Als God bestaat, waarom getroost ie zich dan zoveel moeite om dat zo onduidelijk mogelijk te houden?

Gaarne onderstaande vraag beantwoorden, niet de bovenstaande (omdat die niet te lang mag zijn had ik die ingekort - maar ook dat kan alleen op een subjectieve manier):

Als je er even van uit gaat dat God bestaat, waarom heeft ie zich dan alle moeite getroost om de bijbel zo subjectief mogelijk te maken en om alle natuur-, scheikunde- en biologiewetenschappen op iets anders de laten wijzen dan een goddelijke hand bij 't ontstaan van de mens?

Komt dat door een duivel die ongeveer evenveel macht heeft, of wil God dat je de wetenschap negeert (terwijl hij die dan zelf gemaakt zou moeten hebben - dus dan zou je God's creatie in die zin moeten afvallen), of...?

Uiteraard kunnen de niet-gelovers nu simpelweg antwoorden 'ja maar hij bestaat dan ook niet' en meer niet. Uiteraard hoeven die personen niet te antwoorden, want mijn vraag is 'wat als ie wél bestaat?'.

Weet jij het antwoord?

/2500

Hij bestaat wel degelijk hij bestuurd de aarde. Ik zou zeggen probeer met hem te communiceren. Maar als dat niet lukt, zou ik het maar laten rusten alles heeft een reden het zou niet voor niets gebeuren.

De belangrijkste oorzaak is dat de bijbel is geschreven door mensen en niet door God. Daarbij is de bijbel op verschillende momenten in de geschiedenis herschreven. Dit gebeurde meestal op een moment dat het geloof bij de mensen afnam. De bijbel werd dan aangepast aan de tijdgeest en/of op zó'n manier aangepast dat de gelovigen beter onder controle gehouden konden worden. Één van de beste manieren om mensen onder controle te houden was door de bijbel dusdanig op te stellen dat de meeste mensen het niet 'goed' begrepen en zodoende de uitleg nodig hadden van de 'kerk'.

Om maar even te citeren uit één van mijn vele films: "De beste truck van de Duivel is te laten geloven dat hij niet bestaat!". En ik denk dat je dit in een zelfde context moet zien met God. Maar dan: "De beste truck van God is te laten geloven dat hij bestaat!" Maar als er al één God zou zijn. Dan ben ik de laatste die geloofd dat hij de aarde in 7 dagen 'ALLEEN' heeft kunnen scheppen. Zei ik 7 dagen? Ik bedoel natuurlijk 6. Want die zevende dag zat hij op zijn wolk. Keek naar de aarde. En dacht; ik vind het wel best zo.;-)

Dan is het zaak om zijn schepping zo goed mogelijk te begrijpen (wetenschap) om er vervolgens met je talenten (door hem gegeven) een zo mooi mogelijk iets (het schone) van te maken (het goede).

God heeft de Bijbel niet bedacht denk ik, maar de mensen. Alles hier op aarde heeft misschien zijn oorsprong in een "opperwezen" dat voor mijn gevoel geen echte invloed heeft op zulk soort gedragingen van de mens, dus ook niet op wat ze schrijven! Wij mensen maken ons eigen leven en en ik geloof absoluut dat er zaken zijn die op ons levenspad tevoorschijn komen en wat valt onder de noemer levenslessen, maar voor de rest zijn een heleboel zaken bedacht door mensen. De bijbel valt daar denk ik onder, de wetenschappelijke feiten, zijn letterlijke exacte verklaringen voor hoe dingen zijn ontstaan, maar die verklaren nog altijd niet het echte ontstaan van de mensheid en de vonk die elk mens bezielt!

De mens is gemaakt door God. Dat mensen daar vaak anders over denken, komt omdat ze een vrije wil en keus hebben gekregen. Mensen zelf laten alle wetenschappen op iets anders wijzen dan een Goddelijke hand. De Bijbel is duidelijk genoeg als je de moeite neemt hem goed te lezen en bestuderen zodat je ook begrijpt wat er staat. Dan zie je ook dat alles tot nu toe is uitgekomen wat er lang geleden voorspeld werd. Daar komt bij dat inderdaad satan de duivel jammergenoeg nu heerst over de wereld en iedereen probeert te misleiden om mensen ver van God te houden. wat hem ook voor een heel erg groot deel lukt. God is machtiger maar wacht af. Er komt een tijd dat er ingegrepen word. Als je zelf geloofd en open staat voor God kun je ook zeker merken dat hij bestaat.

