Waar kun je een basisconcept/document krijgen voor de AVG?

Ik heb een website voor vakantiehuis te huur. Moet ik daar ook AVG toepassen?
Zo ja, waar kan ik een basis document vinden wat ik kan aanpassen en op de site zetten?

Weet jij het antwoord?

/2500

ja, je moet de ACG toepassen, en daarvoor is het niet geneog om lukraak een ocuemtn op de site tez etten. Je verwerkt persoonsgegevens; je weet bepaalde dingen van je klanten voor contact en facturering. Het verwerken van die gegevens is aan regels gebonden; zo mag je bijvoorbeeld die gegevens alleen gebruiken voor het oorspronkelijke doel (spammen mag niet) en moeten die gegevens afdoende beveiligd zijn (er moet dus een wachtwoord op je computer zitten, en je moet een contract hebben met de host van je website, dat ook die host AVG compliant is).

Voor de vraag of een privacyverklaring conform de AVG noodzakelijk is, dient eerst te worden vastgesteld of er persoonsgegevens worden verwerkt. Plaats u bijvoorbeeld cookies, dan kan dit, afhankelijk van de categorie van cookies, het geval zijn. Zodra u hebt vastgesteld dat het noodzakelijk is, kan er een privacyverklaring worden opgesteld. De inhoud van die verklaring is afhankelijk van de situatie: welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel gebeurt dat. Een privacyverklaring hoeft geen heel uitgebreid stuk te zijn, zeker voor kleinere bedrijven heeft een kernachtige verklaring de voorkeur. Voor een voorbeeld van een privacyverklaring, verwijs ik vaak naar de versie van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacyverklaring moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: - Welke persoonsgegevens u precies verwerkt; - Met welk doel en welke grondslag de verwerking plaatsvindt; - De beveiligingsmaatregelen die u hebt genomen; - De bewaartermijnen die u hanteert; - U dient de betrokkenen te wijzen op hun rechten die voortvloeien uit de AVG; - U moet aan betrokkenen duidelijk maken waar zij terechtkunnen met eventuele vragen en klachten. Zoals eerder is aangegeven, bent u er met het plaatsen van een privacyverklaring nog niet. U dient ook te handelen volgens alle (uitgebreide) normen van de AVG. Ook voor kleinere bedrijven gelden die normen en heeft de AVG dus ook veel impact. Bovendien is het uiteraard zaak dat de inhoud van de privacyverklaring conform de AVG is. U kunt betrokkenen bijvoorbeeld niet minder rechten toebedelen dan bepaald in de AVG en de grondslag voor de verwerking dient een basis in de AVG te hebben (er worden in de verordening zes grondslagen genoemd). Een grondslag voor het plaatsen van cookies is bijvoorbeeld uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. U doet er goed aan zich te laten informeren door een privacyjurist. Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is veel informatie te vinden om u in te lezen. Wellicht is de privacyverklaring generator (zie bron) interessant voor u. Maar nogmaals, hiermee bent u nog niet AVG-compliant.

Toegevoegd op 03 september 2018 14:34: bron, tekst
Bronnen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/...
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/

Het antwoord op uw vraag kan kort zijn. Ja, sedert 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, zij haast alle bedrijven verplicht een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen. Dus ook bij het opstellen van uw website voor het verhuren van een vakantiehuis indien er persoonsgegevens verzameld of verwerkt worden en uw bedrijf gevestigd is in de Europese unie. Met deze verklaring maakt u duidelijk hoe uw website met de persoonsgegevens van de bezoekers en de klant omgaat. Degene van wie u persoonsgegevens verzamelt heeft het recht te weten wat er met deze gegevens gebeurt en dient over zijn rechten te worden geïnformeerd. Of u bij het opzetten van uw website verplicht bent de AVG toe te passen kunt u zelf bepalen. Het is namelijk alléén wettelijk verplicht als deze persoonsgegevens vraagt en verzamelt via uw website. Denk hierbij ook aan het verzamelen van persoonsgegevens via cookies. Aangezien geen enkel bedrijf of website hetzelfde is, zijn er geen standaarddocumenten, wel basisdocumenten die u zelf naar hartenlust kunt aanpassen. Bijgaand een handleiding voor het maken van een uitgebreid basisdocument https://contractenfabriek.nl/wp-content/uploads/2018/02/Privacy-verklaring.pdf Alles wat aangeboden wordt, blijven basisdocumenten, geen standaard. https://www.isimedia.nl/zo-maak-je-je-privacyverklaring-avg-proof-zet-hem-op-je-website/

Toegevoegd op 17 september 2018 11:28: tekst
Bronnen:
https://privacystore.nl/websites-en-apps/p...
https://privacystore.nl/websites-en-apps/p...
https://www.liesbethsmit.com/cookies-websi...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100