Is het bestuursorgaan wettelijk verplicht te melden hoe men een beroep in kan stellen?

Ik heb een geschil met de gemeente. De gemeente heeft me aangegeven dat ik een beroep in kan stellen bij de bestuursrechter. Na bestuursrechtelijke juridische procedures van bijna twee jaar heeft de Raad van State uitgesproken dat alleen de burgerlijke rechter bevoegd is in mijn geschil. Dus ik heb twee jaar besteed aan onnodige juridische procedures. Het feit dat alleen de burgerlijke rechter bevoegd is in dergelijke geschillen, was echter al bekend vóór de gemeente me naar de bestuursrechter heeft gestuurd. Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor tijd en energie die ik heb verloren door procedures bij de onbevoegde rechter?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als men wil procederen is het niet de andere partij die bepaalt bij welke rechter feiten en omstandigheden getoetst dienen te worden. Als een Bestuursorgaan zegt dat u beroep in kunt stellen bij de bestuursrechter dient men dat te toetsen. De Bestuursrechter is bevoegd te oordelen over besluiten waarover hij als de ambtenarenrechter, de sociale zekerheidsrechter of de belastingrechter oordeelt. Op grond van artikel 8.89 lid 1 Awb is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd als de schade is veroorzaakt door een besluit waarover de Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad in enige of hoogste aanleg oordeelt. Men dient indien men niet zelf de gedegen kennis heeft die nodig is om succesvol te procederen, juridisch advies in te winnen bv. via het Juridisch loket. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact/Juridisch-advies Als de burgerlijke rechter bevoegd is, kunnen partijen toch afspreken dat zij een arbiter vragen om hun geschil te beslechten. De reden hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat het een gespecialiseerde materie is, waarbij de arbiters meer kennis van het onderwerp hebben dan de burgerlijke rechter. https://teamadvocaten.nl/ondernemingsrecht/taakverdeling-tussen-de-bestuursrechter-en-de-burgerlijke-rechter/ Ik ga ervan uit dat de gemeente geheel te goeder trouw is geweest bij het geven van het advies het geschil aan de Bestuursrechter voor te leggen maar dat de Raad van State na twee jaar en gedegen onderzoek met andere ogen naar het geschil kijkt of tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet bevoegd zijn, geheel afhankelijk van de hoogte van de vordering die verzoeker kiest.

Toegevoegd op 25 augustus 2020 21:34: tekst
Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/r...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100