als je goed gelovig bent, en god laat niks van zich horen is dat normaal?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja en nee. Om eerlijk te zijn denk ik dat je nooit een antwoord terug zult krijgen, maar dat is mijn mening.

Persoonlijk geloof ik niet, maar een gelovige kan zeggen dat God zich op een andere manier laat horen. Dus voor de een is het normaal, maar de ander vindt het vreemd.

Ja dat is normaal omdat God zich niet laat dwingen zich aan wie dan ook kenbaar te maken, of hij nu goed gelovig is of een overtuigd atheïst. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en dat heb je maar te aanvaarden, of jij dat nu juist vindt of niet.

Het hangt er denk ik van af wat je verwachtingen zijn. Een verschijnsel zien of stem horen, die kans is klein ja... Maar veel (goed) gelovige mensen vinden god in kleinere dingen in het leven. Maarre, enig idee waarom het "geloven" heet? ...

Wie zegt dat God niet van zich laat horen? Het kan voor gelovige 'verstopt' zitten in de kleinste dingen. Een oude vriend die je tegen het lijf loopt en waar je een leuk gesprek mee hebt, of alleen al het geluk dat je vanavond in een lekker bed slaapt? Een trouw gelovig iemand zal altijd zeker weten dat God aan hem of haar denkt. Ikzelf denk eerlijk gezegd altijd: God 'waakt' over zoveel mensen, ik vraag me af hoe hij alles plant...

Misschien begrijp ik het verkeerd, maar het is net alsof je wilt zeggen. Ik ben goed gelovig en daarom heb ik er recht op dat God iets van zich laat horen, zo niet dan vind ik dat niet normaal. Het is ook maar net wat je onder God verstaat en hoe je bepaalde gebeurtenissen met hem in verband brengt of interpreteert. Of anders gezegd hoe wil of denk je hem te kunnen horen. Of hoe openbaart hij zich aan mij. Je hoort dit dikwijls van mensen die een goede band hadden met een overleden ouder en in de voetsporen van die ouder zijn getreden. Ook in de situatie dat ze erg door hem of haar werden gestimuleerd. Na het overlijden van die ouder hebben ze door herinneringen of bepaalde gebeurtenissen dan het idee dat ze nog regelmatig met de overledene contact hebben. Dat noemen ze dan door de hand van God. Terwijl een ander minder gelovig iemand gewoon de herinnering aan een dierbare overledene in stand houdt door regelmatig aan hem/haar te denken en hier geen gedachte aan (een) God bij heeft en ook bepaalde gebeurtenissen hier niet mee in verband zal brengen. De een zal om wat voor reden dan ook succes in het leven hebben en dit uitleggen als dat heb ik aan God te danken. De ander zal juist door tegenslag worden getroffen en zijn kracht halen uit het geloof in dezelfde God. Dus ik denk dat je er voor open moet staan om te willen ervaren hoe of en in welke vorm God zich kenbaar zal maken.

De meeste mensen 'horen' van God in tekens, seintjes en subtiele hints. Het is een taal die je moet verstaan. Dingen, mensen, dieren, geluiden die plots zichtbaar of hoorbaar worden op het moment dat jij steun of richting nodig hebt. Het zien van een vlinder op het moment dat jij je afvraagt of je overleden ..... nog ergens in de buurt is. En diens lievelingsdieren waren vlinders.... Bijvoorbeeld....

Bij God gaat niks op bestelling, laat dat duidelijk zijn. Als je goed gelovig bent dan zou je helemaal voor hem open moeten staan en heb je geen bevestigingen nodig. Je moet het gewoon voelen/ervaren. Ervaar je dit niet, dan ben je misschien toch niet zo goed gelovig als dat jij denkt.

God houdt van je en is je Schepper. Hij wil niets liever als contact met je. Maar vergeet niet dat G'd dienen iets geestelijks is en contact gaat met onze geest. Door aanbidding ( zoals door gospelmuziek ) mag je God benaderen en zal je Zijn Aanwezigheid al vaak ervaren. God spreekt tot ons hart door middel van Zijn Woord. Dit is een groeiproces, waarin heiliging nodig is om G'ds Geest en Zijn Woord beter te verstaan. Op gegeven moment geeft God aan in je hart om een keuze voor Hem te maken en om de Here Jezus aan te nemen. ( Joh 1 vs 12 ). Vanaf dat moment zul je een kind van God zijn en een erfgenaam in de hemel.

