Adam en eva de eerste mensen op aarde?

Adam en eva waren de eerste mensen op aarde, maar toen zij uit het paradij werden gestuurd kwamen zij in "de echte werelt".
wat ik niet snap is dat in de kinderbijbel staat beschreven dat er toen wel mensen waren. Hoe zit dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je in de bijbelse schepping gelooft, zouden Adam en Eva de eerst mensen op aarde zijn. Naar mijn mening, en met mij vele anderen, is de mens echter anders ontstaan. Ik hecht meer waarde aan de evolutietheorie.

Dat kan natuurlijk niet. Of er moeten bijvoorbeeld ook een zwarte Adam en een zwarte Eva geweest zijn...

Het is een verhaal (eigenlijk een feestgedicht) dát je dus niet letterlijk moet opvatten. Verhalen en gedichten bevatten vaak wel een soort van waarheid, maar op een symbolische of beeldende manier.

Heel Genesis, oftewel het scheppingsverhaal, is een lofdicht op de grootheid van God.' Dit is van generatie op generatie mondeling overgedragen, tot het schrift werd uitgevonden en men behoefte voelde alles op te schrijven. Om aan te geven hoe groot God is hebben de mensen hem destijds de schepping op deze manier toegeschreven. Het is in feite één groot loflied op de grootheid van God. Tussen Christenen onderling zijn er ook verschillende stromingen, maar velen gaan er vanuit dat de verhalen in de bijbel zijn geschreven om ons iets te leren, en niet om op te nemen als letterlijk geschiedenisboek.

Adam & Eva waren de 1e mensen op aarde. niet de enige 2...

Genesis (en vele andere hoofdstukken in de bijbel) is een sprookje. Die kunnen prachtig zijn als ze goed verzonnen en mooi verteld zijn. Dat is het verhaal van Adam en Eva natuurlijk zeker. Maar sprookjes zijn natuurlijk niet waar, daarvoor zijn het sprookjes. God had een probleem toen hij aan een primitief woestijnvolk in de bronstijd , die noch konden lezen noch schrijven, de oorsprong van alles wilde uitleggen. Dan moet je niet aankomen met de feiten van een heelal van 14,6 miljard jaar, ons zonnestelsel van 4,5, met abiogenesis en evolutie van het leven. Dan kun je net zo goed proberen aan 5 jarigen de quantumtheorie uit te leggen. Dat lukt dus niet. Dan bedenk je een prachtig verhaal dat de mensen van toen aansprak en zelfs nu nog tot de verbeelding spreekt. Dat sluit aan bij een volk uit het middenoosten dat opgegroeid is in de sfeer van duizend en 1 nacht, in gelijkenissen, metaforen en allegorieën. Zelfs Jezus sprak tot zijn volgelingen vaak in gelijkenissen. Maar dan gaan 2 millennia daarna miereneukerige westeuropese exegeten, zonder een bal verstand, noch gevoel voor de oosterse mystiek, bijbelteksten op de ontleedtafel leggen en ruzieën over de vraag of de slang in het paradijs wel of niet echt gesproken heeft. Met zijn analytische en scherpzinnige vermogens heeft de westerse mens een ongekende technologische revolutie tot stand gebracht. Maar ze hebben nog steeds geen kaas gegeten van het op zijn waarde schatten van de diepere bedoelingen achter het scheppingsverhaal en wringen zich in allerlei onmogelijke bochten om maar te blijven geloven dat de aarde niet ouder dan 10.000 jaar kan zijn. Wat een geestelijke armoede.

Ik geloof ook in de Bijbel en geloof ook dat ze er als enige twee waren, maar dat blijft een kwestie van geloven, misschien staat het in de kinderbijbel zo dat het niet te lastig voor kinderen wordt ofzo, en er zijn ook veel verschillende kinderbijbels Toegevoegd na 12 uur: Alles wat in de Bijbel staat is voor ons van belang, meer hebben we niet nodig om te weten, anders had Hij dat wel in Zijn boek laten zetten

Volgens de bijbel heeft god inderdaad Adam en Eva als eerste gemaakt. Maar er staat niet in dat hij daarna niemand anders heeft gemaakt.

Als je het heel letterlijk neemt.... Adam en Eva kregen 2 zonen, dan houdt het hele verhaal toch al op?

Adam was eerst door God gemaakt. Daarna schiep God Eva uit de rib van Adam. Toen waren er dus twee mensen, man en vrouw. Zij mochten in de hof van Eden (het paradijs) wonen. Daar was alles goed. God zei tegen Adam en Eva "Van alle bomen mag je eten, maar van die ene boom niet!" En wat deden ze? Ze aten er toch van.. Dat was de zondeval. Ze werden verstoten uit het mooie paradijs. Na de zondeval hebben Adam en Eva twee zoons gekregen, Kaïn en Abel. Kaïn sloeg Abel dood. Dus toen bleven alleen Adam, Eva en Kaïn over op de aarde. In Gen. 4 vers 17staat: En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch. Je merkt wel dat er in de Bijbel niet duidelijk staat hoe de huisvrouw van Kaïn gemaakt is. Waar komt zij vandaan? Het is een vraag waarop jij en ik nooit een antwoord zullen krijgen. De Bijbel is moeilijk te geloven met het menselijk verstand. Mensen willen alles beredeneren. Maar dat is het nou juist, over de Bijbel valt niet te discussiëren. Je moet geloven dat het van kaft tot kaft waarheid is.

Bronnen:
http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Gen...

Adam & Eva waren gewoon de eerste twee mensen op de aarde. Dat schrijft in de heilige boeken. ? Wat is kinderbijbel...

"de echte werelt" en ook wat je zegt dat er na de uitdrijving "wel mensen" waren , is volledig hetzelfde.Hier bedoelt men dus Adam en Eva en geen andere mensen !

Dan klopt die kinderbijbel niet. Adam en Eva zijn uit het paradijs gestuurd, en zij waren toen de enigste mensen op aarde.

Adam en Eva zijn fictieve personen,fabeltjes,want anders waren die 2 de grootste incestplegers die er hebben rond gelopen op deze aardkloot.

Het waren niet de eerste mensen. Wie waren dan wel de eerste mensen? Dat hangt af van de definitie van mens, het is een lastige vraag. De eerste mensen hebben zeker geen namen. Stel je voor twee mensen en ze noemen elkaar Adam en Eva. Ik en jij zou toch al voldoende zijn?