Kan ik huurtoeslag krijgen terwijl de huurwoning niet op mijn naam staat?

Ik huur een woning via een woningcorporatie in Tilburg. Mijn vriend is officieel de huurder en heeft het contract met de corporatie. Hij stond immers al lange tijd op de wachtlijst en daardoor kon ik deze woning krijgen.
Maar: Ik ben de enige bewoner van deze woning en sta ook als enige ingeschreven bij de gemeente. Verder voldoe ik aan de voorwaarden om huurtoeslag te ontvangen.
Mijn vraag is dus of de woningcorporatie ook aan de belastingdienst door geeft wie volgens het contract de woningbewoner is.
Indien de belastingdienst alleen naar de Gemeente Basis Administratie kijkt is er geen probleem lijkt mij, anders wel.
Iemand die hier het antwoord op weet?
Alvast bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het spijt me het te moeten zeggen,maar je hebt een groot probleem! Je vriend huurt de woning en woont niet op dat adres. De betaling van de huur geschiedt dus op zijn naam (ook al maak jij misschien zelf de huur over via jouw bankrekening). Jij kunt dus niet in aanmerking komen voor huursubsidie,want jij wordt niet aangemerkt als huurder (dus hoofdbewoner). De enige die huursubsidie aan zou kunnen vragen en ontvangen is je vriend,maar omdat hij elders woont gaat dat natuurlijk niet lukken. Bovendien loop je het risico dat je uit de woning gezet wordt omdat je vriend (ook al zou je niets aan hem betalen) de woning wettelijk gezien onderverhuurt. Je hoeft niet persé de hoofdbewoner te zijn om huursubsidie aan te vragen,maar jouw vriend zal daadwerkelijk ook in de woning moeten wonen. Het is trouwens ook niet toegestaan een woning te accepteren omdat je al lang ingeschreven stond en deze woning dan aan een ander te geven en zelf elders te gaan wonen.

Het vorige antwoord is theoretisch helemaal juist, maar de praktijk is anders. Ten eerste zijn de bestanden van de woningcorporatie en de gemeente niet gekoppeld. Ten tweede wil de gemeente weten of jij huur betaalt en dat doe je aan je vriend. De gemeente weet dat jij op dat adres woont en dat doe je. Kijk wel het huurcontract van je vriend er op na welke sancties er op onderverhuur staan.

UITVOERINGSBESLUIT ALGEMENE WET INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN Tekst zoals deze geldt op 28 juli 2011 Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 38, 38a en 46 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. 2. Dit besluit verstaat onder: a. wet: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; b. Hulp- en informatiepunt: een rechtspersoon die belanghebbenden hulp biedt bij het aanvragen van een tegemoetkoming en belanghebbenden informeert over een tegemoetkoming en waarmee de Belastingdienst/Toeslagen een overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft gesloten; c. Verordening (EG) nr. 883/2004: verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU L 166); d. Verordening (EG) nr. 987/2009: verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU L 284). Artikel 1a. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen Aan de Belastingdienst/Toeslagen worden desgevraagd door de hierna aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen de volgende gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet: a. voor zover het de toekenning van huurtoeslagen betreft: door de verhuurder, gegevens inzake het huurcontract, waaronder in elk geval begrepen de huurprijs van de woning; Artikel 1b 1. De verstrekking van gegevens en inlichtingen ingevolge artikel 38, eerste lid, van de wet aan de Belastingdienst/Toeslagen vindt plaats onder vermelding van het Burger Service Nummer van degene op wie de gegevens betrekking hebben en geschiedt op de door de Belastingdienst/Toeslagen voorgeschreven wijze. 2. Degene op wie de gegevens betrekking hebben, dienen hiertoe hun Burger Service Nummer bekend te maken aan de instelling die de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen verzorgt. De verhuurder moet op verzoek van de Belastingdienst gegevens geven van huurcontract,zie artikel 1a,a voor volledige tekst zie link, groet

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wettennr01/0030-003_Ui...

Ik ga toch een ander antwoord geven dan dat hierboven staat, want volgens mij is de situatie toch iets anders dan dat de andere beantwoorders hem stellen. Mijns inziens kan jij gewoon huurtoeslag aanvragen. Technisch gezien ben jij in onderhuur bij jouw vriend. Jij hebt dus een huurovereenkomst met hem. Idealiter doe je dit schriftelijk zodat mocht de belastingdienst hierom vragen, dat je dit kan overleggen. Omdat hij zelf niet in het huis woont, heb je geen medebewoners en hoef je dus ook geen rekening met zijn inkomen te houden. De bovenstaande antwoorden geven weliswaar wel aan wat de risico's van onderhuur kunnen zijn (met de nadruk op kunnen, want ook onderhuurders hebben in sommige gevallen huurbescherming), maar dat heeft geen invloed op de huurtoeslag. Toegevoegd na 1 minuut: Om het 100% duidelijk te maken: het kan de Belastingdienst niet schelen of het huurcontract wel of niet toegestaan is door de eigenaar. Als er maar sprake is van een huurovereenkomst.

Ja, als bewoner kun jij die huurtoeslag gewoon aanvragen, tenslotte sta jij op dat adres ingeschreven. en de belastingdienst koppelt niet met de woningstichting, ze gaat uit van de door jou verstrekte gegevens. deze link even goed doorlezen. kun je meteen even kijken of je voor huurtoeslag in aanmerking komt http://www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag.html

Als jij bij de gemeente staat ingeschreven op dit adres zal jij dit adres bij de belastingdienst opgegeven hebben. De belastingdienst gaat ervanuit dat jij daar legaal woont dus zal er geen probleem zijn. Maar jij vraagt huursubsidie aan dus zal jij een huurovereenkomst moeten tonen en helaas staat die overeenkomst op naam van je vriend en niet op jouw naam. De belastingdienst zal dan waarschijnlijk ter controle de woningcorporatie benaderen die jouw naam helemaal niet herkent. In dat geval is de kans dat jij in de problemen komt heel groot. Onderverhuur kan toegestaan zijn mits de hoofdhuurder (jouw vriend) op dat adres woonachtig is. Helaas woont hij zelf niet in dat huis dus is deze onderverhuur illegaal. Als je verstandig bent kan je dus beter een andere woning zoeken (een voor jou betaalbare woning) en deze woning verlaten, dan zal alleen jouw vriend de huur op moeten zeggen, dit is de enige manier om problemen te voorkomen. Hier een link over illegale onderverhuur, misschien heb je er iets aan. http://www.gmw.nl/weblog/illegale-onderverhuur-komt-duur-te-staan.html

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100