Wie weet wat ouderschapsverlofregeling inhoudt in de cao zuivelindustrie?

Ik kan er niks over vinden, wat mij vreemd lijkt want iedereen heeft toch recht op ouderschapsverlof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Heb de desbetreffende CAO erop doorgenomen, er staat niets over in. Dan geldt de standaard wettelijke regeling uit de Wet arbeid en zorg (Wazo), hoofdstuk 6, waarop overigens niet iedereen recht heeft. Je moet namelijk wel ouder zijn van een kind waarvoor je zorgt dat niet ouder is dan 8 jaar. Het ouderschapsverlof in de standaardvariant is een niet doorbetaald verlof. Het verlof bedraagt maximaal 26x de arbeidsuur per week en je mag zelf bepalen hoe je dit verlof opneemt. Zie echter ook art. 6.5 lid 3 hieronder. Als je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof betaalt de de werkgever alleen de uren door die je zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als je ziek zou zijn door de zwangerschap of bevalling. Als je zou worden ontslagen, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van de werkloosheid. Er worden geen vakantiedagen opgebouwd tijdens het ouderschapsverlof. Blijf je gedeeltelijk werken, dan bouw je over de gewerkte uren wel vakantiedagen op. Het ouderschapsverlof mag niet worden ingehouden op de vakantiedagen. Enkele andere belangrijke bepalingen (zie de bron) • Artikel 6:1 o 1. De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op verlof zonder behoud van loon. Indien de werknemer met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te staan, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op verlof. (...) • Artikel 6:2 o 1. Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft bedraagt zesentwintig maal de arbeidsduur per week. • § 2. Melding • Meldingsverplichting • Artikel 6:5 o 1. De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen ten minste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder opgave van de periode, het aantal uren verlof per week of als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen over dat tijdvak en de spreiding daarvan over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. (...) o 3. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door deze gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof."

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100