God is geen mannetje met een grote baard op een wolk. God is in jou en in mij, in die mooie bloem op je balkon en in de kat op je bank. Kortom: Je interpreteert het begrip 'God' als een figuur zoals jij zelf bent maar dan met toverkracht. Dit is God niet. Afgezien van het feit dat wij ons, zolang wij op aarde rondlopen, ons geen voorstelling kunnen maken van de werkelijke God, moet je proberen om afstand te doen van je beeld van God. Wanneer je werkelijk leert 'zien', in plaats van te 'kijken', zul je een glimp van de werkelijke God gaan opvangen. En dan zul je iets meer gaan begrijpen van het waarom van de dingen. Dit is te leren, zie bron. En dan nog dit als aanvulling op jouw uitgebreide vraag: -De bijbel is niet door God geschreven, maar door de mens. En die wisten en weten wel hoe ze hun draai moesten en moeten geven aan het schrijven en interpreteren van diezelfde bijbel, koran, thora, etc. -Dat de natuur-, scheikunde- en biologiewetenschappen in strijd zouden zijn met het Goddelijke is een verzinsel van de mens. -De duivel bestaat niet. (Je zou hooguit je eigen ego kunnen verwarren met de duivel). God is liefde. Bedenk dat maar bij alles wat je doet, ziet en ondervindt, want dat is alles wat waarheid is en alles wat is.

Bronnen:
www.eencursusinwonderen.org

God heeft de bijbel niet geschreven. Hij heeft mensen een vrije wil gegeven en toen schreef de mens de bijbel. God heeft dus niets met de onduidelijkheden in de bijbel te maken. Het was God s bedoeling dat we allemaal in vrede met elkaar en de dieren zouden leven, in plaats daarvan hebben we ons geloof allemaal een andere naam gegeven en slachten elkaar daarom af en misbruiken de dieren in de bio industrie.

het concept: geloven uit vrije wil, niet omdat er bewijs voor is want dan is het niet meer modenlijk uit vrije wil te kiezen om te geloven dan is er alleen nog weten. Johannes 20 vers 27 tm 29 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Gelovigen stellen zichzelf niet de vraag "stel dat ie wel bestaat" want dat geloven ze al. Ik verwacht dus niet dat zij dit kunnen en willen verklaren. "gods wegen zijn ondoorgrondelijk" zal het antwoord zijn, o.i.d. of "god wil ons op de proef stellen". of 'god is machtig en kent geen beperking van zijn macht" Toegevoegd na 14 uur: "Deïsme is het geloof in een oppermachtig wezen dat onkenbaar en onbereikbaar blijft. God wordt slechts gezien als de 'eerste oorzaak' en het onderliggende principe van rationaliteit in het universum. Deïsten geloven in een god van de natuur -- een schepper die nooit ingrijpt -- die toestaat dat het universum zichzelf volgens de natuurwetten regelt. Zoals een 'klokkenmaker god' die het kosmische proces in gang zet, beweegt het universum zich voort zonder dat dit God's supervisie nodig heeft. Het deïsme gelooft dat precieze en onveranderlijke wetten het universum definiëren als zelfstandig opererend en zichzelf verklarend. Deze wetten onthullen zichzelf door middel van 'het licht van de rede en de natuur'. Het vertrouwen op de kracht van het redeneren ruilt geloof in voor menselijke logica." Toegevoegd na 3 dagen: tegenwoordig zijn er ook gelovigen die beweren dat god in alles zit, dus ook in atheïsten, in wetenschappers, etc. Dit is bijzonder slim van deze mensen! Nu laten ze ongelovigen ook deel uitmaken van hun fantasie. Ongelovigen hebben de waarheid alleen nog niet ontdekt, zijn onwetend. Hier krijg ik echt braakneigingen van.... laat mij aub buiten je fantasie, zou ik zeggen.

