Kan je enkel door geloof in Jezus verlost worden van de" (erfzonde", of bieden andere (oosterse religies) dit ook, maar bijv .op een andere manier?

Ps. Graag inhoudelijke antwoorden en geen discussie over of bv een of iemands geloof of bijbel , één of de enige waarheid is of ook KAN zijn ;)

Weet jij het antwoord?

/2500

Jezus zelf heeft gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot deVader, tenzij door Mij."

Alleen de christelijke leer leer over de erfzonde, Jezus is gestorven voor de "gehele menseheid" en Hij is daarom de " weg tot leven" . Jezus zei het volgende; 9 Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 20 en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Jezus gaf met deze woorden te kennen dat Hij erop zou toezien dat "alle mensen" ongeacht waar zij wonen, leven, religie enzoverder, zouden kennis nemen van dit mooie voornemen. Jezus geest zalmet ons zijn tot de voltooing der wereld. Allen degenen die worden geraakt door deze geest, zullen zijn "weg " volgen.

De erfzonde is een christelijk concept en komt niet voor in amdere geloven. Die zullen dus ook verlossing geven. Aan de andere kant omdat ze het concept niet kennen hebben ze er geen last van. Toegevoegd na 28 minuten: Ik bedoel dat die geen verlossing geven. Wat binnen die geloven niet nodig is want als er geen zonde is dan hoeft die ook niet vergeven te worden.

Jouw vraag bestaat uit 2 delen: 1. Kan je enkel door geloof in Jezus verlost worden van de “erfzonde” en 2. bieden andere religies, bijv. oosterse, deze verlossing ook, maar bijv. op een andere manier? Antwoord op vraag 1 is nee. Wil je verlost worden van de erfzonde dan zal je eerst de veroorzaker moeten loslaten; de Schepper, die de vloek heeft uitgesproken. Dan is iemand vrij om zich aan de andere Heer te hechten en één met Hem te worden door Hem in het vervolg te gehoorzamen. Antwoord op vraag 2 is ja. Andere religies, bijv. het oosterse, bieden deze verlossing ook, maar op de, op hun geëigende, cultuur gerichte, manier van overdracht van deze boodschap. Klein voorbeeldje. De weg van Jezus is het pad van Waarheid dat tot eeuwig leven leidt vind je in de oosterse filosofie terug als: De weg van de Boeddha is het Achtvoudige Pad dat tot Nirwana leidt. Het gaat hier niet zozeer om de discussie of we hier te maken hebben met religie, geloof, zienswijze, leefregels enz. ; het accent ligt bij beide richtingen op het daadwerkelijk gaan van de weg dat uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leidt: de verlossing van de erfzonde !

Het concept van de erfzonde komt alleen voor binnen het christelijk geloof. En kan alleen verlossing bieden door Jezus c.q. door te geloven. Wanneer je dus oprecht en kritiekloos gelooft in de erfzonde, zul je ook uit moeten gaan van de enige bijbehorende oplossing. Oosterse religies, ook ' goddeloze' als het Boeddhisme of polytheistische als het Hindoeisme, en zusterreligies zoals de Islam en het Jodendom reppen geen van allen over de erfzonde. Daar hoeft dus nergens van ' verlost' te worden in die zin . Wel hebben ze allemaal hun eigen rituelen rondom voorbereidingen op het hiernamaals of een eventueel volgend leven, rituelen om de god(en) gunstig te stemmen, zichzelf te verbeteren etcetera , het zij direct tussen de gelovige en god(en), hetzij via een tussenpersoon als Jezus. Het zijn allemaal variaties op het zelfde thema, en wij in dit stuk van de wereld zijn - gelukkig - vrij om ons in alle varianten en mogelijkheden te verdiepen en te kiezen welke het best past bij ons gevoel (of geen van allen). Maar het kan een hele opgave zijn los te komen van het geloof waarmee je bent opgevoed, niet alleen omdat je dat het beste kunt, maar vooral omdat dat vaak al heel jong heel diep geworteld is. Vergelijk het maar - zeer gechargeerd voporbeeld - met hoe lastig het is om echt te accepteren dat je niet verkouden wordt als je zonder jas naar buiten gaat en dat appels eigenlijk slecht zijn voor je tanden, omdat je je hele jeugd het tegendeel hebt gehoord hebt. Ben je dus echt overtuigd van het bestaan van de erfzonde, zoals in de bijbel beschreven en door de kerk geinterpreteerd, dan zit er weinig anders op. Maar als je je aangetrokken voelt tot een heel ander mens- en wereldbeeld, bieden allerlei andere religies en levensovertuigingen verschillende ' oplossingen' danwel richtlijnen voor het juiste leven.

