Wat is het verschil tussen een balans, een liquiditeitsbegroting en een resultatenrekening? (Management en organisatie)

Weet jij het antwoord?

/2500

Een Balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf. Een liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van de te verwachte liquiditeiten dus verwachte ontvangsten en uitgaven over een bepaalde periode dus over het bank en kasgeld. Een resultaten overzicht geeft de inkomsten (opbrengsten, omzet) en kosten ( uitgaven) van een bedrijf waaruit de winst of verlies blijkt.

Op een balans is aan de ene kant ('debet') het bezit/de vorderingen van een bedrijf vermeld. Bijv. de waarde van grond, gebouwen, machines, debiteuren, kasgeld, banktegoed. Aan de andere kant ('credit') kun je zien hoe de debetkant gefinancierd is. Die andere kant bevat het vermogen. Dit vermogen bestaat uit vreemd vermogen (allerlei soorten leningen, maar ook crediteuren (het geld dat je nog aan leveranciers moet betalen) en eigen vermogen. Het verschil tussen het totaal van de debetkant en het vreemd vermogen is het eigen vermogen. De balans is dus altijd in evenwicht, vandaar de naam:-) In samenvatting: de balans geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Op de resultentatenrekening (ook wel Winst & Verlies-rekening genoemd) komen aan de debetkant de kosten terecht. Die zijn bedrijfsafhankelijk. Bijv. kosten van grond- en hulpstoffen, afschrijvingskosten, energiekosten, rentekosten, kosten van drukwerk, porti, verzekeringen enz. enz. Aan de creditkant komt de omzet terecht die het bedrijf maakt. Als het goed is, is het totaal van de creditkant hoger dan het totaal van de debetkant. Dan is sprake van winst. De resultatenrekening is in debet en credit gelijk doordat het winstsaldo wordt bijgeteld aan de debetkant. Zou er een verliessaldo zijn (meer kosten dan opbrengsten) dan wordt het verliessaldo bijgeteld aan de creditkant. Een winst leidt tot een verhoging van het eigen vermogen. Dit leidt er dus toe dat hetzelfde bedrag wat je als saldo winst ziet staan op de resultatenrekening aan de creditkant van de balans wordt bijgeteld bij het eigen vermogen. Bij een verliessaldo wordt het eigen vermogen natuurlijk lager. Ieder boekjaar (meestal gelijk aan het kalenderjaar) begin je weer met een 'lege' resultatenrekening. In samenvatting: de resultatenrekening geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten en het resultaat t/m een bepaalde periode in het boekjaar. Die twee horen dus bij elkaar. In een liquiditeitsbegroting probeer je zo goed mogelijk te schatten wanneer welke bedragen binnenkomen en wanneer welke bedragen betaald moeten worden zodat je ook in kunt spelen op verwachte tekorten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100