Bronnen:
http://www.allaboutgod.com/dutch/God.htm
http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/deisme.htm

Volgens de Bogomielen is de schepping en de bijbel natuurlijk ook het werk van de duivel. Dat werpt natuurlijk een helderder licht op dit probleem.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bogomielen

Bij wijze van dagsluiting: God getroost zich geen moeite om alles onduidelijk te houden. Dat doen de mensen, omdat ze denken, spreken en schrijven over (G)(g)od naar hun eigen beeld, in beelden die door hun cultuur zijn bepaald, en er al hun hoop, frustratie, hersenspinsels en andere zooi op projecteren. Net zoals op die vreemde snuiter van een duivel. Toegevoegd na 4 minuten: DAGSLUITING (Gererd Reve) Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U.

staat in de bijbel.

Niet zo moeilijk, hoor. Bewijs ontkent geloof, en zonder geloof is god niets. Dus als we bewijs voor het bestaan van god zouden hebben, dan zou god niet meer bestaan. Overigens bestaat er een woord voor jouw vraag: Fideïsme

Daardoor is het voor mij al duidelijk,dat er geen god,allah,beddha,of welke andere godheid dan ook bestaat!Als er zoiets was,dan is het minste wat hij of zij kan doen,zich af en toe manifesteren! Maar ja,dan is het dus geen geloof meer!

In mijn ogen kun je de wetenschap en het geloof in God prima verenigen. Voor God zijn 100 jaren namelijk als één dag. M.a.w., de schepping van de aarde is echt niet in 7 dagen gedaan, en voor mij prima te verenigen met de evolutie. De bijbel is geschreven door mensen na duizenden jaren van mondelinge overlevering. De eerste mensen hadden nog geen spraak, laat staan dat ze konden schrijven. Ik zoek de aanwezigheid van (een) God dan ook in andere dingen dan in het bewijs van de wetenschap of de bijbel.

Zoveel miljarden wachtenden VOOR ons met DIE prangende vragen.We moeten geduld hebben en onze hersens,die we van "God.Allah ,evolutie" of door "whatever 'RESPECT" gekregen hebben,goed gebruiken.Vragen mag ,maar ondertussen "Niet denken maar doen"in positieve zin.Makkelijker gezegd dan gedaan..maar blijven proberen..Negativiteit"duivel" negeren..Weet het ook niet,zat wat te mijmeren..Baat het niet,dan schaad het niet..Trustehh ieders

Bronnen:
`

eerst, ik vind het grappig als mensen beginnen met "als je er even van uit gaat dat God bestaat..." het lijkt alsof er wordt niet goed nagedacht wat het eigenlijk inhoudt. t zou zo maar een "aardbeving" van je wereldbeschouwing kunnen zijn... is dat echt waar je om vraagt? 1. maar goed, alleen binnen abrahaamse (jodendom, christendom, islam) context gesproken: God is geen iets dat apart van de wereld zit en het bestuurt. God is de wereld zelf. 2. in de Bijbel alleen, duivel is geen evenveel machtige kracht tegen God. duivel in christelijke context symboliseert bepaalde kracht die werkt voor God en is ook van hem afkomstig. 3. alle natuur-, scheikunde, biologiewetenschappen en veel andere wetenschappen vonden plaats in Mesopotamië, India, het Oude Egypte, Perzië, China tot bij de Maya's in Mexico. oudste overleveringen uit het Nabije Oosten stammen uit Sumerië, het huidige Irak. rond 3500 vChr. begonnen de Mesopotamische volkeren, die in contact stonden met de Indusbeschaving, waarnemingen van de wereld vast te leggen met kwantitatieve en getalsmatige gegevens (~c Wiki) dus denkt niet dat laatste 500 jaar mensen slimmer zijn geworden, het is blijkbaar juist andersom. wetenschappen zoals psychologie, filosofie en metafyziek, wiskunde, schrift, taalkunde zijn allemaal uit domain van religie en mythologie ontstaan en ze waren binnen de domain van religie duuuuuuuizenden jaren tot de laatste paar honderd jaar terug toen ze oficieel door gedomineerde ras als aparte wetenschappen zijn "gecreerd" beeee :P gezien dit je vraag vervalt er komt een andere: wie negeert wat? duidelijkheid is gevraagt maar voor wie is het niet duidelijk?

