Hoe reinigen jullie je ziel als je gezondigd hebt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Niet.

Omdat je zondigen niet gedefinieerd hebt, kan ik alleen maar antwoorden dat ik mijn ziel niet kan reinigen. En ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Ik denk trouwens dat je je ziel nooit kan reinigen, maar dit terzijde....

wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Geen mens is zonder zonden, tenminste niet volgens mij. Het beste wat je kunt doen als je gezondigd hebt is je fout toegeven, hoe ernstig het ook is. Dus bekennen en je eventuele straf aanvaarden.

Hoi. Ik krijg hier de indruk dat je dit op Christelijk/Religieus vlak bedoeld? Aan je vraag te zien vermoed ik dat je een christen bent of een christen kent die deze uitspraak heeft gebruikt. Als je er een bent dan zou je dat zelf moeten weten en als je er een kent dan zou je hem/haar kunnen vragen of anders is het antwoord: Bidden om vergeving. Ik ga hier nu niet zo ver op in omdat ik geen geloofsdiscussies uit wil lokken, en als het niet zo is als ik zeg dan zou het wel makkelijker zijn als je je wat nader verklaarde wat je er dan mee bedoeld.

Door mezelf te vergeven dat ik ook maar een mens ben en net als ieder ander fouten maak. Ik geloof niet in afstraffing betreft zondes. Daarnaast wat voor de een een zonde is, is dat voor een ander niet. Een 'gelovige' zal zijn ziel reinigen door vergiffenis te vragen bij god om zo weer in het reine te komen. Ik geloof daar niet zo in. Ik vindt dat weer zo'n christelijke manier om mensen angst in te praten, zodat ze zich aan de regels van de kerk houden. Ik geloof daar absoluut niet in. Er is maar een iemand die ervoor kan zorgen dat je in het reine komt en dat ben jezelf. Leef zo goed mogelijk en dan leef je rein.

Als ik iets fout/verkeerd heb gedaan krijg ik ook vaak spijt! Met de woorden zonden en ziel kan ik niets,maar ik ben dan ook niet gelovig! Als je katholiek bent,is het erg makkelijk,je gaat biechten en zie! Je ziel is weer brandschoon en tegenwoordig is het nog gratis ook!

Door een wijntje te nemen Invinoveritas.....

Door er wat tegenover te stellen in de andere richting. bv door iemand te helpen,een goede daad terug te doen,er zijn nog zoveel mensen die met vaak kleine dingen geholpen kunnen worden.

oprechte! spijt hebben, in gebed gaan en om vergeving vragen aan God. er is geen enkel mens zonder zonde omdat niemand volmaakt is.

zand erover en doorgaan...

Als je jou zonde beleid is God zo getrouw om het je te vergeven, dat betekent dat Hij er niet meer aan denkt.

Als jij me mijn ziel aanwijst, pak ik wat allesreiniger en een rol keukenpapier. Ik geloof niet in het bestaan van een ziel. En overigens ook niet in zonden. Wel in het maken van fouten, het begaan van misdaden, het bedoeld of onbedoeld kwetsen van anderen etc. Als ik een fout maak, probeer ik die te herstellen, en vervolgens om die fout niet te herhalen. Als ik een misdaad pleeg, verdien ik straf. Als ik iemand kwets, probeer ik het lijden te verzachten, en ik probeer sowieso geen leed te veroorzaken. Met een ziel heeft dit alles volgens mij niets te maken. De effecten van mijn daden worden niet opgetekend in een ongrijpbaar deel van wat ik 'ik' noem, waarna dat deel wel of niet na het einde van 'mijn' bestaan naar een goed of slecht vervolg gaat. Dat hele concept is voor mij betekenisloos. De effecten van mijn daden zijn hier en nu zichtbaar, dat is aansporing genoeg om te proberen de best mogelijke effecten te hebben en slechte effecten te proberen om te keren.

Ik denk dat al je zonden al vergeven zijn door het werk dat Jezus geleverd heeft aan het kruis. Dat zijn zowel de zonden van het verleden, als het heden, en zelfs de zonder die je nog gaat maken. Zonden kunnen echter een barrière gaan vormen tussen God en jou, als je niet bereid bent ze bij naam te noemen en te belijden voor Hem. Je kunt er zelf mee blijven zitten, of je bent oneerlijk tegenover God en jezelf door schijnheilig gedrag. In beide gevallen, bidden en belijden! Als een zonde echt diep zit, en eigenlijk een gewoonte is geworden, is er misschien ook hulp nodig van mensen om je heen. In dat geval is het prettig andere christenen te kennen die je vertrouwt en met dit soort dingen kunt vertrouwen. Maar ook dan kan bidden zeker geen kwaad. God houdt zoveel van jou, dat Hij je heus wel neemt zoals je bent. Maar Hij houdt te veel van je om je ook zo te laten.