Hoe kan het dat Atheisten zich wel vaak verdiepen in verschillende geloven maar gelovigen zich niet verdiepen in b.v evolutie theorie?

en dan is evolutie theorie maar een klein voorbeeld, en begrijp me niet verkleerd ik geloof ook... geen enkele twijfel..kijk om je heen...maar ik sta ook open voor de evolutie theorie Big Bang etc..ik vind dat juist heel interessant en de twijfel blijft bij mij....

Terwijl gelovigen (ok niet alle maar veel gelovigen) het allemaal gooien op een boek en totaal niet open staan voor ''de andere theorie''...en bij alles wat er beweert wordt, wordt er direct geroepen: ''neeeeeeee, dat klopt niet wat je zegt! waarom niet?? omdat het niet in de Bijbel staat....

kortom waar komt dat verschil vandaan dat veel Atheisten/Agnosten zich wel verdiepen in het het geloof en open staan voor verschillende meningen en theorieen en daar graag meer over willen weten en soms zelf bekeren..en andersom totaal niet open wordt gereageerd.?

heeft dat dan te maken met verschil van opvoeding? in het leven staan? heeft het te maken met indoctrinatie?
Hoe kan dat?

en voor de mods...ik zeg het maar alvast...ik ben OPRECHT op zoek naar WAAROM deze de verschillen zo groot zijn en waarom de ene groep wel kan inleven in een andere manier van in het leven staan een groot gedeelte van een andere groep niet. waar ligt dat aan?...

niet provocerend ,niet beledigend, niets van dat alles...

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat ze dan gaan twijfelen aan iets dat ze gekozen hebben voor de zekerheid. Dat helpt niet.

de monotheitische godsdiensten hebben een chronilogische voorsprong. daarbij kan je je verdiepen tot je een ons weegt. welke exticiensiele leer je ook aanhangt het is niet te staven. geloof zou haar eigen defenitie weweld aandoen. en darwin is zijn link steeds kwijt. waar is dat beesie nou? koetsie koetsie

Volgens mij vergis je je daarin. Veel gelovigen die ik ken zijn beter op de hoogte van hun geloof en andere geloven dan de mensen die ik ken en die zich atheist noemen. Waarschijnlijk komt dit vanwege de (onterechte en terechte) aanvallen op "het geloof" door atheisten en geloof-haters. Je moet wel wat bagage hebben om je te kunnen verdedigen.

Beste Naatje, De evolutietheorie of wat voor theorie dan ook is geen enkel beletsel om in God te geloven, juist dan nog veel meer. Je vooronderstellingen kloppen niet. Volgens mij zijn er atheisten (ontkenners van het bestaan van God) die zich nog nooit in de evolutietheorie hebben verdiept. Het is niet zo dat de ene groep, de gelovigen, het een wel doet en de andere groep, de atheisten niet. De Bijbel, en elk ander boek van een ander geloof is niets anders dan een getuigenisboek van ervaringen met en geloof in God. Richtinggevers van hoe te leven. Het is geen aardrijkskunde-, geen geschiedenisboek, geen boek over de letterlijke ontstaansgeschiedenis van de aarde. Het ligt dus niet aan het gelovig zijn of niet, het ligt aan of je bereid bent om open om je heen te kijken, om echt te geloven in God, en niet in een eigen geschapen godsbeeldje dat je de hele tijd moet verdedigen. Stel je voor......

Het ligt volgens mij aan het karakter van de persoon; de ene mens kan beter met onzekerheden omgaan dan de andere. Wie op een wetenschappelijke manier naar het leven kijkt weet dat hij ieder moment zijn overtuiging moet kunnen bijstellen omdat er nieuwe inzichten komen. Veel mensen kunnen met zoveel onzekerheid niet leven en kiezen voor een overtuiging die ze niet hoeven bij te stellen. Let wel: dit zijn twee uitersten, in beide kampen zitten allerlei gradaties. Er zijn nog weinig gelovigen die denken dat de Zon om de Aarde draait en als plotseling zou blijken dat de evolutieleer op drijfzand is gebaseerd zal dat ook voor veel mensen die daar in geloven niet te verteren zijn. Er zijn mensen die oprecht geloven en tevens goede wetenschappers zijn, het is zeker niet zwart/wit.

