Moet ik belasting betalen als mijn huisbaas mij uitkoopt?

Ik woon in een huurhuis en heb een uitkoop aanbod gehad van de nieuwe eigenaar. Moet ik over het te ontvangen bedrag belasting betalen? En zo ja is er een mogelijkheid om dat te vermijden, per slot van rekening is het bedrag ook voor overname en verhuiskosten en huurcompensatie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Koop breekt geen huur. Met andere worden een nieuwe eigenaar van een verhuurd pand kan de zittende huurder niet uit huis zetten, noch ontbinding van het huurcontract afdwingen enkel alleen vanwege het feit dat hij/zij nieuwe eigenaar is geworden.. Zie onderstaand artikel (*). Natuurlijk kan hij wel op basis van overleg aan u vragen of u bereid bent tegen vergoeding mee te werken aan een vrijwillige opzegging van het huurcontract. De redelijke vergoeding die u dan kunt bedingen of verkrijgen is geen bron van inkomen in de zin der wet. Het is dus niet belast. (het aspect dat het zou kunnen meetellen in de vermogensrendementsheffing laat ik hier buiten beschouwing). (*)Toelichting art. 7:274 BW Art. 7:274 BW - 1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen: a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt; b. indien de verhuurder zijn vordering grondt op een beding als omschreven in lid 2 en aan de eisen van dat lid is voldaan, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming; c. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen, dat van hem, de belangen van beide partijen en van onderhuurders naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd, en tevens blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen; d. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten; e. indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken; f. indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.

Dit is geheel afhankelijk van de hoogte van de uitkoopsom en overige inkomsten. Over elk inkomen dat men heeft moet men in principe belasting betalen, echter is er een belasting vrije voet waarover geen belasting betaald hoeft te worden, komt de tegemoetkoming boven die voet uit dan is men gewoon belasting schuldig. Het is dan ook zaak om bij een dergelijke tegemoetkoming er voor zorg te dragen dat er de inkomstenbelasting bij gerekend wordt en niet alleen de verhuiskosten en dergelijke.

Ja, want dat is inkomen. Ook als dat geld deels wordt besteed aan verhuiskosten. Want verhuiskosten zijn niet aftrekbaar, die wordt je geacht gewoon zelf te betalen. Als het echt veel geld is kun je middeling proberen. Dan wordt het bedrag uitgesmeerd over een paar jaren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100