Heeft de mens een eigen onsterfelijke ziel en is dit concept aantoonbaar of een kwestie van geloven?

Als de ziel in iedereen aanwezig is, moet deze een plek hebben. Waar bevindt de ziel zich dan in het lichaam? en wat is z'n functie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar kan Javid je álles over vertellen wat je wilt weten en nog honderd keer meer. Maar die komt pas zodra iemand gaat zeggen dat je het niet kan aantonen ;-) Toegevoegd na 5 minuten: En daar zit het hem nu net : niet alleen kun je de ziel niet als een 'orgaan; uitnemen, aantonen en onderzoeken, er is niet eens een eensluidende definitie van 'de' Ziel, en of deze onsterfelijk is of zou kunnen worden wedergeboren. (Dat laatste ben ik persoonlijk absoluut niet van overtuigd). Sterker nog, of we een ziel hebben, of wij alleen een ziel hebben of alle levende wezens danwel alle voorwerpen, hangt voor een deel ook weer af van welke definitie voor ziek je hanteert. Zolang het dus niet aantoonbaar is, is het een kwestie van geloven. Sommige mensen zijn er van overtuigd dat het bestaan is aangetoond, omdat ZIJ de diverse theorieën en filosofieën erover geloven en die strookt met hun definitie. Daarom is het een moeizaam te voeren discussie. Persoonlijk vind ik het idee van een stukje onsterfelijkheid heel mooi, maar geloof ik er niet in. Voor zover er iets 'ongrijpbaars' is dat je persoonlijkheid bepaalt, sterft dat met de rest van je hersenen -waar namelijk in mijn optiek onze persoonlijkheid gevormd wordt. En als het voorbij is, is het voorbij.

Ja iedereen heeft een eigen onsterfelijke ziel, maar dat is moeilijk aan te tonen maar wel te ervaren. Iedereen heeft een eigen kant en klare unieke identiteit (de ziel) , met alles er op en eraan, maar de meeste mensen baseren hun identiteit op wat ze doen, denken, meegemaakt hebben etc..

Dr. Duncan MacDougall, een arts uit het begin van de 21e eeuw, woog stervende patiënten om te bewijzen dat de ziel een materieel, wezenlijk en dus meetbaar iets was. Zijn experimenten hadden echter geen wetenschappelijk basis en zijn eigen resultaten weken meestal ook sterk af van deze 21 gram. ik denk dat de mens een ziel heeft Toegevoegd na 1 uur: slp of the finger 21e moet natuurlijk 20e eeuw zijn

Je zult eerst moeten vertellen wat je bedoelt met het woord 'ziel'. Dat heeft zo ontzettend veel betekenissen - we hebben hier op GV al vaker aangetoond dat je daardoor heerlijk langs elkaar heen kunt praten. Wat de ziel ook is, onsterfelijk is hij in ieder geval niet. Althans, ondanks eeuwenlange verwoede zoektochten is er nog geen enkele aanwijzing gevonden voor het bestaan van iets onsterfelijks.

De ziel dat ben je zelf. Je lichaam is de verpakking dat je na afloop weer in moet leveren, terwijl je ziel door gaat met leven. Waar hij precies zit is mij niet bekend, misschien zelfs buiten het lichaam. Daar heeft hij beter overzicht wat het lichaam doet. Maar misschien is de ziel iets geheel anders dan veel mensen wel denken, moet je het wel een ding noemen dat ergens moet ztten? Misschien zit het wel om je heen als een laagje energie. Als een magnetisch krachtveld. Dat zou veel andere verschijnselen kunnen verklaren die we als mens niet kunnen begrijpen. Voor mijn gevoel bestaat een ziel en juist dat gevoel zou best wel eens mijn ziel kunnen zijn. Want mijn verstand zegt iets anders, ze staan dus los van elkaar.

Nee, zelfs geen ziel. Ondanks 5000 jaar pogen te bewijzen dat je er wel een hebt. Wat hardleers??

Er is hier al een heleboel over gezegd. Mijn persoonlijke visie in een nutshell. Een mens heeft geen eigen onsterfelijke ziel. Maar maakt wel deel uit van een groter verband. Dat verband zou je "ziel" kunnen noemen...iets wat "bezieling" geeft. Dit concept is aantoonbaar in de zin dat er hele horden dichters, mystici, kunstenaars en ander "zweverig" volk is (geweest) dat geprobeerd heeft hier iets over te zeggen, zingen, dansen,..... En uiteindelijk is het een soort van geloven...al zou ik het "ervaren" willen noemen.

Nee de mens heeft geen onsterfelijke ziel en ik denk dat het concept onsterfelijke ziel past in het rijtje - god, tarrot, wichelroede lopen, etc. Leuk, maar voor mij een geloofs kwestie.

Een mens heeft een ziel (de gedachtengang) en die moet je proberen zoveel mogelijk te gebruiken zolang je op aarde bent en niet wachten dat hij uit je lichaam vertrekt.Na vertrek is niets meer te bewijzen.

Bronnen:
visser

geloof netals kennis is object-georienteerd. je kan niet geloven in iets waarvan je geen vorm, beeld, eigenschappen of kenmerken kent. en dit allemaal is aantoonbaar per definitie. geloof in concepten (welke dan ook) is een creche stadium van menselijke ontwikkeling