Hoe kon Adam zondigen ?

Volgens het bijbels verslag was Adam volmaakt.

De betekenis van volmaakt is: "zonder enig gebrek,foutloos onberispelijk, ".

Hoe kon hij dan toch in deze volmaakte toestand zondigen?

http://www.encyclo.nl/begrip/Volmaakt

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Telkens staat er, "en God zag dat het goed was". Ik denk dat dat met die volmaaktheid te maken heeft waar jij het over hebt. Is alles wat uit Gods hand komt niet volmaakt? Het mooie hiervan is dat de vrijheid bij die volmaaktheid hoort. Satan was ooit ook volmaakt. Maar hij besloot tegen Gods wil in te gaan, en Satan was machtiger dan de mens, want hij kende God. Toen heeft hij de mens verleid met die ene leugen en daardoor was wat eens volmaakt was niet meer volmaakt. Satan had vrijspel gekregen op aarde. De mens werd slaaf van de zonde. De zonde leidde tot de dood. Maar door Jezus komst is de zonde niet meer het einde. Hij heeft ons beloofd dat hij terug zal komen op het einde en iedereen tot Hem zal nemen die Hem wilt accepteren.

Misschien was hij lichaamlijk volmaakt maar niet geestelijk? Het was tenslotte ook maar een mens!

Hij at, verleid door de slang, van de boom van goed en kwaad. Daardoor is het kwaad in de mens gekomen.

Uhm, dit heb ik pas bij levensbeschouwing gehad! Adam en Eva werden pas echt mensen toen ze zich beseften dat ze een keuze hadden; de appel eten of niet? Ze hadden toen de vrijheid om te kiezen. Daarvoor was die keuze er niet, omdat de slang ze er niet op gewezen had. Waarschijnlijk waren ze daarom volmaakt, omdat ze niets fout kònden doen. Ik weet het niet zeker, ben niet zo'n bijbelfreak! xD

het kon zondigen, omdat hij naast dat hij perfect wat ook een eigen vrije wil had gekregen om vóór het naleven van Gods geboden of hiertegen te kiezen. Toegevoegd na 31 seconden: het=hij wat=was

In die tijd waren er ook nog geen kerken, waar je kon trouwen. Toch hadden ze drie zonen. De bijbel zegt toch echt dat je moet wachten tot het huwelijk.

Adam's leven in het paradijs was volmaakt. Hij had echter een vrije wil van God gekregen om zelf keuzes te maken. God wilde namelijk geen robots creëren toen Hij de mens schiep. De slang vertelde Eva dat ze net zo als God zou worden wanneer ze van de vrucht van de boom des kennis, des goeds en des kwaads at. Ze at en gaf ook Adam ervan te eten. Omdat ze Gods verbod overtreden hadden, was hun leven niet langer volmaakt en werden ze uit de hof van Eden gestuurd.

Als je geen kennis hebt van goed en kwaad (vergelijk een onschuldige baby) kan je ook niets 'kwaad' doen. Het klopt dus, adam was volmaakt (eva ook??) dus hij had nooit iets fout kunnen doen. Het verhaal in de bijbel is natuurlijk een metafoor, ik zal het als ik jouw was niet allemaal te letterlijk nemen ;)

De duivel (satan) heef Adem en Eva opgelicht. Maar daarvoor was duivel een hele goede volmaakt wezen (engel) zelfs de voorzitter. Na dat Adem & Eva zijn geschapen, moest alle engellen en geesten zich moest werpen in Adam en Eva. Iedereen deed dat behalve de duivel.. Hij zei ik ben voortreffelijk dan hun. Hun heb je van een eenvoudige klei gemaakt. En mij van vuur. En Allah vervloekte hem voor eeuwig. Ps Adam @ Eva waren ook gewone mensen zoals wij. En waren niet volmaakt. Ze werden met de tijd volmaakt. En dat appelte verhaal was de begin van het spel van duivel...

Adam was zo volmaakt, dat hij elke keuze kon maken die hij wou maken. Hij kon dus ook de verkeerde keuze maken. God had hem van tevoren gewaarschuwd: "als je van de vrucht van die boom eet, dan zul je sterven". Adam was zo onverstandig om zich niets van die goede raad aan te trekken en toch te eten van die vrucht, die Eva hem aanbood (nee, geen 'appel', maar de 'vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad'). Eva was trouwens ook volmaakt, en zij wist ook wat er zou gebeuren als ze van die vrucht zouden eten. Zij liet zich echter verleiden door mooie praatjes (van Satan die hiervoor als een buikspreker een slang gebruikte). Het gevolg: ze begonnen te sterven ...

Adam had een vrije wil.

Dit raakt eigenlijk aan twee vragen: bestaat er zoiets als 'vrije wil' en wat is dat dan ? En als God omnipotent is dan wist hij toch van tevoren dat het mis zou gaan ? Over vrije wil is al heel veel geschreven maar recentelijk wordt het eigenlijk steeds meer duidelijk dat 'de vrije wil' een illusie is. Het concept klopt gewoon niet. Het gaat er vanuit dat je op elk moment een keuze hebt om iets wel of niet te doen. Maar de keuze die je maakt is gebaseerd op de informatie die je hebt en die informatie is opgebouwd tijdens een levenlang van ervaringen opdoen. Je handeling is dus het gevolg van je ervaring en dus eigenlijk al vastgelegd op het moment dat je die keuze moet maken. Adam had dus blijkbaar de informatie die hem die beslissing deed nemen. En waar had hij die informatie vandaan? En als God al wist wat Adam zou doen waarom zou 'ie dan zo'n test opstellen. Is dat niet een beetje kinderachtig ? Of is God niet omnipotent en heeft 'ie geen kennis van heden, verleden en toekomst. Als dat zo is dan is 'ie misschien al wel gewoon dood en zitten we een niet meer bestaand fenomeen te aanbidden ?

Zoals je zelf schrijft betekent volmaakt, zonder gebrek, compleet. Maar dit heeft niet te maken met de keuze die een volmaakt mens doet. Hij had een vrije wil te kiezen tussen goed en kwaad, vandaar dat hij ook een restrictie van God gekregen had. Hij moest beseffen dat hij van God afhankelijk was om gelukkig te zijn en niet van wat hij zelf besliste. Ook Jezus was volmaakt, maar toch probeerde de Duivel hem te verleiden om verkeerde keuzes te maken. Hij zwichtte niet. Ter illustratie: Een auto (als het hij goed doet) is een perfect middel om je droog (en warm) te verplaatsen van A naar B. Maar ongeschikt om een akker om te ploegen. Zo waren Adam, Eva en Jezus volmaakte mensen, maar konden ook niet vliegen. Dat kunnen alleen vliegende schepselen. Dus met de vrije wil die ze hadden en een volmaakt lichaam (zonder gebreken), konden zij keuzes maken. Dat zij de verkeerde keuze maakten is ons aller bekend. Foutloos en onberispelijk waren ze niet in geestelijk opzicht. Jezus wel. En tot zijn dood, waarmee Jezus de zonde van Adam en Eva kon loskopen, zodat het nageslacht van Adam en Eva bevrijd konden worden van het juk van de zonde. Hierdoor kan de onvolmaakte mensheid ook een goede keuze maken God te gaan dienen. Of niet. Maar met alle consequenties.

Doordat Adam kon kiezen tussen goed en kwaad, tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, hij had het vermogen om morele beslissingen te nemen. Aangezien mensen zo zijn gemaakt, zou het onvermogen om zulke beslissingen (en niet een onverstandige beslissing) te nemen, op onvolmaaktheid hebben geduid. Ja,Adam was geen robot.

Adam kon zondigen omdat God hem met een vrije wil had geschapen. In feite is alleen God in absolute zin volmaakt (Deuteronomium 32:3, 4; Psalm 18:30; Markus 10:18). De volmaaktheid van ieder ander of van wat maar ook is beperkt. Zo kan een mes het volmaakte werktuig zijn voor het snijden van vlees, maar zou je het gebruiken om soep te eten? Iets is alleen volmaakt in relatie tot het doel ervan. Het was Gods bedoeling om via Adam intelligente mensen met een vrije wil voort te brengen. Degenen die hun liefde voor God en zijn wegen wilden ontwikkelen, zouden dat tonen door ervoor te kiezen zijn wetten te gehoorzamen. Gehoorzaamheid werd daarom niet in het denkvermogen van de mens geprogrammeerd maar zou uit eigen beweging uit het hart voortkomen (Deuteronomium 10:12, 13; 30:19, 20). Als Adam het vermogen om voor ongehoorzaamheid te kiezen niet had gehad, dan zou hij onvolkomen — onvolmaakt — zijn geweest. Adam gebruikte zijn vrije wil om Eva te volgen in haar ongehoorzaameheid aan Gods wet betreffende „de boom der kennis van goed en kwaad”. — Genesis 2:17; 3:1-6. Heeft God Adam dan moreel zwak geschapen, zodat hij het vermogen miste om verstandige beslissingen te nemen of weerstand te bieden aan verleiding? God had van zijn schepping vastgesteld dat alles zeer goed was.(Genesis 1:31). Toen Adam zondigde, hoefde zijn Schepper dus niet een fout in het ontwerp te corrigeren, maar legde hij de schuld terecht geheel en al bij Adam (Genesis 3:17-19). Adam had verzuimd zich er door liefde voor God en juiste beginselen toe te laten bewegen bovenal God gehoorzaam te zijn.

Adam was een nieuwe ziel .. was dus geen reïncarnatie en had dus geen beladen karma. Ik denk ook niet dat je hier van een zonde moet spreken, Adam koos er voor te weten van goed en kwaad en daarmee een karma op te bouwen dat gevolgen heeft voor hem maar soms ook nog voor latere generaties. (al weet ik niet of hij toen al de gevolgen van kwaad goed in kon schatten)

Omdat het bijbelboek Genesis anders een ontzettend saai verhaaltje was geworden en we allemaal nog lang en gelukkig hadden geleefd en er geen enkele noodzaak was geweest voor al die bladzijdes die er nog na komen.

Dat Adam volmaakt is kan zomaar kloppen. Maar het verhaal is door en door vertelt. En op een gegeven moment is het opgeschreven. En wie zegt dat Adam wel bestond. Het punt is dat het verhaal om het principe gaat. En niet wat letterlijk zo was. Het gaat om wat er mee bedoelt word. En in mijn ogen gaat het erom dat zelfs het 'perfecte' mens ook wel eens een fout kan maken.

Mijn professor in de godsdienstwijsbegeerte legde dat zo uit: - een wezen met een vrije wil is volmaakter dan een wezen zonder vrij wil; - daarom had Adam (en Eva) een vrije wil; - een wezen met een vrije wil kan er voor kiezen te zondigen; Aldus geschiedde. En nog maar een keer…de verhalen in Genesis zijn geen feitenverslag, geen proces-verbaal van wat in de zogenaamde werkelijkheid is gebeurd. Het zijn verhalen die gaan over de plaats van de mens in het universum, de verhouding van de mens tegenover het goddelijke, verhalen die een zinvolle betekenis proberen te geven aan waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En dat allemaal in de taal en beeldspraak van de cultuur in die tijd.

Hij WAS inderdaad onberispelijk. Volgens de theologie had de mens (Adam dus) vrije wil gekregen. Tot op dat moment gebruikte hij die wil zoals het opperwezen volgens gelovigen dat wilde. Op het moment dat hij van de Boom der Wijsheid at, niet meer. Die boom kan volgens mij nooit letterlijk bedoeld zijn, evenals de appel. Waar het symbool voor staat weet ik natuurlijk niet, maar het kan zijn dat Adam op dat moment begon met uitvindingen (die het leven van de mens NOG makkelijker maken). Wijsheid (slimheid, vernuftigheid, sluwheid) ligt per defintie ten grondslag aan het verzinnen en ontwikkelen van dingen. Uiteraard kan ik ernaast zitten en is het allemaal WEL letterlijk bedoeld. Het is misschien interessant om dingen te googelen over de Annunaki-legende en Niburu.

goede vraag. echter hoe vatten wij volmaakt op inderdaad wat de van dale aangeeft of de taal encyclopedie. toch kan zijn wij geneigd om woorden verkeerd op te nemen. zo kan jij je vriend/vriendin op dit moment volmaakt vinden. echter over 5 maanden is ze 50 kilo zwaarder of lichter en vind je haar opeens niet meer zo volmaakt. iets kan volmaakt zijn volgens het begrip van een persoon. zo kunnen adam en eva volmaakt zijn geweest in de ogen van god. wie zegt dat na het eten van de appel god nog steeds zijn creatie volmaakt vond. echter foutloos is alleen voor de mensen die een fout als een fout zien. in mijn ogen is mijn familie/vriendin volmaakt met hun/haar fouten inbegrepen. want deze maakt hen tot waar ik van hou. dus in de zin van volmaakt ligt dit natuurlijk aan de manier waarop jij alle omstandigheden omtrent iets/iemand interpreteert!! betekent dus dat zijn creatie volmaakt was echter in jou beleving en die van een heleboel andere is dit misschien niet zo. Wilde het beindigen door te zeggen dat ik religie leuk vind echter heb ik niets met de bijbehorende regels en verhalen. vandaar dat ik geen excuse uit het boek heb gehaald maar er mijn manier van kijken op los heb gelaten. Succes.

Omdat god de mens zo heeft geschapen dat hij zijn eigen keuzes kon maken. De duivel heeft eva verleid om van die boom te eten, adam was ook nieuwsgierig en at ook van de boom. Het ging er niet om of adam daadwerlijk zonder zonde zat. God heeft die boom geplaatst om de mens te testen.

God maakte de mens volmaakt, Maar gaf ze ook een eigen wil. God wou geen marionetten. Maar mensen die een eigen keus maakte, God vertelde de mens, Eet niet van de boom van goed en kwaad. Toen kwam de duivel in de vorm van een slang die de mens verleidde om zich tegen god te keuren. Adam had geen gebreken totdat de sluwte van de slang hem (en zijn vrouw eva) te grazen nam

Zoals God Adam gemaakt had was hij volmaakt. Maar met een eigen wil. Niemand (ook God niet) kan onze vrije wil afnemen. God wil dat ook helemaal niet. We zijn geen slaven maar vrije mensen. En die vrije wil zorgt ervoor dat wij (en ook Adam) de fout in gaan. Adam werd niet direct door de slang verleid maar door de vrouw. Zij haalde hem over om ook te eten van de verboden vruchten. De "sufferd" had ook nee kunnen zeggen...))

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100