bega ik een overtreding als ik iemand zonder rijbewijs in mijn auto laat rijden?

stel, ik laat mijn vriendin die geen rijbewijs heeft een stukje rijden met mijn auto op een leeg parkeertrein. (ik zit naast haar op de passagiers stoel) en de politie ziet dit en besluit te controleren of alles in oorden is. ben ik dan als eigenaar van de auto in overtreding?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je bent feitelijk in overtreding wanneer jij als eigenaar van de auto (de verzekerde) de auto uitleent met op voorhand de kennis dat de tijdelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldend rijbewijs. Toegevoegd na 1 minuut: De verzekering zal hier navraag naar doen, maar waarschijnlijk alleen bij een zwaardere overtreding (bij een ongeluk of wanneer de auto is gebruikt bij een delict.)

Op grond van het strafrecht is de bestuurder strafbaar voor het rijden zonder rijbewijs. De eigenaar van de auto pleegt een overtreding die behoort tot de “deelnemingsvormen”. Hij neemt bewust deel aan een strafbaar feit en dat maakt dat hij medeschuldig is. De feitelijke bestuurder wordt bekeurd en de kentekenhouder omdat die iemand de gelegenheid geeft, anders gezegd: de middelen verschaft. Artt 47 en 48 Wetboek van Strafrecht. Daar komt het volgende nog bij: er wordt rijles gegeven terwijl men daar niet toe bevoegd is en het voertuig niet daartoe is ingericht. Dat zijn allemaal afzonderlijke overtredingen die uitsluitend voor rekening komen van de autobezitter. Civielrechtelijk ligt het heel eenvoudig. In de polisvoorwaarden staat dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Een van de verplichtingen waaraan de verzekerde moet voldoen is dat alleen een bezitter van een geldig rijbewijs het voertuig mag besturen. Is aan die verplichting niet voldaan dan zal de schade dus op de verzekerde verhaald worden. Het kan zijn dat de verzekeringmaatschappij door zijn eigen voorwaarden niet gebonden is om uit te keren, maar dat de wetgeving wel de compensatie voor derden vereist. Dan zal de schade worden verhaald op de dader, de onbevoegde bestuurder.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/Eers...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/Eers...

Artikel 8 lid 4 WVW: rijden zonder rijbewijs is strafbaar feit Artikel 178 VW: rijden zonder rijbewijs is overtreding (geen misdrijf) In het wetboek v. strafrecht wordt een uitbreiding gedaan voor strafbaarheid. Die kunnen een aantal vormen omvatten: art. 47 lid 1 sub 1 Sr – Doen plegen van een strafbaar feit art. 47 lid 1 sub 1 Sr – Medeplegen van een strafbaar feit art. 47 lid 1 sub 2 Sr – Uitlokken van een strafbaar feit art. 48 lid 1 Sr – Medeplichtigheid bij een misdrijf art. 48 lid 2 Sr – Medeplichtigheid tot een misdrijf Let op het onderscheid tussen het doen plegen, medeplegen en uitlokken van een strafbaar feit (d.i. overtreding of misdrijf) en de medeplichtigheid aan een misdrijf (medeplichtigheid aan een overtreding is in Nederland niet strafbaar). Van belang voor jou is dus om uit te zoeken of er sprake is van art. 47 of 48.: Van medeplegen is sprake als er geen verschil is in rol en bijdrage van de verschillende plegers. (Het kan dus voorkomen dat een delict begaan wordt door twee of meer medeplegers, en door geen enkele individuele pleger.) Van medeplichtigheid bij is sprake als de pleger geholpen is bij zijn delict, tijdens het uitvoeren ervan. Bij medeplichtigheid bij is er sprake van een verschil in rol en bijdrage van de pleger en de medeplichtige. De medeplichtige-bij heeft een minder prominente rol, en is dus ook minder zwaar strafbaar dan de pleger. Voorwaarde voor strafbare medeplichtigheid is dat de medeplichtige op de hoogte is van de intenties van de pleger; Van medeplichtigheid tot is sprake als de deelnemer de pleger voorafgaand aan het delict de pleger voorzag van middelen (zoals werktuigen, toegang of informatie) waardoor de pleger het delict kon begaan. Van strafbaarheid is alleen sprake als de medeplichtige op de hoogte was van de intenties van de pleger. Aangezien de rol die jij speelt eerder in de trant van 'voorzag van middelen...' dan dat er tussen jou en je vriendin geen verschil in rol/bijdrage is (jouw bijdrage is het verstrekken van de auto(werktuig), die van haar het rijden zonder rijbewijs), bega jij zelf geen strafbaar feit, zelfs als dat op een openbaar parkeerterrein is. Je vriendin uiteraard wel. Toegevoegd na 3 dagen: Correctie: ARTIKEL 8 LID 4 moet zijn artikel 107 van de wegenverkeerswet

Bronnen:
http://boete-rijden-zonder-rijbewijs.nl/ri...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelneming_(misdrijf)
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wegenverk...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100