ben je verplicht om begrafenis te betalen van familie, in dit geval broer ? Ook al is er geen contact meer met hem.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee . Wel als je z'n erfenis zonder voorbehoud accepteert .

Ja. Al'niemand' actie onderneemt cvoor het regelen van de uitvaart zal de gemeente deze regelen. De gemeente zal de kosten proberen te verhalen op de nabestaanden, ook als deze de erfenis hebben verworpen, in het geval er geen uitvaartverzekering is die de kosten betaalt. Toegevoegd na 6 uur: Ik zal mijn antwoord specifieker maken. De verplichting om de uitvaartkosten te bepalen, als de gemeente deze regelt en niet kan verhalen op de nalatenschap van de overledene of een verzekering voor die kosten, geldt voor a de ouders; b.de kinderen; c.behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. Er is dus verhaal mogelijk op ‘de lijn naar beneden’. Dat staat los van het al dan niet contact hebben of het al dan niet vewerpen van de erfenis. De zijlijn (broers/zussen bijv.) wordt niet in deze verplichting betrokken. Artikel 22 van de Wet op de Lijkbezorging (2011) "De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, dan wel de reder indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op grond van artikel 416 Wetboek van Koophandel voor diens rekening komen. paragraaf 6.5 van de Wet werk en bijstand is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing." Wie zijn die ‘bloed- en aanverwanten’ van artikel BW1 392-396? Zoals vermeld: a de ouders; b. de kinderen; c. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. Los van de wet vind ik het een morele verplichting dat de familie de uitvaart betaalt als (om wat voor reden dan ook) de overledene dit niet geregeld heeft. Maar daar kan ieder anders over denken.

In Nederland zal dit pas kunnen als je de voornaamste erfgenaam bent en deze erfenis niet weigert (beneficiair aanvaarden wanneer je minderjarige kinderen hebt kan verstandig zijn daar de erfenis anders door kan schuiven naar je kinderen , dus onder jouw verantwoording vallen) Wanneer je dus tot vererving komt, kom je ook tot verrekening van de lijkbezorging, wij hebben dit meegemaakt, konden niet weigeren want er waren minderjarige kinderen in het spel. We hebben ALLES moeten regelen tot en met ontruiming huurwoning , te gelde maken van spullen en het heeft ons veel geld gekost, benificiair bleef er minder dan niets over maar kinderen er voor op laten draaien van mijn broer en zussen vonden we allen geen optie. Wegens benificiaire aanvaarding hoefden we verdere schulden die boven de de opbrengst van de spullen uitgingen niet te betalen , maar de begrafenis, doorlopende huur etc en notariskosten waren we wel kwijt. Persoon in kwestie heeft ons een puinhoop achtergelaten en klauwen vol werk. Dus zitten je kinderen in de erflijn dan zul je moeten handelen, anders haalt de situatie je in. Overigens is Nederland in het erfrecht gunstig, in andere EU landen draai je gewoon voor familieschulden op als je erft, welke erfenis dan meestal niet verworpen kan worden. Take controll, de tijd om erfenis te verwerpen/benificiair te aanvaarden is beperkt, wordt deze tijd overschreden dan heb je geen keus meer!!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100