Is bewustzijn gekoppeld aan hogere cognitieve processen? (ook: waar eindigen wij en begint deze stoffelijke wereld? )

Lastig om gelijk goed te formuleren vraag, sorry.
aanvullingen en in overweging:

Is de mens is zich bewust van zaken, die buiten de eigen opeenvolgende materie-gebonden"nu-momenten" liggen zoals het verleden/toekomst?
De mens is zich immers niet alleen bewust van de dingen om zich heen, maar ook van zichzelf het zgn zelf-bewustzijn ;)

Als elk zintuig in meerdere/snelle processen die ' in elkaar overlopende nu-momenten' waarneemt via gedachten en handelingen, waar ligt dan begin en einde en IS er een "eeuwigdurende ziel" die dwars door ALLES heen ook bestaat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Antwoord op de hoofdvraag: ja, bewustzijn is inderdaad gekoppeld aan hogere cognitieve processen en wellicht ook aan de mate van intelligentie. Hoe hoger die processen zijn ontwikkeld, hoe gedetailleerder men over zichzelf en de omgeving kan nadenken. Deze zelfreflectie is voor een deel aan te leren; hoewel sommige mensen dit van nature beter doen dan andere. In het bovenstaande zijn woorden als hoger en beter natuurlijk enorm subjectief; je kunt de mate van zelfreflectie, bewustzijn en zelfbewustzijn lastig objectief meten. Wel kun je testen OF er sprake is van zelfbewustzijn: proeven met spiegels lijken erop te wijzen dat enkele diersoorten (enige mate van) zelfbewustzijn hebben, de geteste individuen lijken zichzelf te herkennen. Dat die herkenning met zelfbewustzijn te maken heeft, is aannemelijk omdat bij de ziekte van Alzheimer -- met verlies van de persoonlijkheid, het vermogen tot reflectie en gereduceerd bewustzijn -- een van de symptomen is, dat de lijders hun eigen spiegelbeeld niet herkennen. Omdat er een zekere 'drempelwaarde' van intellect nodig lijkt te zijn voor het ontstaan van zelfbewustzijn, is het 'maken van een elektronisch brein met zelfbewustzijn' volgens sommige wetenschappers slechts een kwestie van tijd. De discussie hier omheen gaat vooral over de ethiek ervan. Op de vraag waar wij eindigen is het antwoord voor elk mens verschillend; aanhangers van bepaalde religies menen dat zij na de dood-op-aarde in de hemel voortleven, of dat zij reincarneren in een ander mens, of dier, of plant. En veel mensen menen dat het leven eindigt met de dood, en dat daarna niets meer is. Wat dit betreft is elke mening even veel waard, juist omdat men een dode niet kan vragen naar de ervaringen. Wat betreft bijna-dood-ervaringen wel; maar in hoeverre deze ervaringen inzicht in de staat van dood zijn geven, is ook veel discussie. Goede vraag (ook als zodanig gemarkeerd) maar op sommige deelvragen is geen 'waar antwoord' mogelijk (en trouwens ook geen 'onwaar antwoord).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100