Kan de politie je verplichten om film- of videobeelden te wissen?

Naar aanleiding van een artikel van de Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/binnenland/27294788/___Getuigen_moesten_beeld_wissen___.html) vraag ik me af in hoeverre de politie omstanders kan dwingen om hun foto's of videobeelden te wissen. Graag antwoorden met bronvermelding e/o jurisprudentie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, dat mag de politie in dit geval niet: "Niet de taak van politie Het is niet de taak van de politie om beelden buiten de publiciteit te houden. We hebben het portretrecht en overige privacyregels om de persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam van personen te waarborgen. Al beschermen we dat ook niet ten koste van alles, waarover later meer. Het is de taak van de politie om de rechtsorde te handhaven. Zij mogen daarbij niet belemmerd worden in hun taken. Als ze wel belemmerd worden in hun werk, mogen ze alleen vorderen afstand te houden. Vorderen om beeldmateriaal te verwijderen mag de politie dus niet.[1] Voor zover de beelden juist bij kunnen dragen aan de waarheidsvinding en dus als bewijs zouden kunnen dienen, mogen agenten de beelden niet eens (laten) wissen, omdat het vernietiging van bewijsmateriaal zou betekenen. Logischer zou dan zijn dat ze de apparatuur of de geheugenkaartjes in beslag nemen om juist dat materiaal te gebruiken voor de waarheidsvinding. Bovendien kunnen die beelden soms ontlastend werken. Een verdachte kan daardoor in zijn verdedigingsbelang geschaad worden." Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2016/03/mag-politie-eisen-fotos-gewist-worden/ © Charlotte's Law

Ze kunnen het vorderen. Dat is niet effectief want een programma zoals recuva kan het verwijderde filmpje gemakkelijk recupereren.

De politie heeft als taak de rechtsorde te handhaven en dient niet belemmerd te worden bij de uitvoering van hun taken. Artikel 184 Wetboek van Strafrecht Worden zij belemmerd in deze uitvoering dan kunnen zij vorderen afstand te houden. Daar dient men direct aan te voldoen. Hoe groot die afstand is wordt door de politie op dat moment bepaald. Het zou in principe een afstand kunnen zijn waarbij geen privé beeldmateriaal van het gebeuren meer te krijgen is. Wanneer de politie vraagt om beelden te verwijderen, mag je dat weigeren. Word je vervolgens aangehouden en de apparatuur in beslaggenomen dan is dat onrechtmatig wanneer dit alléén op grond van het niet verwijderen van de beelden gebeurt. Meestal is dat laatste niet het geval. Het opvolgen van de vordering zich te verwijderen wordt vaak niet direct opgevolgd maar gaat de filmer/fotograaf door of start een discussie en kunnen redenen zijn tot inbeslagname. Geeft men direct gevolg aan het verzoek zich te verwijderen dan mag de politie niet eisen dat de beelden die reeds gemaakt zijn, gewist worden. Er kan wel dringend verzocht worden te stoppen met filmen of fotograferen. Dit dringend verzoek kan gerechtvaardigd zijn om ethische redenen, ook een opstandige verdachte die later door toedoen van de arrestatie overlijdt kan nabestaanden hebben. Tot de taken van de politie behoort niet het buiten de publiciteit houden van de reeds gemaakte beelden, daar zijn het portretrecht en alle andere privacyregels voor, maar ook dit recht kan niet ten koste van alles beschermd worden. Vaak wordt eraan voorbijgegaan dat ook verdachten, daders en aanwezigen in een openbare gelegenheid recht hebben op hun privacy. Dat het dringende verzoek om te wissen gebeurd zou zijn om eventueel bewijsmateriaal te laten verdwijnen snijdt geen hout. Voor bewijslast voor een eventueel ongeoorloofd en buiten proportioneel optreden van de marechaussee en politie waren de privé gemaakte beelden niet noodzakelijk. Er waren ruim voldoende camera-beelden die naderhand konden worden uitgelezen en op grond waarvan de Rijksrecherche een onderzoek kan starten. Het verzoek om beelden te verwijderen mag worden geweigerd, inbeslagname mag alleen als voldaan wordt aan artikel 94 Wetboek van Strafvordering.

Bronnen:
http://pilpnjcm.nl/wp-content/uploads/2015...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2016...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2016...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100