Wat zegt het christendom over zelfmoord?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is dit volgens de Bijbel niet datgene wat bepaalt of hij of zij toegang tot de hemel zal hebben. Als een niet-gered persoon zelfmoord pleegt, dan heeft hij of zij niets anders gedaan dan zijn reis naar de poel van vuur “versneld”. Maar, de persoon die zelfmoord pleegt zal uiteindelijk in de hel verblijven omdat hij de verlossing door middel van Christus heeft afgewezen, niet omdat hij zelfmoord pleegde. De Bijbel noemt vier specifieke mensen die zelfmoord pleegden: Saul (1 Samuël 31:4), Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18), en Judas (Matteüs 27:5). Elk van hen was een slecht, kwaadaardig en zondig persoon. De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord - dat is wat het is: zelf-moord. God is degene die beslist wanneer en hoe een persoon zal sterven. Om die macht in je eigen handen te nemen is volgens de Bijbel een vervloeking van God.

Bronnen:
http://www.gotquestions.org/Nederlands/zel...

Of het nu abortus, zelfmoord of euthanasie is, het gaat hierbij om het beëindigen van een leven. Hij is het die aan allen het leven geeft. “. . . de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, enz “ en Hij is het die iemands motieven kent die hem/haar tot zijn/haar daad brengen. “Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God. “ Daarom zegt het Christendom/de Bijbel hier verder niets over. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Neh+9 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Ps+7

Dat diegene die zelfmoord heeft gepleegd niet in de gewijde grond begraven mag worden en dat hij of zij niet in de hemel zal komen.

Het is een moeilijke vraag. Want wat is zelfmoord - voorbeeld a) iemand die zijn gezonde leven beeindigd uit verkeerde motieven. - bijvoorbeeld Hitler Of voorbeeld b) iemand die door aparaten in coma wordt gehouden en waardoor de natuur zijn gang niet kan gaan. Hiertussen zitten nog vele varianten. Ook is er tegenwoordig medisch veel mogelijk. Persoonlijk denk ik dat de keuzes die je voor je zelfmoord / euthanasie maakt veel belangrijker zijn voor je bestemming dan het beeindigen van je leven. Ik vermoed dat veel gelovigen er ook niet gauw voor zullen kiezen, want God gaat over leven en dood. ( Gij zult niet doden ) Maar de Bijbel zegt ook: Niets kan een Christen afscheiden van God’s liefde! “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8:38-39). Als niets in de schepping een Christen van God’s liefde kan scheiden, en zelfs een Christen die zelfmoord pleegt iets “in de schepping” is, dan kan zelfs zelfmoord hem niet van God’s liefde afscheiden

Zelfmoord wordt als een heel erge zonde gezien. Wanneer je iemand anders vermoord is dat heel erg, je zegt daarmee eigenlijk dat diegene die je vermoord het niet waar is om te leven. Maar door een zelfmoord zeg je eigenlijk dat alle mensen het niet waard zijn om voor te leven. Een ander punt is dat je door zelfmoord het lijden in het leven uit de weg gaat. Terwijl God van ons vraagt dat we ons lijden geduldig dragen, zoals Jezus Christus dat ook gedaan heeft. En God wil ons lijden vaak gebruiken te goede, om er iets goeds uit te doen voortkomen. Iemand die zelfmoord pleegt kan zich nog op het allerlaatste moment, het moment van de dood, bekeren. Maar dat weten wij als achterblijvers niet. Andere erge zonden kunnen vergeven worden in het proces van berouw en biechten, dat kan natuurlijk niet bij een zelfmoordenaar. En daarom kunnen we er bij een zelfmoordenaar niet op rekenen dat hij/zij behouden is, in de hemel. Vandaar dat zelfmoordenaars ook niet in heilige grond begraven worden.

*** g90 8/9 blz. 23 Een opstanding in het geval van zelfmoord? *** Een barmhartige gelegenheid De verslagen vrienden van een zelfmoordslachtoffer kunnen dan ook troost putten uit de wetenschap dat „Jehovah barmhartigheid [heeft] getoond jegens hen die hem vrezen. Want hijzelf weet zeer goed hoe wij zijn gevormd, gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:10-14). Alleen God kan ten volle begrijpen welke rol een geestesziekte, extreme stress en zelfs genetische defecten hebben gespeeld bij een „suïcidale crisis”, die, zoals in de National Observer werd opgemerkt, „niet kenmerkend is voor iemands hele leven [maar] vaak slechts een kwestie is van minuten of van uren”. — Zie Prediker 7:7. Natuurlijk ontzegt iemand die zich het leven beneemt, zich de gelegenheid berouw te hebben van zijn zelfmoord. Maar wie kan zeggen of iemand die tot zelfmoord wordt gedreven, misschien een verandering van hart zou hebben ondergaan als zijn fatale poging was mislukt? Zelfs sommige beruchte moordenaars zijn veranderd en hebben zich tijdens hun leven Gods vergeving waardig betoond. — 2 Koningen 21:16; 2 Kronieken 33:12, 13. Jehovah, die immers „een losprijs in ruil voor velen” heeft betaald, heeft het recht barmhartigheid te betonen, zelfs aan sommige zelfmoordenaars, door hen op te wekken en hun de schitterende gelegenheid te geven ’berouw te hebben en zich tot God te keren door werken te doen die bij berouw passen’. — Mattheüs 20:28; Handelingen 26:20

Bronnen:
http://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/