Kun je procedure bij de rechter starten als je uitkering wordt verkort en of gestopt?

Je ontvangt een beschikking van het college van b&w. Waarin staat vermeld dat jouw uitkering wordt gestopt en of verkort. Stel je dient binnen geldende termijn een bezwaar in. Kun je daarna nog een procedure bij de rechter starten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt naar de rechter (dat hete 'beroep instellen') NADAT je bezwaar is afgewezen (er zijn geloof ik een paar uitzonderingen maar dat is de normale volgorde). Eerst bezwaar, dan beroep.

Als een aanvraag voor een uitkering, zoals bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) is afgewezen, of gedeeltelijk is ingetrokken en uw ingediende bezwaar hierop namens het college van B en W is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Dat kan zelfs digitaal als men een DigiDnummer heeft. De Rechtbank informeert de gemeente dat er een beroepsprocedure is gestart. De eerder genoemde bezwaarschriftprocedure kan in veel gevallen bij een tweepartijengeschil worden overgeslagen als - de partijen het erover eens zijn dat zij het - oneens zijn en zij het ook eens zijn over de punten die hen verdeeld. - In het bezwaarschrift verzoekt u de gemeente in te stemmen met rechtstreeks beroep. Bij instemming kan de beroepsprocedure bij de Rechtbank direct worden gestart. De rechter kan verschillende uitspraken doen. De rechter kan de gemeente opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen met inachtneming van de uitspraak. Is men het niet eens met het nieuwe besluit van de gemeente dan moet er opnieuw een beroepsprocedure uitkeringen bij de Rechtbank gestart te worden. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter dan is er nog de mogelijkheid van Hoger Beroep. Het Hoger Beroepschrift moet ingediend worden bij de Centrale Raad van Beroep ((sociale zekerheidsrecht) de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid Als de zaak door de CRvB vereenvoudigd is behandeld kan men binnen zes weken tegen deze uitspraak in verzet, dmv een verzetschrift te sturen naar de CRvB. De CRvB doet binnen zes weken uitspraak, deze uitspraak definitief. In wel heel bijzondere gevallen kan men nog naar de Hoge Raad op grond van schending van het recht of op grond van bepaalde vorm- of procedurefouten (dat is meer theorie dan praktijk). De Hoge Raad doet geen nieuw feitenonderzoek maar gaat uit van de feiten zoals deze door de lagere rechters zijn vastgesteld.

Toegevoegd op 30 mei 2018 19:44: bron
Bronnen:
https://www.st-ab.nl/prak0505.htm
https://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkerin...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100