Is er iets intiligents wat de evolutie leid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dit antwoord hangt af van je geloof. Er is geen bewijs van een intelligente besturing. Het tegendeel, dus dat er géén (intelligente) God of goden bestaan is ook niet te bewijzen. Je mag dus kiezen....

Evolutie wordt niet geleid. Evolutie heeft geen doel. Evolutie is een toevalsproces.

Nee, evolutie werkt door willekeur. Er zijn in organismen vaak kleine willekeurige mutaties die de kans op voortplanting, en dus het doorgeven van die mutaties aan het nageslacht vergroten (een langere nek zorgde ervoor dat de voorouders van de giraffes makkelijker bij de bladeren van de bomen konden, dus werd de nek generatie op generatie langer) of verkleinen. De mutaties die die kans vergroten worden dus vaker doorgeven dan de mutaties die dat niet doen, hierdoor veranderen soorten over vele generaties langzaam maar zeker.

Het is moeilijk om te bewijzen dat iets NIET bestaat. Met het Scheermes van Ockham in de hand is het wel bijzonder aannemelijk dat er geen intelligentie is die de evolutie leidt. Overigens; het bestaan van zo'n intelligentie geeft ook weer problemen: is die intelligentie dan onderhevig aan natuurwetten en evolutie? SDF schrijver Heinlein heeft hier wel eens een boek over geschreven.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ockhams_scheermes
https://en.wikipedia.org/wiki/Job:_A_Comed...

Nee, althans in de biologie dus de wetenschappelijke versie gaat men daar niet vanuit. Er is overigens wel een groep (voornamelijk Amerikaanse christenen) die Ja beweert, en die noemen dat intelligent design. Wat ze vooral gedaan hebben is gekeken naar de evolutie theorie en daar een creator in hebben gestopt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design Intelligent design (Engels, afgekort als ID, vertaald als intelligent ontwerp) is een pseudowetenschappelijke opvatting die stelt dat bepaalde kenmerken van het universum en het leven het best kunnen worden verklaard als het werk van een (bovennatuurlijke) intelligente "ontwerper". Intelligent design wil zich wetenschappelijk rekenschap geven van de complexe aard van levende organismen. Ze concludeert daarbij dat kwesties als de oorsprong van het leven, het ontstaan van de genetische code en de wording van meercellige organismen elke natuurlijke verklaring te boven gaan en resulteren uit een niet-natuurlijke oorzaak. ID staat zodoende in contrast met de evolutietheorie, die erfelijkheid en selectiemechanismen (waaronder natuurlijke selectie) beschouwt als een afdoende verklaring voor het ontstaan van alle organismen. Hoewel er nog veel vragen open staan over het ontstaan van het leven en de erop volgende biologische evolutie, is er een overduidelijke consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap dat intelligent design geen wetenschap is, maar pseudowetenschap die gebruikmaakt van teleologische argumentatie.[3] De naam intelligent design wordt metonymisch gebruikt voor zowel de opvatting als voor de beweging die zich hard maakt voor het opnemen van bovenstaande opvatting in het curriculum van scholen in de Verenigde Staten. Ook in andere landen zijn ID-aanhangers. === Er zullen dus mensen zijn die Ja antwoorden Er zullen mensen zijn die Nee antwoorden Maar wat het antwoord is, zal niet afhangen van hun geloof of idee over de zaak.

Toegevoegd op 29 mei 2019 08:59: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100