Bestaan er ook radicale Christenen?

Na de vele geloofsvragen van de afgelopen periode kwam er nog 1 bij mij op.

Iedereen heeft weleens gehoord van radicale Moslims, is er ook een Christelijke variant?

En nee, dit is geen aanval op de Islam, ik ben zelf geen radicale Christen, ik ben gewoon benieuwd. Met radicale bedoel ik de gewelddadige radicalen.

Toegevoegd na 53 minuten:
Misschien niet duidelijk in de vraag. Het gaat er om of er op dit moment nog radicale (gewelddadige) Christenen zijn die uit naam van hun geloof (lees: hun geloof misbruiken) geweld plegen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In vier staten in het midwesten van de Verenigde Staten hebben de autoriteiten de jacht geopend op leden van een gewapende christelijke terreurgroep die aanslagen voorbereidde. Het aantal extreemrechtse, christelijke groeperingen die de overheid als vijand zien is de laatste tijd enorm toegenomen. Volgens onderzoekers zouden er nu 512 van dergelijke anti-overheidsgroeperingen actief zijn. In 2008 waren dat er nog 149, meldt Reuters. Ik vond tot mijn verbazing dit artikel.

Bronnen:
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/a...

die zijn er wel in amerika in Nederland zijn er wel ultra orthodoxe stromingen maar ze zijn niet gewelddadig het strengste geloof in Nederland is de Ger.Gemeente in Ned ze zijn daar nergens voor verzekerd,en kunnen de bijbel zowat uit hun hoofd

Ken uw Bijbel en ken uw geschiedenis. En het antwoord is daar. Ja, er bestaan zeker radicale christenen. Denk aan de kruistochten, de inquisitie, uitroeien ketterij en machtsmisbruik van volwassenen en kinderen. Radicale christenen worden niet geboren, maar worden gekweekt. Geinstrueert a.d.h. van de Bijbel. Deze boeken zetten christen aan tot extremisme. Vanuit het perspectief van degenen die naar de letter van de tekst proberen te leven, is de gematigde christen niet meer dan een mislukte fundamentalist. Deze site biedt te weinig ruimte om al die delen uit de Bijbel weer te geven die tot extremisme oproepen. Een beperkte weergave. De Kerk had in de Middeleeuwen snel door dat er in de Bijbel een aantal methoden werd beschreven om ketterij uit te roeien, zoals steniging door de rest van de geloofsgemeenschap of levende verbranding. Wie het Oude Testament letterlijk opvat, moet concluderen dat het de doodstraf voor ketters niet alleen tolereert, maar zelfs voorschrijft. Dit werd door de kerkleiders dan ook verkondigd. Deuteronomium was de belangrijkste tekst voor de inquisiteur, omdat in dat Bijbelboek de gelovigen expliciet worden aangespoord om iedereen in hun midden over de kling te jagen die enige sympathie lijkt te hebben voor andere goden. De auteur van dit werk eist met een zucht naar totalitarisme dat door weinig stervelingen ooit echt werd gerealiseerd dat wie te weekhartig is om aan dergelijke religieuze moordpartijen mee te doen, ook ter dood moet worden gebracht (Deuteronomium I7:12-13).Wie denkt dat er in de Bijbel geen rechtvaardiging te vinden is voor de inquisitie, hoeft er Deuteronomium (13:12-16) maar op na te slaan. Een ander voorbeeld uit dit boek: Deuteronomium 13: 7-11 Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend u in het geheim wil verleiden en zegt: laten wij andere goden gaan dienen, goden die noch gij noch uw vaderen gekend hebben, behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van het ene einde der aarde tot het andere, dan zult gij hem niet ter wille zijn noch naar hem luisteren; gij zult hem niet ontzien, noch hem sparen en zijn schuld bedekken, maar hem zeker doden; het eerst zal uw hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. Gij zult hem stenigen, zodat hij sterft, omdat hij getracht heeft u af te trekken van de Here, uw God. Ja, dit soort oproepen liegt er niet om. De 2500 tekens zijn op.