Laat ik beginnen om te zeggen, dat ik mij zeker in andere geloven verdiept hebt, dus ook in de evolutie theorie. Het heeft alleen mijn geloof versterkt, en mij nog meer bevestigd. Nu het antwoord op je vraag, ik denk dat veel mensen willen schuilen achter een geloof, omdat dat veilig is. Er wordt voor je gedacht, en alles is helder en duidelijk. Dus is het eng om uit deze kaders te komen, en je horizon te verbreden. Maar uiteindelijk is het heel bevrijdend.

Veel gelovigen zijn bang om te twijfelen, omdat zij in de veronderstelling verkeren dat twijfel gelijk staat aan zonde jegens God. Wie aan God twijfelt, is namelijk zondig. Doordat ze niet willen twijfelen, blijven ze in hun eigen gelovige cocon, zonder daar buiten te treden. Elke vorm van kritische wetenschap m.b.t. het geloof wordt daarbij gemeten. Voor atheïsten ligt dit anders. Voor hen hangt er niets vanaf. Zij hoeven geen verantwoording af te leggen aan een God en hebben geen levensovertuiging die hen bepaalde grenzen en wetten oplegt. Kortom: zij kunnen naar hartenlust experimenteren met nieuwe ideeën en bevliegingen. Ongebonden en vrij. Er zijn echter ook gelovigen die zich wel in alternatieve theorieën en overtuigingen verdiepen. Typerend is dat een groot deel van die gelovigen uiteindelijk het geloof vaarwel zal zeggen. Als ik dit zeg, komt me dat vaak op kritiek te staan, maar ik heb ruime ervaring met mensen die dit hebben meegemaakt (waaronder ikzelf en veel van mijn vrienden en kennissen).

Ik ben gelovig, en heb me ook verdiept in de evolutietheorie. Maar ik ben erachter gekomen dat je daar ook geloof voor nodig bent. En het wil er bij mij gewoon niet in. Uit een knal dingen ontstaan nee... echt, het lukt mij niet hoor.

Volgens mij is het onjuist te veronderstellen dat veel atheisten/agnosten zich in allerlei religiën verdiepen. De meeste atheisten, of anderzijds 'ongelovigen', boeit het niet zo wat anderen denken. Althans niet veel meer dan dat het gelovigen interesseert. Het kan wel zijn dat, omdat een brede interesse vaak naar de wetenschap leidt en wetenschappelijk kennis weer vaak naar afwijzing van het geloof, onder atheisten/agnosten/ongelovigen het percentage mensen met een interesse in de wereld om hun heen en dus ook de denkwereld van anderen wat groter is.

Zou het echt uitmaken op wat voor manier je gelooft, als je maar een goed mens bent, en volgens mij is dat het uitgangspunt van alle geloven. Of je dit nu vanuit de bijbel doet of vanuit de Islam, als jij jezelf in een hokje beter voelt dan is daar niks mis mee, immers de richtlijnen om te leven zoals die in de Bijbel of in de Koran of in welk ander boek dan ook gaan allemaal uit van het goede, het is alleen zo jammer dat uit naam van deze "geloven" zoveel oorlogen zijn ontstaan, en nog steeds wordt er oorlog gevoerd omdat mensen verschillende religie aanhangen. Een kind dat wordt geboren in een christelijk milieu, groeit daar mee op, datzelfde geld voor een kind uit moslim gemeenschap. Het is voor deze kinderen vanzelfsprekender om in dit geloof mee te gaan, daarom kan ik mij niet voorstellen dat religie waardevoller zou zijn dan geloven in het goede om ons heen, maar ik ben me ook bewust dat juist door je te verdiepen in religie we inzichten krijgen in het goede en het kwade. Toegevoegd na 1 minuut: Zelfs de evolutie en de oerknal zou je uitkunnen leggen vanuit het religie perspectief. Om de aarde te kunnen schapen moet je toch ergens beginnen, waarom niet bij de oerknal, wellicht is alles gewoon voorbestemd.

Atheisten verdiepen zich meestal alleen in de fouten of misvattingen van het christendom.En dan komen ze uit bij het enorme geweld van het oude testament en slavendrijverij. Omgekeerd zullen demeeste christenen zich alleen verdiepen in de evolutietheorie om het te ontkrachten. Onderstaande link laat zoets mooi zien.De maker van dit boek probeert op alle mogelijk manieren de wetenschap te debunken en wil koste wat kost bewijzen dat de aarde 6000 jaar oud is.

