Aan welke ( EU veiligheidseisen) moet een hooglaag zorgbed thuis voldoen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er bestaat een Europese Norm (EN) die kwaliteitseisen stelt aan hoog-laag bedden. Dit is de EN 1970:2000 (verstelbare bedden voor gehandicapte personen). Eisen en beproevingsmethoden – overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG Wettekst https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vi8rm2z3kyz9 Klink allemaal erg ingewikkeld maar het komt in het kort hierop neer: als deze bedden zijn getest en voldoen aan de Europese norm krijgen zij een CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De fabrikant verklaart hiermee dat het product veilig en degelijk is. Er kunnen natuurlijk onderlinge verschillen zijn, zoals: is er een dekenboog, een infuushouder e.d.. Ook belangrijk om te weten is hoe vaak er tussentijdse controle en onderhoud plaatsvindt. Als er een bed aanschaft wordt waarbij de zorgverzekeraar bijdraagt, dan zal de zorgverzekeraar waarschijnlijk voorwaarden stellen waaraan het hoog-laag bed moet voldoen. Het moet per slot van rekening een oplossing bieden voor uw probleem en veilig zijn. U kunt zelf ook eisen stellen aan het bed, maar het bed moet in ieder geval CE-gecertificeerd zijn. De zorgverzekeraar mag zich niet met de kleur of vormgeving bemoeien.

Bronnen:
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvirk...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c...

Dit verpleegbed moet gecertificeerd zijn volgens algemene richtlijn 93/42/EEG. Dit betekent onder meer: Het bed moet zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat het gebruik ervan geen gevaar oplevert voor de klinische toestand of de veiligheid van de patiënten, noch voor de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers of, in voorkomend geval, van andere personen, wanneer ze worden gebruikt op de voorgeschreven wijze en voor de doeleinden die ervoor zijn vastgesteld, met dien verstande dat eventuele risico's die aan het gebruik ervan kunnen zijn verbonden, aanvaardbare risico's vormen ten opzichte van het nut van het hulpmiddel voor de patiënt en verenigbaar zijn met een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de veiligheid. De door de fabrikant gekozen oplossingen voor het ontwerp en de constructie van de hulpmiddelen moeten in overeenstemming zijn met de veiligheidsprincipes, de algemeen erkende stand van de techniek in aanmerking genomen. De fabrikant moet bij de keuze van de meest geschikte oplossingen onderstaande principes in de genoemde volgorde aanhouden: - risico's worden zoveel mogelijk uitgesloten of beperkt (wat ook een veilig ontwerp en veilige constructie inhoudt); - in voorkomend geval worden er passende maatregelen getroffen, zo nodig ook alarmvoorzieningen, ter bescherming tegen risico's die niet kunnen worden uitgesloten; - de gebruikers worden geïnformeerd over de nog aanwezige risico's als gevolg van het eventuele tekortschieten van de beschermende maatregelen. Zie verder: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100