Jazeker een voor de hand liggend antwoord is natuurlijk een verwijzing naar de kruistochten en de inquisitie. Echter ook vandaag de dag nog zijn er Christen fundamentalisten. Er zijn er tamelijk veel te vinden in de verenigde staten. Een paar voorbeelden hiervan zijn dat er abortusartsen worden vermoord in Amerika. Ze denken hierin gerechtvaardigd te zijn omdat bij het plegen van abortus aldus hen ze iemand het leven ontnemen. Dat is blijkbaar een rechtvaardiging om mensen te doden. Al is toch een van de geboden gij zult niet doden zou je zeggen. Een ander goed voorbeeld is de westboro chruch. Deze mensen doen absurde dingen zoals bij de begrafenis van homo's en soldaten protesteren. Dit omdat ze vinden dat homofilie te veel wordt toegestaan in de verenigde staten waardoor volgens hen de verenigde staten is verdoemd. Fundamentalisme is iets dat in elk groot "geloof" te vinden is. Je hebt ook joodse fundamentalisten die pleiten voor de dood van Palestina. Op lijst 5 van de PVV hebben wij een radicale jood Gidi Markuszower die is opgepakt wegens het in bezit hebben van wapens. Maar er zijn ook mensen die men verraad voor dingen als communisme en liberalisme. Het is inherent aan de mensheid en niet iets dat je af kan schuiven op religie. Daarom vind ik het enorm ergerlijk dat met name door de PVV van Wilders er een hetze tegen de Islam is opgezet. Zoals het antwoord boven laat zien staan er ook enorm veel haatzaaiende dingen in de bijbel en de tora. Is het daarmee een slechte religie nee natuurlijk niet net zoals dat de Islam geen slechte religie is. Maar mensen kijken niet langer dan hun neus lang is en gaan mee in de bangmakerij van een of andere gek die te veel waterstofperoxide gebruikt. Religies zijn niet slecht, mensen zijn slecht.

Bronnen:
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENL...
http://www.youtube.com/watch?v=6UMP3AK5jwo

Geweldadig zou ik ze niet noemen,radicaal zeker wel.De westborough baptist church in amerika heeft de nare gewoonte te gaan demonstreren bij begrafenissen van soldaten,omdat God amerika zou haten.Of ze staan langs de kant van de weg met borden waarop leuzen staan als''god hates fags''Wat niets minder betekent dat god homo's haat.Deze ''kerk''word ook wel de meest gehate familie van amerika genoemd.

Wat zou je zeggen van de kinderen die betiteld worden als heksen in Afrika. Er is daar een hele toestand gaande. Als er een oogst mislukt, of iemand wordt ziek dan wordt een kind beschouwd als de 'dader'. Net als hier in de tijd van de inquisitie worden ze gestenigd, verbrand, vastgebonden en met stokken geslagen en zelfs vermoord. De kinderen voelen en ervaren dat ze gezien worden als eng maar snappen helemaal niet wat er aan de hand is. Ze kunnen zich niet verdedigen en moeten lijden door de waanideeen van de volwassenen die verkeerd voorgelicht zijn...Nu dus. Niks vroeger, Niks ver weg in tijd.. Gewoon nu ... en dat allemaal in de naam van God....

wat te denken van George Bush

De Paus!

Jazeker. Denk bijvoorbeeld aan de moord op abortusarts George Tiller, bijna een jaar geleden. Die moord had een religieus motief en staat niet op zichzelf. Zelfs binnen de politiek in de VS vind je zeer uitgesproken christenen, zoals http://www.youtube.com/watch?v=EZ9To30Hz7A pijnlijk duidelijk maakt. Respect voor de naaste? Ik zie het hier niet... Net als andere opvattingen en stromingen, hebben ook christenen hun aandeel in sektarisch geweld wereldwijd. Van bomaanslagen op bioscopen waar 'heidense' films worden vertoond tot complete oorlogen.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_terrorism