Je eerste vraag moet ik beantwoorden met Ja je tweede met nee er is alleen verlossing mogelijk door Jezus! die andere geloven beloven je zoveel maar zijn leeg als je Hem kent dan heb je het enige ware geloof Hij zorgt voor zijn kinderen waar ook ter wereld en brengt ze bij Hem dat kan zijn door middel van zendelingen die het evangelie brengen het kan ook door middel van christelijke hulpverleners hoe jet ook went of keert eens zal iedereen merken dat je alleen door het bloed van Jezus gereinigd kunt worden van al je zonden

Hallo Congie, een goede vraag, je komt dichtbij het Koninkrijk van de Heer. Het woordje "erfzonde" komt niet in de Bijbel voor en lijkt daardoor een beetje ongelukkig gekozen. Toch kunnen we deze erfzonde zeker herleiden. Waar de mens vanaf de geboorte mee van doen heeft is de gevallen natuur van Adam. De mens na Adam werd geboren zonder de Aanwezigheid van God zie Rom 3 vers 23. Vanuit deze gevallen natuur doen we niet automatisch het goede. "Er is geen mens die niet zondigt" (1 Koningen 8:46; 2 Kronieken 6:36). Om die Aanwezigheid van God, de Geest van God weer in ons hart te krijgen bestaat maar 1 manier, dat is gaan geloven dat Jezus de Messias is. De Here Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wanneer wij de Here Jezus aannemen als onze Verlosser en Heiland vindt er iets bovennatuurlijks plaats, we veranderen van geestelijke Koninkrijk. 1 Joh 12 zegt 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. We vragen in gebed om vergeving en of de Here Jezus en de Heilige Geest in ons hart magkomen wonen, zodat ons hart een tempel van God's Geest mag worden. We laten daarbij onze fouten en gebreken bij het kruis achter. Op dat moment worden we wedergeboren en gered. Joh 3 vers 3 Dit kan op geen enkele andere manier - oosterse religie niet / Islam niet / hindoeisme niet / zelfs de wetten volgen van mozes niet. Alleen via het verlossende werk van de Here Jezus aan het kruis. Want we worden gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest Titus 3 vers 5

Vanuit islamtisch perspectief bestaat de erfzonde niet. De erfzonde is een christelijke dogma. In de Islam is niemand geboren met zonde. Zeker niet met de zonden van een ander. In de Islam is eenieder verantwoordelijk voor zijn eigen daden. "Trouwens, is het niet een vorm van onrechtvaardigheid wanneer de algehele mensheid opgezadeld wordt met een zonde die zij niet begaan heeft? Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis) “Geen lastdragende kan de last van een ander dragen en indien een zwaarbelaste (een ander) roept tot (verlichting van) zijn last, zal er niets van kunnen worden overgenomen.” (Soerat Faatir: 18) En tot ieders verbazing wordt dit laatste tevens door de bijbel bevestigt. Zo staat er in Ezechiël 18:20-21: “Al wie zondigt, die zal sterven; een zoon zal niet meedragen de schuld zijns vaders, noch een vader die zijns zoons; den rechtschapene zal zijn deugd, den goddeloze zal zijn goddeloosheid volgen. En wanneer een goddeloze zich bekeert van al de zonden die hij bedreven heeft en al mijn inzettingen onderhoudt, recht en deugd beoefent, dan zal hij stellig in leven blijven, hij zal niet sterven.”  Volgens de Islam heb je dus niemand nodig om je zonden aan op te bichten of te vragen voor redding behalve God. Dus geen Mozes, Jezus of Mohamed. Alleen God.

Zonder nu terug te grijpen op de bijbel, de kor'an of wat dan ook en al diens profeten uit het verre verleden, wil ik slechts één ding meegeven in deze vraag: geloven is niet voldoende.... zeker weten is het enige antwoord! Wees zeker van je zaak en wéét dat je een taak hebt te vervullen op deze aarde. Wéét dat wij in den beginne allen Gods kind zijn en ons daarnaar zouden moeten gedragen. De 'erfzonde' is een feit, die ook heden ten dage nog dagelijks wordt begaan door hen die zich verrijken ten koste van zovelen die met goede wil hun dagelijks brood verdienen of juist moeten ontberen. Armoede, honger, ziekten, oorlogen en geweld zijn het gevolg van deze erfzonde, begaan door hen die uit naam van God, Allah, Boeddah of Krishna of wat voor 'heiligheid' ze ook aanhangen, denken de wereld te kunnen beheersen. In dit licht is er maar één Weg die de juiste is.... Weten dat Jezus de man was die zich opofferde voor de hele mensheid. Hij was degene die ons voorging in het lijden met als enig doel: Laat hen die oprecht zijn eeuwig leven hebben. Vandaar dat ik er zeker van ben dat Hij de enige weg is naar een leven zonder al deze ellende. Deze gedachte kwam bij mij op toen ik de vraag las. Ik ben dan ook niet 'gelovig'. Ik ben een 'zeker weter'. Ik weet zeker dat de aarde en alles wat daarop leeft door God gemaakt is met een vaste bedoeling: Zijn volmaaktheid te bereiken. Ok, ik durf ook te zeggen dat God niet perfect is en fouten heeft gemaakt in Zijn ontwerp. Maar ik weet zeker dat Hij de beste bedoelingen heeft gehad en nog heeft. Dus God bestaat? Jazeker, kijk alleen maar om je heen in de natuur. over zulke 'uitvindingen' en perfectie moet wel zijn nagedacht! Dat kan door geen mens worden bereikt of uitgevonden. Wel vernietigd! Kan je enkel door geloof in Jezus verlost worden (-)..... Ja dat kan, maar zeker weten is beter! Als je gelooft in Jezus, geloof je ook de beloften van God de Heer. Als je zeker bent, weet je dat Jezus en God, Zijn Vader, hun beloften waar maken...

Je kunt maar beter geen "zonden" begaan, dan hoef je er ook niet van "verlost" te worden

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100