 2019 met 1 procentpunt, tot 99,1 % bbp aan het einde van het jaar. Terwijl de overheidsschuld, internationaal vergeleken, hoog blijft, is het tempo van de schuldafbouw verslapt en trager uitgevallen dan gemiddeld in het eurogebied.

Toegevoegd op 14 januari 2021 13:07: afbeelding
Bronnen:
https://www.tijd.be/finipedia/Schuldgraad.13669
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbb...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100