Wat zijn de gevolgen voor een ex-moslim die er voor uit komt atheist te zijn?

Ik heb in mijn vriendenkring een Turkse jongen die mij in vertrouwen zegt atheist te zijn ....maar is doodsbang daar naar te leven als geboren Moslim.

Weet jij het antwoord?

/2500

Hangt af van zijn moslim omgeving. Als zij zeer strenge moslims zijn zal geen fijn nieuws zijn en bestaat er een kans dat ze hem niet meer accepteren. Gematigde moslims zullen hier op een mildere mee omgaan, maar zullen dit ook niet leuk vinden. Zeker als ouders zijnde wil je dat je kind het juiste doet.

Hij zou worden negeerd door zn familie. zn familie wil nix met hem te maken hebben. Bron: Moslim vriend.

Ik snap dat je vriend heel erg bang is.. en terecht. Het komt erg vaak voor dat de familie in zo'n geval niets meer met je te maken wilt hebben. Eigenlijk is dat tegen de regels in, dit hoort niet in de islam. Ik ben moslima, het is mijn ouders' taak mij te leren wat goed en fout is, mij te leren andere behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden, vergeten en vergeven, de Qor'an leren lezen, het gebed leren verrichten, en openstaan voor mijn vragen. Dat is hun taak; mij over de islam leren. Wat zijn ouders zouden moeten doen, is heel moeilijk, namelijk; het accepteren.

Van het feit dat ze hem niet meer zouden willen spreken zou hij niet doodsbang zijn. Mensen zijn vaak doodsbang voor fysiek geweld. Dus als hij fysiek geweld vreest zal hij misschien moeten onderduiken bij vrienden of "verdwijnen". Wij gematigde Nederlanders kunnen ons dat moeilijk voorstellen (denk bijvoorbeeld aan eerwraak), maar ik kan me zo voorstellen dat zo'n bericht de ouders het gevoel geeft dat ze gefaald hebben in hun opvoeding. Voorzichtigheid is dus wel degelijk geboden als hij (je vriend) deze signalen afgeeft. Ga niet af op de adviezen van mensen die de cultuur niet begrijpen.

Van die Islam mag je een moslim die ongelovig geworden is vermoorden, ik denk dat geen enkele moslim blij zou zijn als een familied niet-moslim werd, zelfs hele slechte.

Uitstoting, doodsbedreigingen, geweld. Websites voor afvallige moslims maken sinds een paar jaar duidelijk hoe groot het probleem is. Steeds weer is het anoniem opgetekende verhaal: ik ben geen moslim meer, maar niemand mag het weten, anders loop ik groot gevaar. Naast de bekentenissen op internet zijn er harde cijfers: tienduizenden Nederlandse christenen stapten zonder problemen over op een ander geloof, honderden Nederlandse hindoes deden hetzelfde, maar het aantal moslims dat openlijk met de islam brak, is minimaal: tientallen hooguit, en ze houden zich muisstil.

Bronnen:
http://www.liberales.be/essays/hegenerdwang

Turkse moslims zijn eenmaal veeeel minder streng ze drinken ook geregeld alcohol ( niet alle wel veel turken in turkije ) in nederland zijn ze wat strenger denk ik en wat bijna elke ouder zou doen is hun zoon van het tegendeel proberen te bewijzen en uiteindelijk zal de zoon doen alsof hy het gelooft maar in zn hoofd tog wat anders alleen om zn ouders een plezier te doen het beste dat hy het voor zich houdt

officieel staat er de doodstraf op maar daar zal bij een moderne islamitische familie geen sprake van zijn. Net zoiets als dat christenen niet mogen werken op de sabbat op straffe van steniging, gebeurt ook niet meer. Tenzij het iemand is uit een zeer conservatieve islamitische kring wonende in een land waar geloofsregels boven de wet staan, dan kan ie maar beter emigreren. In de Koran wordt niet expliciet gesproken over doodstraf voor afvalligheid.

Dat hangt helemaal af van zijn familie en vriendenkring.Ik ken genoeg 'moslims' die roken ,drinken,en de ramadan enkel meedoen omdat ze thuis in de gaten worden gehouden.Als ik ze dan vraag of ze geloven in en leven naar de Koran dan halen ze de schouders op. Als je van thuis uit katholiek bent maar je gelooft niet meer, dan verkeer je in dezelfde positie.Zo zijn er zovelen. Het is spijtig dat je als zelfstandig mens niet altijd openlijk kan uitkomen voor de dingen waar je voor staat.Maar hij is nog jong en tijd brengt raad.Maar de held moet hij niet gaan uithangen.Religieuze fanaten zijn tot alles in staat.

Dat is een pertinente onmogelijkheid. Iemand die moslim is, kan niet tegelijkertijd atheïst zijn. Het is het één of het ander. Wel kan een voormalig moslim dat bekend maken en het ligt er aan waar die moslim zich op dat moment bevindt en hoe orthodox zijn medemoslims zijn. De reactie kan dan variëren van de doodstraf, tot een onverschillig het zal wel.