Wanneer is de gedachte ontstaan dat een mens een onsterfelijke ziel heeft?

Adam en Eva waren zielen, net zoals de dieren die ook levende zielen waren.
Maar ik lees nergens dat Adam en Eva iets van een 'onsterfelijke ziel' in zich hadden.
Integendeel, God had hen gezegd dat ongehoorzaamheid zou leiden tot de dood.Niet tot een eeuwige straf of zo!
Wanneer is de gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel ontstaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De filosoof Socrates kwam hiermee, in de vijfde eeuw voor Christus. Hijzelf had het idee weer opgelopen bij de Egyptenaren. Via zijn leerling Plato kwam de filosofie in zwang en werd het ook in het christelijke geloof vermengd. Een gedetailleerdere beschrijving ervan staat hier vermeld: http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/onsterfelijkeziel.html

Dit is een verwarring die voortkomt uit de Nederlandse taal. Er staat dat God de mens roeach in de neus blies. Dit hebben we vertaald met adem. Echter in Job vertalen we dit met met geest of ziel. Dit is dus inconsequent. Als God de mens bestraft en zegt dat ze de dood zullen sterven, dan spreekt hij over het lichaam. Echter dit valt eveneens weer niet op omdat in de eerste 4 hoofdstukken 'âdâm op drie verschillende manieren wordt vertaald, namelijk Adam, mens en (rode) aarde. Dus ja, als je alles in zijn verband leest was er vanaf het aller eerste begin al spraken van een onsterfelijke geest of ziel. Uit het boek van Job kunnen we achterhalen dat dit alleen de mens ten deel viel en niet de dieren. En dat komt dus weer overeen met het bovengenoemde vertaalconflict.

De bijbel zegt nergens dat de ziel sterfelijk is of onsterfelijk. Je kunt dit niet vinden. Mattheüs 10 : 28. Daar zegt de Heer: "En vreest niet voor hen, die het lichaam doden, doch de ziel niet kunnen doden." Een ziel, die niet sterft, terwijl het lichaam wel sterft,is datgegene, wat Jezus bedoelt wanneer we over"een onsterfelijke" ziel spreken. Matth 10 : 28 "Maar vreest veeleer Hem, die beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel."