Staat er iets in de bijbel tegen porno?

Ervan uitgaand dat de acteurs getrouwd met elkaar zijn en keurige vaginale penetratiesex hebben of gewoon foto's van ontklede dames en heren? Het is een serieuze vraag, kwam erop na een vraag over internetfilters en er over een EO internetfilter werd gesproken. Adam en Eva liepen ook naakt en zijn zich wel gaan kleden maar dat was uit schaamte niet omdat God wilde dat ze zich kleedden toch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, daar zijn tamelijk duidelijke teksten over in de Bijbel, zoals : Efeziërs 5:3-5 Laat hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht onder U zelfs niet ter sprake komen, zoals het heiligen past; ook geen schandelijk gedrag noch dwaas gepraat noch ontuchtig gescherts, dingen die niet welvoeglijk zijn, doch veeleer dankzegging. Want dit weet en erkent GIJ, dat geen hoereerder of onreine of hebzuchtige — hetgeen wil zeggen een afgodendienaar [te zijn] — enig erfdeel heeft in het koninkrijk van de Christus en van God. en Kolossenzen 3:5 Doodt daarom UW lichaamsleden die op de aarde zijn ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid, welke afgoderij is.

Bronnen:
de Heilige Schrift (de Bijbel)

Ja, Adam en Eva schaamden zich omdat ze beseften dat ze naakt waren. Maar God heeft hen kleren gegeven: Genesis 3: 21 "God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan." Het is dus niet de bedoeling dat je je eigen naakte lichaam laat zien aan anderen (naast je levenspartner). Toegevoegd na 2 minuten: Zelf had de mens trouwens ook behoefte aan kleding. Genesis 3: 7 "Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van." Ze bedekten dus hun intiemste deel. Je zou nu dus kunnen gaan discussiëren over de borsten van de vrouw, in dat geval adviseer ik je een retourtje Afrika te kopen. In de binnenlanden van Afrika is het redelijk normaal om alleen je lendenen te bedekken.

Bronnen:
De nieuwe bijbelvertaling.

Porno staat natuurlijk niet letterlijk genoemd, maar met wat knip- en plakwerk kom je een eind. Om te beginnen kunnen we naar die regels die ten onrechte als "de tien geboden" beschouwd worden, in Exodus 20: "4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde." Afbeeldingen überhaupt zijn dus al uit den boze, afbeeldingen van intieme activiteiten vallen hier ongetwijfeld ook tussen. Uit hetzelfde hoofdstuk "14 Pleeg geen overspel. " In combinatie met Matteüs 5: "27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd." Geen overspel. Naar een vrouw kijken met begeerte wordt gelijk gesteld aan overspel. Het hele punt van porno is juist om die begeerte op te wekken. Zo zullen er ongetwijfeld nog meer dingen bij elkaar te halen zijn waaruit je zou kunnen zeggen "hierom mag het niet".

Weet je ook waarom Adam en Eva zich schaamden? Niet omdat ze in de eerste plaats naakt waren maar omdat ze gezondigd hadden tegen Gods wil. Het christelijke geloof zegt dat door die eerste zonde Satan vrijspel heeft gekregen in de wereld en we dus als zwakke mensen niet meer zonder zonde kunnen leven. Iedereen doet zonde. Als mensen nu dus naakt lopen (na de zondeval) dan schamen we ons daarvoor omdat het direct andere gevoelens oproept: seksualiteit, lust... het roept juist zonde op. Jouw vraag over die acteurs en porno. Wat denk je zelf? Wat heeft Jezus over onkuisheid gezegt? Het gaat om de gevoelens van lust en begeerte die worden opgeroepen die slecht zijn. Daarnaast zal een christen zich altijd afvragen, wat zou jezus hebben gedaan? Nee Jezus zou dit niet doen. Jezus leefde een leven voor de anderen, niet voor zichzelf. Jezus leefde met de Vader in zijn gedachten en in zijn Hart.

porno gaat niet over liefde, maar over lust. dat is het grote probleem ervan. liefde is goed*) , en sex hoort daarbij. maar alles waar 'te' voor staat is slecht voor je. en zo is het ook met porno. vergelijk het met het drinken van een glas alcohol zo af en toe, en een alcoholverslaving met alle gevolgen van dien. hieronder wat links naar wat de bijbel erover zegt. in het algemeen: een aantal argumenten tegen porno kan zijn: -door veel porno te kijken ga je het andere geslacht op een andere manier bekijken: je let veel minder op de persoon zelf. als je al een relatie hebt, kan je de interesse in je partner gaan verliezen -je kan er verslaafd aan raken (zoek maar eens via google) -risico: je besteedt er al gauw meer tijd en energie aan, dan aan dingen 'van God'. zoals al in een eerdere post: er bestond natuurlijk in die tijd nog geen porno in de zin van films. maar een vergelijkbaar woord in de bijbel is bijvoorbeeld wellust. je kunt via www.biblija.net hierop zoeken * ) wat de 'liefde' niet in zich heeft, is zelfs zinloos, en niet van God. een tip: http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id18=1&id47=1&id37=1&id16=1&id17=1&m=1+Korinti%EBrs+13