Als God volgens jou niks van zich laat horen, vraag ik me af wat je van Hem verwacht. Een briefje onder je kussen met een antwoord of verklaring zul je nl. niet snel vinden. Toch kun je soms (ook weleens achteraf) denken: dat ik nou net op dát moment diegene tegen kwam, of dat ik nu net op dát moment die bijbeltekst in mijn hoofd kreeg, enz., enz. Soms komt er nooit antwoord (waarom moet mij die erge ziekte treffen, of waarom gebeurt er bij ons nou altijd iets ergs....). Weet wel dat God ons nooit verantwoording schuldig is, maar als je echt (goed) gelovig bent, mag je wel weten dat God ook tegenslag voor ons altijd zal laten meewerken ten goede. Ik zou je de tip willen geven om niet té gefocust te zijn op antwoord van God. Twijfel ook niet aan je geloof als anderen wél het gevoel hebben dat ze antwoord krijgen. ieder mens is anders en met iedereen heeft God Zijn plan, dus bid tot God, Hij hoort je écht en erken Jezus als je verlosser, dan komt het met jou helemaal goed!

Maakt niet uit. Of je nu wel of niet gelovig bent, god laat nooit iets van zich horen. Dat is heel normaal. Hij doet dit enkel bij herderinnetjes en zo.

God is geen wonderlamp waar je overheen wrijft (te bidden) en er meteen vanalles gebeurt! God zie en voel je in tekenen; kijk om je heen en je ziet de tekenen van God. Zelfs de profeten hadden niet direct contact met God: een engel bracht telkens de boodschap over. Wees dus niet bevreesd dat God je heeft verlaten. Succes!

Het hangt ervan af wat je zelf gelooft. Sommigen horen god door in de bijbel of Koran te lezen. Anderen zien hun eigen wijze gedachten als een boodschap van god. Weer anderen hun dromen. Het kan ook dat je geen antwoord krijgt op je vragen, omdat je zelf wijs genoeg bent om die antwoorden te bedenken doordat god je die wijsheid gegeven heeft. Ook kan het dat je nóg niets hoort, maar God bij wijze van spreken voor jou aan het werk is ondertussen. Zelf denk ik dat we via de Geest van god leiding ontvangen in ons leven. En dat er daarbij verschillende inspiratiebronnen zijn.

Als je echt gelovig bent, dan bemerk je (niet mee één zintuig, maar met alle) overal om je heen de aanwezigheid van God. Als je hebt gebeden geeft God vaak antwoord via andere mensen. God laat ons ook veel weten via Zijn Woord (=de Bijbel). Daarom is het van belang, dat je de Bijbel goed leert kennen door er geregeld in te lezen en over na te denken.

Hoe spreekt God? Ik geloof onder andere door Zijn woord, de Bijbel. Ik heb dat zelf ervaren, dat ik veel antwoord verwachtte van God, maar in die periode juist weinig in de Bijbel las. Wij hebben de neiging om vooral veel tegen God te praten, en weinig naar Hem te luisteren. Dat is ook iets dat je moet leren, want van nature luisteren wij niet naar Hem. En we moeten ook niet verwachten dat je bij het ontbijt ineens een briefje in het pak cornflakes vindt! Bedenk vooral goed dat God dingen op Zijn manier doet, en op Zijn tijd. En soms gaan dingen daarom niet zoals we zelf graag zouden willen, of zoals we verwacht hadden. Vraagje trouwens, wat bedoel je met 'goed' gelovig?

Wat bedoel je met goed gelovig? Je kunt niet goed gelovig zijn maar; een volgeling. God laat elke dag zich horen aan IEDEREEN. Niet alleen bij gelovige maar ook bij de ongelovige. Hij klopt bij ieders hartje. Heb jij hem al aangenomen? God houdt ONBEGRIJPELIJK VEEL van je. Hij kwam als mens om voor JOU te sterven. God is ALTIJD bij je. Hij laat je nooit alleen, je bent zijn dierbare kinde. God is altijd bij je en hij zorgt voor je, ook al denk je dat het niet zo is. Een goede oplossing is om even te bidden en je zult je rust wel vinden. Zolang je maar in Jezus bent.

Ja, geen nieuws is goed nieuws. Sorry dat ik het zeg, maar als de Christelijke God iets van zich laat horen is het meestal een ongelooflijk moeilijke opdracht waar je de rest van je leven mee bezig bent.

tja, wat bedoel je met iets van zich laten horen? bedoel je dan een 'teken' of zoiets? ik persoonlijk geloof ook al best lang, maar heb ook nog nooit iets van hem 'gehoord'