Wat bedoelt men met de onkenbare God meerdere (bijbelse)geschriften ?

Sommige volgelingen van Jezus de beschouwden de Bijbelse schepper van deze hemel en aarde niet als de hoogste en ware God maar in feite uitgaand 'gescheiden werelden die( door overdracht en inmenging van tijd en kerken): een 'kenbare' en een onkenbare zoals Jezus zijn Vader noemde en aanriep .

De gnostici geloofden niet, -zoals andere christenen- in één God maar in 2 goden: een volmaakte hoogste God, die door Jezus' Woord zou zijn geopenbaard en een lagere godheid: de schepper en bestuurder van de wereld. De gnostici stellen de schepper-God zelf verantwoordelijk voor alle gebreken en lijden en ongelijke kansen op aarde.

In hun ogen was de mens-schepping een zeer gebrekkig resultaat van het werk van een onvolmaakt en zelfs jaloers en boosaardig veeleisend en wraaklustig wezen... die al of niet latent nog in de mens voortleeft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Lees Psalm 82. Ik heb het over de 6e vers. Psalmen is in het Hebreeuws geschreven. De letterlijke vertaling in het Nederlands vertaald vanuit het origineel (Hebreeuws) is als volgt: " Ik (God) heb gezegd; Jullie goden (nadruk op kleinletter), zijn kinderen (geen zonen en/of dochters) van de aller Hoogste (God). " Deze vers komt terug op wat God zecht in Genesis 1 vers 26-27. God schiep de mensheid naar zijn beeld. Een aap creërt een aap, een konijn een konijn en God een god. Hoop dat het een beetje duidelijker is. Zie de bron voor het origineel in het Hebreeuws. Mijn tip aan u. Als u iets niet snapt, zoek het antwoord in de Bijbel met de juiste vertaling en niet wat de mensen hebben geschreven. Ik heb een Armeense afkomst. De Bijbel in onze taal wordt het woord/adem van God genoemt. (Աստված ա շունչ) Niet het woordt van de mensen. Toegevoegd na 44 minuten: *zegd (niet zecht)

Bronnen:
http://biblehub.com/text/psalms/82-6.htm
https://translate.google.com/#hy/en/%D4%B1...
https://translate.google.com/?hl=nl#nl/hy/Bijbel

Nergens in de Bijbel wordt gesuggereerd dat men God niet kan kennen. Integendeel! De Bijbel is juist daarom geschreven. Maar ook zei de apostel Paulus: „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien,” , „omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid” (Romeinen 1:20). Eén manier waarop we God beter kunnen leren kennen, is door alles wat hij heeft geschapen dankbaar gade te slaan en te overdenken. De schepping vertelt ons echter niet alles wat we over God moeten weten. Om bijvoorbeeld te begrijpen dat hij een echte geestelijke Persoon met een unieke naam is, moeten we de bijbel raadplegen. De bijbel bestuderen is in werkelijkheid de beste manier om God beter te leren kennen. In de Schrift vertelt Jehovah ons veel meer over de soort van God die hij is. Hij onthult ook zijn voornemens aan ons en onderwijst ons in zijn wegen (Amos 3:7; 2 Timotheüs 3:16, 17). We kunnen blij zijn dat God wil dat we „tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen”, zodat we voordeel kunnen trekken van zijn liefdevolle voorzieningen! (1 Timotheüs 2:4)