Als god al bestaat kunnen wij hem binnenkort verwachten om het karwei af te maken. (ben bang dat we het toch zelf moeten doen.)

Als ik je vraag goed begrijp, wil je weten *waarom* God doet wat-ie doet (zich relatief verborgen houden), ervan uitgaande dat hij bestaat. Daar kunnen we natuurlijk slechts naar gissen. Een echt antwoord op deze vraag is dus niet mogelijk, gissingen en overpeinzingen wel. Een mogelijkheid is dat God ons vertrouwen wil testen. Daarvan staan vele voorbeelden in de Bijbel: vertrouw op God en je kunt over water lopen, vertrouw op God en vermoord je eigen zoon, en zo vele meer. Daarom zou God de wereld, en de natuurwetten, zo hebben geschapen dat alles wijst op een universum zonder God, dat uit zichzelf is ontstaan, en dat zijn eigen weg gaat. Alles wijst daarop - tenminste, en nu komt het: voor mensen die hun ogen openen, die om zich heen kijken, en die liever de wereld als uitgangspunt nemen voor hun ideeën dan een theorieboek. Maar wie weet, heeft God dat expres gedaan, omdat hij liever heeft dat wij dat theorieboek geloven, dat wij dingen zomaar aannemen, dan dat wij om ons heen kijken. Zalig zijn de armen van geest. Verdoemd is de boom der kennis. Maar goed, dit is slechts één van de vele mogelijkheden. Je leest al uit mijn bewoordingen dat het niet mijn favoriete mogelijkheid is. Ik geloof in het zo objectief mogelijk waarnemen van de wereld (de schepping, zo je wilt), en een verhaal te baseren op die waarnemingen - dat verhaal noemen we dan de theorie. Toegevoegd na 27 seconden: Als ik kijk naar de afgelopen 500 jaar, zie ik dat we met deze benandering veel succes hebben gehad. De oude kennis, uit filosofie en vele geloofsrichtingen, is grotendeels behouden gebleven; slechts waar die kennis niet in overeenstemming was met dingen die we om ons heen kunnen zien, is er iets beters voor in de plaats gekomen. Daarnaast hebben we heel veel extra kennis opgedaan, die we vroeger niet hadden. We kennen en begrijpen de wereld en het universum nu veel beter dan voorheen. Daardoor is ons welzijn ongekend toegenomen. Ik vind dat een heel positieve ontwikkeling. Daarom pleit ik ervoor, vooral onze ogen open te houden, onze beschrijving van de wereld steeds te verbeteren op basis van nieuwe observaties, en die kennis te gebruiken ten bate van de mensheid.

Als God bestaat dan heeft God geen wil, hij maakt geen bijbel, hij maakt geen duivel, want als God alles is, dan is hij ook duivel... God heeft alles geschapen, maar hoe kan hij dat wat hij geschapen heeft voelen, proeven, horen, ruiken en zien? Daarom heeft hij in zijn evenbeeld mogelijkheden geschapen om ook dat te ervaren... Dat zijn dan mensen... Mensen hebben de mogelijkheid om naast het te ervaren ook getuige te zijn van het feit dat ze het ervaren... Dat kan alleen een mens... Het maakt niet uit wat een mens ervaart, het maakt uit dat een mens ervaart... Dus het geheim zit niet buiten de mens maar het diepst verborgen in zichzelf... Daar ligt het grote geheim en als je dat ontdekt dan maakt wat je doet niet meer uit... Dan heb je geen wil en dan maak je geen bijbel en dan maak je geen duivel, want als je alles bent dan ben je ook duivel... Net als een evenbeeld van God... Jij als mens kunt alles ontkennen, maar dan ook alles, maar het feit dat je bestaat kun je niet en nooit niet ontkennen... Je bestaat altijd, want je was er nooit niet... Allemaal indicaties die je aan God zou toeschrijven... Zou het dan toch waar zijn? Ik ben God...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100