Ik wil een stichting oprichten en daarna zelf werk in loondienst verrichten voor die stichting. Mag dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Er zijn natuurlijk wettelijke eisen. Zo moet de stichting statuten hebben waarin o.a. het doel staat, een bestuur hebben en opgericht worden bij notariële akte. De eventuele winst mag niet naar de bestuurders gaan maar naar het doel van de stichting. Wil je een stichting oprichten die door de Belastingdienst erkend wordt als ANBI (waardoor donateurs hun gift aan de stichting kunnen aftrekken op hun belastingaangifte) dan moet aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan. Dan moet het binnengehaalde geld voor een zeer groot deel besteed worden aan het doel van de stichting. . . Ook een bestuurder kan in loondienst zijn van een stichting. Uiteraard moet ook alles geregeld zijn rond de afdracht van loonheffingen, zoals ook gebruikelijk is bij een commerciële organisatie. Er zijn ook stichtingen die gelieerd zijn aan commerciële organisaties. . . De oprichter hoeft geen bestuurder te zijn. Soms kan dat niet eens, bijvoorbeeld bij een stichting die is opgericht in een testament. Zie verder Burgerlijk Wetboek, art. 285 tot en met 385. 6. Stichtingen Artikel 285 1.Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. 2.Indien de statuten een of meer personen de bevoegdheid geven in de vervulling van ledige plaatsen in organen van de stichting te voorzien, wordt zij niet uit dien hoofde aangemerkt leden te kennen. 3.Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Artikel 286 1.Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte. 2.De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal. Indien de stichting haar zetel heeft in de provincie Fryslân kan de akte in de Friese taal worden verleden. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet schriftelijk zijn verleend. De stichting kan worden opgericht door een uiterste wilsbeschikking, gemaakt bij een notariële akte die in een vreemde taal is verleden; de statuten van de stichting moeten ook dan in de Nederlandse of Friese taal luiden. 3.De akte bevat de statuten van de stichting. 4.De statuten moeten inhouden:a. de naam der stichting, met het woord stichting als deel van de naam;b. (...)"

Toegevoegd op 04 oktober 2020 11:25: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100