Waarom staan er haatzaaiende/discriminerende teksten in de heilige boeken over andersgelovigen?

Bijv. de 3 grootste (traditionele) religies.

Christendom:
Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen Korintiërs 6:17

Islam:
Allah is an enemy to unbelievers. - Sura 2:98
On unbelievers is the curse of Allah. - Sura 2:16

Jodendom:
Christians who reject the Talmud will go to hell and be punished there for all generations. Rosh Hashanah 17a


Als ik dit aan gelovigen vraag, dan antwoorden zij mij meestal met dat ik het ''verkeerd interpreteer'' maar wat valt er hier aan verkeerd te interpreteren en zelfs als ik het verkeerd zou interpreteren, dan nog hoe kunnen dit soort teksten afkomstig zijn van God?

Weet jij het antwoord?

/2500

de bijbels zijn origineel niet in het engels geschreven, dus je hebt sowieso te maken met een vertaling. daarnaast zijn de bijbels en hun vertalingen geschreven door lieden die graag 'wij' tegen 'zij' spelletjes spelen. als er maar een (niet te) duidelijke vijand is, is het makkelijker om je eigen kudde bij elkaar te houden.

Als je het vanuit niet-religieus oogpunt benadert, en pur naar de psychologie ervan kijkt: Dit is om de volgers angst in te boezemen: Als je ons verlaat, dan ben je onze vijand, dan ben je onrein, dan wil god je niet meer kennen. Een uitstekend middel om te zorgen dat mensen niet van hun geloof vallen (Wees een van ons en je gaat naar de hemel. Doe je dat niet, dan ga je naar de hel). Het vervelende is dat normale mensen die niet gelovig zijn de bijbel, koran etc altijd verkeerd interpreteren. Dat is een heel makkelijk argument natuurlijk van bv een priester. Zo stelt hij zijn baantje ook weer veilig; Jullie hebben mij nodig om uit te leggen wat God wil.

Omdat de heilige teksten allemaal door mensen zijn opgeschreven.

De God van de Bijbel is een liefhebbende Vader voor zijn kinderen. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Psalm 103 vers 13. Wat doet een liefhebbende vader in een huisgezin. Hij houdt van ze, zorgt voor ze en vertroost ze. Maar hij zorgt ook dat er duidelijke veilige regels zijn. Hij bewaart de orde tussen zijn kinderen maar als de kinderen er een rommeltje van maken moet hij ze ook corrigeren in liefde. Hij is dus ook soms streng. Zo heeft God de Vader een Bijbel gegeven waarin ook regels staan opgeschreven, die regels dienen het welzijn van de mens.Zo is ook bedoeld 2 kor 6 vers 17 waarnaar je verwijst. Dit geeft aan dat de gelovigen zich moeten onderscheiden van de niet-gelovigen. Er was veel afgoderij, hoererij, vrije sex en grof geweld in de Romeinse tijd. Dit kun je nazoeken. God wil niet dat gelovigen hieraan mee doen. Zoals een goede vader zijn kinderen zal zeggen uit de buurt te blijven van een geweldadige of vreemd gedragende familie. Zo is ook deze tekst bedoeld voor de gelovige, Het is dus een tekst van een beschermende Vader die zijn kinderen wil beschermen tegen de ellende en verdriet in deze wereld en hij wil zijn kinderen op een manier opvoeden zodat het ze goed gaat. Een kleine toevoeging Kunnen wij aan al die regels voldoen in de Bijbel - het antwoord is dat dit niet zal lukken. Daarom heeft God de Here Jezus naar aarde gestuurd zodat we zijn genade mogen leren kennen en hierin mogen gaan leven. Dit wanneer we afgedwaald zijn in het leven en via Christus de Vader mogen naderen.

Wellicht gaat het om verkeerde vertalingen. Zo wordt bij de H. Qur'aan het woord 'kafir' vaak vertaald met 'ongelovige'. Daar zou beter 'ondankbare' kunnen staan. Het gaat om mensen die ondankbaar zijn tegenover de gunsten (leven, lichaam, voedsel, zuurstof etc.) die ze van God krijgen. Zo wordt de duivel ook kafir genoemd; de duivel zag God en kan dus niet ongelovig genoemd worden. Dat betekent dat volgens deze uitleg dus niet per definitie andersgelovigen 'kafir' zijn, tevens ook niet dat moslims niet-kafir zijn. Ook iemand die dus zegt moslim te zijn, kan kafir zijn dan. God straft dus diegenen die ondankbaar zijn, niet die ongelovig zijn, maar iemand die niet gelooft, is ook ondankbaar. Wellicht speelt deze verkeerde vertaling ook bij andere Boeken een rol.