Wanneer en hoe is jezus overleden?

Volgens de christelijke bijbel is jezus opgestaan uit de dood. Maar.... hoe ging het dan verder met hem? Is ie alsnog gestorven en hoe dan? Zo niet, waar is zijn lichaam dan gebleven?
Stomme vraag misschien, maar ik weet het niet en vraag me af hoe het verhaal is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus is op 14 Nisan 33 G.T. gestorven (begin van de jaartelling dus). Na 3 dagen is hij volgens de Bijbel tot hemel leven opgewekt niet met een stoffelijk lichaam, maar als geestelijk schepsel. Voor hij naar de aarde kwam, was hij ook al in de hemel, als geestelijk schepsel. Zijn missie hier op aarde was een loskoop-offer betalen voor de prijs van volmaakt leven dat Adam verbeurd had laten gaan - Markus 10:45 Vandaar dat hij de "laatste Adam" in de Bijbel word genoemd. Indien hij het stoffelijk lichaam had behouden, dan zou de prijs niet betaald zijn. - 1 Kor. 15:45 Het leven dat Adam had laten verbeuren, was volmaakt leven. Door ongehoorzaamheid werd hij en zijn nakomelingen onvolmaakt. De Bijbel zegt dat alleen dat een volmaakt mens dat met zijn leven terug kon betalen. Dat heeft hij dus voor ons gedaan. Hij zou nadien weer naar de hemel opstijgen om als koning te gaan regeren. - 1 Petrus 3:18 Zijn stoffelijk lichaam is vergaan. God heeft er op toegezien dat er geen speciale waarde aan zijn lichaam zou worden besteed. Dat kan ieder weldenkend mens weten. Degenen die dus beweren zij lichaam te hebben gevonden zijn met speculaties bezig. Op zich vergaat een stoffelijk lichaam volgens de bijbel tot stof. De Bijbel vertelt niets verder hoe en waar het lichaam het laatst heeft verkeert. Degenen die bij zijn graf kwamen hebben het lichaam ook niet meer gevonden.

"op de derde dag is Hij opgestaan uit de dode, opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhands God" zo staat het in de geloofsbelijdenis

Het is niet de bedoeling dat je dat allemaal letterlijk neemt. Dan moeten er vragen beantwoord worden, die niet te beantwoorden zijn.

Na drie dagen is hij opgestaan uit de dood (Pasen). Heeft zich vervolgens diverse keren aan vrienden, volgelingen en bekenden laten zien. Vervolgens is hij levend ten hemel gegaan (hemelvaart).

Jesus heeft niet bestaan dus is ook niet overleden.

Op een goede vrijdag ergens in de eerste eeuw na Jezus is hij aan het kruis gestorven.. en dan bedoel ik niet aan Syfilis. Toegevoegd na 7 minuten: Oh, je bedoelt hoe hij is doodgegaan na de eerste keer dat hij is doodgegaan? Nadat hij drie dagen later is opgestaan uit zijn "dood", schijnt hij ooit een keer zijn omhooggedaald naar de hemel. Of was hij nou neergestegen...?

15 Maart -44 (Voor Christus) Door messteken. Tenminste als je er van uitgaat dat Julius Ceasar inderdaad dezelfde persoon is als Jezus Christus. Er zijn vele wetenschappers die deze link leggen en dit beweren. Zie bronnen.

Bronnen:
http://home-3.tiscali.nl/~meester7/engjesus.html
http://www.carotta.de/nlindex.html

Zieneres heeft gelijk. Jezus is op de derde dag opgestaan uit de dood en dat is inderdaad Pasen. Veertig dagen later is Hij ten hemel opgevaren; Hemelvaart. Daarom valt hemelvaart ook altijd op een donderdag omdat dit altijd 40 dagen na Pasen is. Tien dagen daarna is het Pinksteren; de uitstorting van de Heilige Geest. Zo staat het inderdaad beschreven.

Jezus stierf door kruisiging. Volgens Marcus 15:25 werd hij "in het derde uur" aan het kruis genageld. Volgens Johannes 19:14-15 gebeurde dat wat later, namelijk "na het zesde uur". Zijn laatste woorden waren "Het is volbracht" (Johannes 19:30). Zijn laatste woorden waren echter ook "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest" (Lucas 23:46). Dit gedeelte zou nog enigzins op waarheid kunnen zijn gebaseerd. Wat er daarna is gebeurd, bestaat alleen in de bijbel. Hij is drie dagen later opgestaan en, met wonden en al, rondgelopen. Van de elf overgebleven apostelen was er slechts één slim genoeg om eerst te controleren of hij niet in de luren werd gelegd. Judas was er niet meer - nadat hij Jezus had verraden, had hij zichzelf op een akker op de grond gestort. Daarbij scheurde zijn lijf open, waarna al zijn ingewanden uit zijn lijf vielen. De akker heette daarna Akeldama, wat Bloedakker betekent. Zo staat geschreven in Handelingen 1:18-19. Mattheus daarentegen weet dat Judas zich door verhanging van het leven heeft beroofd - Mattheus 27:5. Rondlopend en wonderen doend, zorgde de combinatie Jezus-God voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat vieren we nu met Pinksteren. Een paar dagen later is hij in een witte wolk ten hemel gestegen. Hij is dus de eerste keer wel, maar de tweede keer niet overleden. Daarom zie je veel posters met de tekst 'Jezus leeft!'.