Alles wat hun geloof kan doen wankelen vermijden gelovigen. Begrijpelijk natuurlijk. Want dan zou je als gelovige moeten erkennen dat je een groot deel van je leven in onzin hebt gelooft. Dat is wel heel pijnlijk.

Ik vind dat de vraag uitgaat van een verkeerde stellingname namelijk: Atheïsten die zich vaak verdiepen in verschillende geloven Gelovigen die zich niet verdiepen in bv evolutietheorie. Hierbij geef je dus aan dat Atheïsten zich dus wel verdiepen, (zelfs vaak!) en gelovigen niet. Wat ik nou zo jammer vind is dat het beeld van gelovigen voor een hoop mensen ophoudt bij de groep wat meer rechtlijnige gelovigen. Terwijl de hele groep gelovigen zoveel groter is. Sterker nog, in mijn ogen loopt het grootste gedeelte van de gelovigen juist niet met kleppen voor de ogen rond, en gaat ervan uit dat de wetenschap ons juist ook gegeven is om meer te leren over de wereld om ons heen. Maar de groep die het hardste roept, en zijn hakken in het zand zet is dus de groep die het meeste opvalt. Hiermee doen zij dus geen goed aan alle andere gelovigen. Het is net zoiets als zeggen dat alle moslims fundamentalisten zijn, of alle politieke rechtsstemmers per definitie conservatief zijn. Ik ben zelf gelovig, en ik heb me zowel verdiept in verschillende geloven, alsmede in de evolutietheorie. Sterker nog, ik geloof in God, en ook in het bewijs van de evolutietheorie. Overigens, de meeste gelovigen in mijn vrienden- en kennissenkring hebben deze overtuiging. Verder is het ook echt niet zo dat Atheïsten zich vaak verdiepen in verschillende geloven. Er zijn zat Atheïsten die zich Atheïst noemen puur om aan te tonen dat ze anti-God of anti-geloof zijn. En echt niet omdat ze zich er eerst in hebben verdiept. Maar meer omdat ze links en rechts wat dingen hebben gehoord, en graag stelling willen nemen of duidelijk willen aangeven dat ze bij een bepaalde groep willen horen (of juist niet horen). Zo zijn er ook Atheïsten die zich ook niet in de evolutietheorie hebben verdiept.

Omdat die mensen denken dat ze zo hun geloof verraden als ze kijken naar andere mogelijkheden en theorien .Wij de atheisten zijn op zoek naar verklaringen die dichter bij de realiteit aanleunen als een maagd die een kind van god krijgt en een zekere Mozes de zee deed opengaan !? Als kind had ik het al moeilijk met de bijbel om alles zomaar klakkeloos te gaan geloven ,dus ja het boedhisme is duidelijker eigenlijk want god is alles ,de natuur en elk levend wezen is goddelijk en heeft hier een opgave . Ook omdat men zo de mensen oogkleppen laat dragen en ze daardoor kortzichtig en allesbehalve willen openstaan voor andere manieren van geloven ..Religie en voetbal is opium voor het volk ,zo hoeft men zich niet druk te maken over de onrecht in deze wereld !! .Angelheart

in het geloof is er maar 1 waarheid dat is dat God bestaat , dat Hij de wereld heeft geschapen...dus de bigbang wordt zowiezo al uitgesloten door het geloof. Ten tweede stel dat de wetenschap echt gelijk zou hebben , dan zou de wereld gaan wankelen, dan gebeurt er zo een gigantische chaos dat het niet meer te overzien is ...Dus het beste is om de mensen die geloven hun geloof te laten en de wetenschap niet te herkennen. Tenminste dat geloven de gelovigen... Ik geloof ook in God maar kan me voorstellen dat het God is die juist de big bang heeft doen onstaan...:) en vandaaruit de rest ...want er staat toch en er was eerst duisternis...nou toen heeft God een wereld bedacht heeft het zooitje bij elkaar laten komen daar in het heelal en toen ontstond de bigbang...wat maakt het eigenlijk uit wie wat heeft doen ontstaan... het geloof is voor velen een houvast in het leven waarom zou je dat moeten weghalen, aan de andere kant doet datzelfde geloof in een God of voor sommige in meerdere ook dingen ontstaan zoals oorlogen en misbruik etc. en daar is dan even geen knoop aan vast te knopen want dat is in mijn ogen geen houvast meer maar machtsmisbruik door het geloof... de bijbel is denk ik een boek wat is geschreven en herschreven en herschreven en zo vaak herschreven dat van de oorspronkelijke tekst niets meer klopt... want ieder die de bijbel heeft herschreven heeft zijn eigen mening erbij ingegooit, heeft dingen verandert naar eigen inzicht want ja wie kan het kontroleren...dus er zijn misschien dingen die waarheid bevatten, maar als je het boek goed leest zit er naast veel liefde ook veel boosheid en kwaad in ... voor mij die gelooft in liefde , en naasteliefde en die wel kan voorstellen dat je eens boos wordt enzo rijmt het niet met oprecht kwaad tov een ander , zoals bv oog om oog tand om tand dat is in mijn ogen een regelrechte provocatie tot oorlog...maar goed kan er nog uren over doorpraten , waarom de ene het wel gelooft en de ander niet , dan zul je daar toch voor de geschiedenissen boeken in duiken, daar vindt je vast een en ander wat wil je weten ...

