De belastingaanslag moet betaald worden vóór 16 oktober. Wordt dat nu al gecontroleerd op het vliegveld als ik ga vliegen?

Het bedrag hoeft pas 16 oktober op de rekening te staan van de belastingdienst en ik ga 18 september weg tot 27 september. Zou ik eruit gepikt worden bij schiphol bij de paspoortcontrole, of is dat pas als je gesignaleerd staat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is pas als je gesignaleerd staat. Niet iedere boete of te late betaling resulteert meteen in een uitreisverbod. Geen probleem dus om op reis te gaan.

Dat is pas als je niet hebt betaald op 16 oktober dan kom je in de database te staan en zal je uit de rij worden gehaald bij de douane.

Dag Arvixian12, De reeds geplaatste antwoorden zijn of onvolledig of zelfs geheel onjuist. Zo zul je beslist niet in de database komen te staan en uit de rij worden gehaald bij de douane, als je op 16 oktober nog niet hebt betaald. E.e.a. verloopt wel een beetje anders. De Belastingdienst heeft nu nog geen direct opeisbare vordering op jou. Vervolgens moet zij na 16 oktober nog enkele wettelijk voorgeschreven invorderingsmaatregelen treffen. En dan schrijven we al “2019”. In Nederland kennen wij het recht om vrij te reizen. Dit recht is opgenomen in artikel 22, lid 4, van de Grondwet, waarin staat dat ‘iedereen het recht heeft om het land te verlaten behoudens in de gevallen bij de wet bepaald’. De wettelijke basis als bedoeld in dit Grondwetsartikel is t.a.v. belastingen en premies sociale verzekeringen te vinden in de Paspoortwet en wel in artikel 22, sub a, van deze wet, luidend: “Artikel 22 Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, het bestuurscollege dan wel een ander tot invordering bevoegd orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, dat het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon, a. die nalatig is in het nakomen van zijn verplichting tot betaling van in een der landen van het Koninkrijk verschuldigde belastingen of premies inzake sociale verzekeringen.” Op verzoek van de Belastingdienst kunnen de paspoortgegevens van een persoon met openstaande belastingschulden in het Register Paspoortsignaleringen worden opgenomen, met als gevolg dat hij zijn paspoort moet inleveren. Doet hij dat niet dan wordt het vervallen verklaard. De Belastingdienst heeft hierbij geen vrij mandaat. Zo moet zij bij een verzoek tot opname in het Register rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel: de hoogte van de belastingschuld moet in verhouding staan met het opgelegde reisverbod. Daarnaast moet zij eerst kijken of er minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn om tot invordering c.q. inning van de belastingschuld over te gaan, zoals het leggen van beslag op (regelmatig terugkerende) inkomsten, banktegoeden of mogelijk andere voor beslag vatbare bezittingen dan wel het treffen van een persoonlijke afbetalingsregeling. Opname in het Register Paspoortsignaleringen gaat dus niet een-twee-drie. Dat heeft heel wat voeten in de aarde.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100