In diezelfde christelijke bijbel kun je een paar hoofdstukken verderop zien wat er gebeurde na de wederopstanding uit de dood : hij is ten hemel gevaren'/ 'opgevaren ten hemel' oftewel zijn lichaam, zijn fysieke lichaam is naar de Hemel gegaan. Dit vieren we - nouja, we, slechts zeer weinigen kennen dit verhaal nog - met.....Hemelvaart ! Vlak daarna 'daalde de heilige geest neer' op de achtergebleven discipelen en gaf ze de opdracht het verhaal van Jezus en het geloof te verspreiden. Deze 'verlichting' door de heilige geest vieren we met Pinksteren. De feesten Pasen, hemelvaart en Pinksteren horen dus bij elkaar, maar alleen van het paasverhaal zijn elementen bij mensen blijven hangen. Hemelvaart en Pinksteren worden eigenlijk alleen nog binnen de kerkgemeenschap gevierd, voor de rest van ons zijn het vrije dagen. Hoewel sommigen met Pinksteren wel ineens heel erg de geest krijgen om naar de meubelboulevard te gaan om te winkelen..... Toegevoegd na 1 minuut: Daarom zijn er ook van die leuke films te maken waarin het lichaam van Jezus (bewijsbaar!!) wordt gevonden, met als gevolg dat de wortel uit het christendom wordt getrokken de (katholieke) kerk zich heel erg druk gaat maken. Hoewel in de praktijk een dergelijke futiliteit het geloof vast niet aan het wankelen zal brengen. Zoals iedereen weet is tegen geloof geen kruid, en al helemaal geen wetenschap gewassen. Toegevoegd na 3 uur: Volgens de Apostolische geloofsbelijdenis : (die ik helaas nog steeds uit mijn hoofd ken, omdat we hem zóngen vroeger) ...en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de heilige Geest; geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ten helle Ten derden dage wederom opgestaan van de doden (pasen) Opgevaren ten hemel (pinksteren) Zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. (Openbaringen geloof ik,in elk geval met de Apocalyps) . Dat is dus eigenlijk een soort van samenvatting van het hele verhaal.

Wanneer en hoe is totaal oninteressant... Wat hij deed, daar kun je van leren... Dat betekent dat je niet nog eens zoiets hoeft te doen als hij deed... Wees jezelf en doe het op jouw manier, dat is wat de boodschap van Jezus is, hij deed dat en jij mag het doen op jouw manier... Jij bent nog niet overleden, dus dat moet nog gebeuren, maar de manier waarop, daar heb je wel een beetje de hand in... Dus niets over de bijbel, niets over het verleden, het is de toekomst, het is jouw overlijden... En jouw manier... Hij is opgestaan uit de dood, want we hebben het nu nog over hem, moet je nog meer bewijs dat hij opgestaan is uit de dood... De buurjongen van Jezus, die is niet opgestaan uit de dood, want wie kant die arme jongen nog? Ik zal je een geheim verklappen, nadat de joden hem zogenaamd gedood hebben, is hij terug gegaan naar India, waar hij tussen zijn jonge jaren en 30 jaar doorgebracht had, daar waar hij zijn opleiding genoten had in Kashmir... En hij is op hoge leeftijd een natuurlijke dood gestorven in het plaatsje Pahalgam... Zijn lichaam ligt daar begraven, niet zoals alle anderen naar het oosten... Maar dat is oninteressant, wat interessant is wat er gebeurde in die 3 jaar dat hij in de openbaarheid sprak in Israël en nog interessanter is wat jij doet met het verhaal... En het meest interessant is wat IK doe met dat verhaal...

Jozef van Arimathea en Nicodemus zijn de enige die precies weten wat er met Jezus gebeurd is nadat hij van dat kruis afgehaald is, omdat zij Jezus begraven hebben. Het mooie van dat verhaal is dat deze twee heren nooit een boek hebben geschreven waar enige informatie in staat geschreven, dus zijn al de andere verhalen over een hemelvaart helemaal verzonnen. Ik kan via dezelfde bijbel die iedereen leest bewijzen dat Jezus nadat hij van dat kruis afgehaald is helemaal niet dood was zoals men denkt. De mens heeft gewoon een loopje met zich laten nemen en is niet instaat om een beetje logisch te denken.