Bronnen:
eigen mening

Omdat bij alle geloven er een dogma heerst waarin juist dat geloof tot het 'enige juiste' wordt benoemd. Allen al denken over andere geloven, of twijfelen is dan 'zondig'... Atheïsten hebben geen zondegevoelens bij het nadenken over andere overtuigingen. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om ze (zo objectief mogelijk) te bekijken en met elkaar te vergelijken... Toegevoegd na 3 minuten: Dat geldt overigens alleen voor de wat fundamentalistischere geloven... vele gelovigen verdiepen zich wel degelijk in andere geloven... terwijl er ook atheïsten zijn, die absoluut in geen enkele religie geïnteresseerd zijn...en zelf heel fel tegen alle religies zijn

heb ik vaak zat gedaan maar schoot er weinig mee op ben er zelfs mee op gegroeit met evolutietheorie en geloof en dat laatse klopt eerder , wat was er eerder kip of het ei, ook darwin op z'n sterfbed zei ;dat er een schepper moest zijn er zijn zoveel dingen die met de evolutie theorie zelfs het namaken van het oersoepje dat was een vreselijk dodelijk gif waar niets levends uit kon komen ook niet als je een miljardjaar wacht dan droogt het op en de kans dat dat waar is 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 m130 macht zo klein is die kans

Mijn eerlijk antwoord zoals ik het zie: De lagere sociale klasse is over het algemeen meer gelovig dan de hogere klasse (waarom is een tweede vraag), de hogere sociale klasse is doorgaans intelligenter en interesseert zich meer in de wereld om hun heen.

Als je het verschil tussen goed doen en kwaad doen...al weet...dus wat wel en niet mag...zonder ooit een heilig boek te hebben ingekeken....is dat dus wel heel knap eigenlijk. Als je een boek nodig hebt om te weten, hoe of wat...en wat wel en niet mag...dat kan...en mag...is helemaal prima..maar ga me niet vertellen dat je mag doden, moorden, verkrachten en alles wat slecht is! Vanuit zo'n heilig boek....dat is pas Geloofschennis. Wat mensen denken te mogen doen vanuit ZIJN NAAM. Dat is totaal en dan bedoel ik ook TOTAAL ...niet de bedoeling. Dat is niet ZIJN wens. Wie dat wel denkt...snapt er echt niets van. Dat is pas GODS laster...al dat geweld! En bedrog en gelieg en de rest. Dat geruzie...! LIEFDE....liefde en nog eens liefde....daar gaat het om. Dus normaal doen tegen je naaste...je hoeft er niet mee naar bed toe, dat bedoelen ze er niet mee. Wat U niet wilt dat U geschiedt, Doe dat ook een ander niet. Wat U een ander ontneemt, Zal U ook ontnomen worden. Heel wat mensen die NIET gelovig zijn opgevoed maar wel netjes en sociaal...kijken naar hele andere dingen. De natuur...hoe dat in elkaar zit bijvoorbeeld. Daar is geen mens aan te pas gekomen...al die mooie planten en kleuren. Dat komt elk jaar maar weer op...alsof het niets is....wel ...het is wonderlijk. Een Geloof is prima...zolang het niet discrimineert. Want dat doet GOD ook niet. Groetjes.