Waarom gedragen mensen zich soms zo negatief/agressief op basis van hun religie? (Denk aan veroordeling van homo's, andere religies etc.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat zij zelf volgens bepaalde regeltjes leven, die vaak van kinds af aan al zijn ingeprent. Prima als dit voor jou een goede manier van leven is. Jammer wanneer je er andere mensen mee veroordeeld die niet volgens die regeltjes leven. Dit laatste gebeurt dus wanneer mensen negatief of agressief reageren op basis van hun religie.

Omdat Religie is dat je levensbeschouwelijke visie bepaald en waardoor je een mening krijgt over goed en slecht dat gebaseerd is op 'geloof' en groepsdenken en niet op feiten. Als je gelooft en je hoort feiten die jouw geloof onderuit halen dan wordt die visie (de wijze waarop jij in het leven staat) onderuit gehaald en impliciet beweerd dat je fout zit. Gelovigen willen hier niet aan, daarom is het geloven en spreken we niet over weten(schap). Als iemand je zegt dat je je hele leven er naast hebt gezeten wil je dat niet horen, ongeacht de feiten, immers, je daden zijn niet langer goed of slecht maar 'to the eye of the beholder' en jij gelooft nu juist iets anders, iets tegenovergesteld. Dus als ik zeg dat jij lelijk bent en jij gelooft (nu eenmaal) dat je knap bent dan zul je waarschijnlijk mij willen afbreken en willen vasthouden aan het idee dat je knap bent omdat dit jouw visie in het leven bepaald. Zelfs al heb ik bewijs, je zult je eigen zelfbeeld niet gauw willen aanpassen, niemand niet. Zo ontstaat oorlog en agressiviteit.

Dat doen ze omdat er HELAAS in de boeken waar ze in geloven (bijv. koran of bijbel) bepaalde verzen en passages staan die agressiviteit aanmoedigen/aanwakkeren.

Dat kan het geval zijn.. Maar als ik om mij heen kijk zijn het juist veel ongelovigen die zeer grof over homo's kunnen praten. Dan zijn het vaak gelovigen die juist niet mee doen. Christenen hebben de taak hun naaste lief te hebben, dus ook de homo's. God heeft ook de homo als mens lief. Antoine Bodar is iemand die met deze gevoelens zelf erg geworsteld heeft en God dient

Men baseert zich op zéér oude geschriften uit een tijd, waarin voortplanting noodzakelijk was voor het voortbestaan van de soort. Er waren toen te weinig mensen. Gaat en vermenigvuldigt u! De mensheid had weinig ontwikkeling en kreeg leefregels die toen van belang waren om ze zo gezond mogelijk en in vrede met elkaar te doen leven. Als een dergelijk geschrift nu, in deze tijd, zou worden opgesteld, zouden er heel andere zaken in staan. De kans dat miljoenen mensen zich nú nog achter een dergelijk geschrift zouden scharen is nihil.