Als je achter op een scooter zit en je heb teveel gedronken kan je dan vervolgt worden ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, want je mag op geen enkele manier in het openbaar dronken zijn !

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_dronkenschap

Ja, dat is mogelijk, zekr als je gevaar of hinder veroorzaakt. Je zou b.v. kunnen worden aangehouden wegens openbare dronkenschap. Of als je daardoor het verkeer in gevaar brengt (door vreemde bewegingen te maken, met dingen te gooien of wat dan ook).

Volgens mij niet. Je rijdt toch niet zelf? De( BOB)-bestuurder brengt jou thuis immers....

Nee, omdat je geen bestuurder bent van een voertuig. Wel kan je worden vervolgd voor openbare dronkenschap. Als jij een glaasje teveel hebt gedronken en achterop zit en je netjes gedraagt dan is er niks aan de hand.

Wat een onduidelijkheid allemaal in de antwoorden. Eerst antwoord op jouw vraag; je kan niet vervolgd worden puur voor het feit dat je onder invloed achter op een scooter zit. Alleen bestuurders van een rijtuig (dus ook een fiets) kunnen zich schuldig maken aan overtreding van artikel 8 WvW. Een zogenaamd "achtje" Antwoord op de reacties: Je kan niet zomaar voor openbare dronkenschap worden opgepakt. De artikelen 426 en 453 van het wetboek van strafrecht zijn hierop van toepassing. 453 spreekt over openlijke dronkenschap. Om tot vervolging over te kunnen gaan moet er aan een aantal aspecten worden voldaan: De staat van dronkenschap waarin iemand verkeert is kennelijk, indien hij voor een ieder waarneembaar is. In een proces-verbaal kan men niet volstaan met te vermelden dat de verdachte in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde. Men dient ook de feiten te vermelden waaruit dit bleek. In de regel noemt men de volgende kenmerken: 1. dat de adem van de verdachte naar alcohol rook; 2. dat de verdachte een zwaaiende of slingerende gang had of in het geheel niet meer kon lopen; 3. dat hij wartaal sprak of dat zijn spraak belemmerd was. Het lijkt mij niet van toepassing als jij achterop een scooter zit. Artikel 426 is van toepassing bij handelingen die voortkomen uit dronkenschap. En wel deze: 1. het in het openbaar het verkeer belemmeren of de orde verstoren; 2. het bedreigen van eens anders veiligheid; 3. het verrichten van een handeling waarbij, ter voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden, bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereist. Niet het feit van de dronkenschap dus wordt gestraft, maar het plegen van een van deze handelingen terwijl men in staat van dronkenschap verkeert. Dus samengevat: Als jij met teveel drank op achterop zit en bij een eventuele controle voldoe je niet aan de kenmerken van 453 en 426, dan is er niets aan de hand en is gewoon toegestaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100