Leggen de Jehva's getuigen de Bijbel uit als een soort woordenspel dat hen het beste uitkomt?

Op de site van:
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2008803?q=hel&p=par#h=5

Lees ik o.a. "De leer dat zielen lijden ondergaan in de hel veroorzaakt een ziekelijke vrees voor God. Maar iemand die de waarheid over God leert kennen en hem gaat liefhebben, zal een gezonde vrees voor hem ontwikkelen. „De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten”, zegt Psalm 111:10 (NBG-vertaling 1951). Deze vrees voor God is geen kruiperige angst, maar ontzag en diepe eerbied voor de Schepper. Het is een gezonde vrees om hem te mishagen."
Als ik ergens voor vrees of angst heb heeft dat niets met "gezonde vrees" te maken en ook niets met eerbied. Ik lees dit als een woordenspel dat verdraaid wordt door mensen die perse alleen het positieve willen zien (maar feestvieren mogen ze niet).

Weet jij het antwoord?

/2500