wat is het verschil tussen een niet-gelovige en een heiden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een heiden kan meerdere dingen betekenen, het woord vaak gebruikt voor niet-gelovige maar kan ook juist natuurgelovige betekenen, iemand met een voor-christelijk geloof. Of in algemene zin iemand met niet het geloof waarvan jij denkt dat het enige geloof is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof) "Het begrip heiden wordt gebruikt: in religieuze zin: -voor hedendaagse aanhangers van voor-christelijke geloven, voornamelijk aanhangers van Ásatrú en andere Germaanse stromingen. -binnen het christendom voor niet-christenen, meer specifiek de groep van ongelovigen of van een totaal andere religie en cultuur waar de christelijke zending zich op richt. De protestantse theoloog K.H. Miskotte definieert heidendom als aangeboren of natuurlijke religie, als volksreligie, waarin de mens zich uitleeft. Aan de natuur moeten echter beperkingen of grenzen worden opgelegd, hetgeen gebeurt wanneer de mens zich laat gezeggen door Gods leer. Volgens sommigen zouden de zielen van deze heidenen na de dood in een voorgeborchte terechtkomen. Een soort geestelijke tijdelijke opslag van zielen totdat de hele mensheid zou zijn verlost. Voor diegene die van het christendom kennis had genomen en zich daartegen verzette of zich daarvan afscheidde werd de term ketter gebruikt. Ketters waren godslasterlijk en zouden na de dood meteen in de hel branden; in algemene zin: -vooral in vroegere tijden met een pejoratieve, dat wil zeggen ongunstige, betekenis, zoals onbeschaafd (vergelijk met het woord 'boer' als belediging gebezigd). Tegenwoordig wordt het woord 'heiden' zelden beledigend opgevat en is het bij sommigen zelfs verheven tot geuzennaam." Een niet-gelovige is in dat opzicht wat duidelijker. Dat is enkel synoniem aan atheïst (hoewel je hier ook nog een distinctie kan leggen). Hoewel er vast ook gelovigen zijn die een andere gelovige niet-gelovig noemen als zij een ander geloof aanhangen of zelfs een andere denominatie. Toegevoegd na 1 minuut: Het is een beetje vreemd en ouderwets om het woord "heiden" aan te komen. Niet-gelovige is wat gangbaarder. Toegevoegd na 3 minuten: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidendom Onder heidendom of paganisme (uit het Engels, betekent letterlijk heidendom) worden in het algemeen alle religies begrepen die noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel zijn gebaseerd. In West-Europa gaat het om voorchristelijke, niet-Abrahamitische religies van voornamelijk Keltische en Germaanse oorsprong.

Volgens de Bijbel zijn beide synoniemen van elkaar. Synoniemen zijn woorden, die (ongeveer) hetzelfde betekenen. Neem als voorbeeld deze citaat uit Efeziërs 4 in de volgende vertalingen. NBG vertaling 1951: “Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand”, Bijbel in gewone taal: “Dit zeg ik jullie namens de Heer: Leef niet langer zoals de ongelovigen. Want zij hebben dwaze ideeën, ze zijn hun verstand kwijt”. Tegenwoordig gebruiken wij wel vaker synoniemen; wij spreken over werkgever en werknemer i.p.v. baas en slaaf of knecht; een docent of leraar i.p.v. een meester, een autodealer i.p.v. autohandelaar, lunch i.p.v. middageten, interieurverzorgster i.p.v. huishoudster of schoonmaakster, enz.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100