Worden er nog bekeuringen uitgedeeld bij overtreding van het vloekverbod?

Tot mijn verbazing las ik dat er in verschillende Nederlandse gemeenten een vloekverbod van kracht is. Wordt dat verbod werkelijk gehandhaafd of is het al jaren geleden dat er voor het laatst een bekeuring werd uitgeschreven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, er worden geen bekeuringen meer uitgedeeld, de laatste was in 1904. Op 5 juni 1986 werd een vloekverbod in Ermelo door de kroon strijdig geacht met de vrijheid van meningsuiting. Vloeken of het gebruik van ruwe of onzedelijke taal is namelijk "in beginsel als openbaarmaking van een gedachte of gevoelen aan te merken." Toegevoegd na 9 uur: Grondwet Artikel 132 1 De wet regelt de inrichting van provincies en gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen. 2 De wet regelt het toezicht op deze besturen. 3 Besluiten van deze besturen kunnen slechts aan voorafgaand toezicht worden onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen gevallen. 4 Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 5 De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke blijven ten aanzien van regeling en bestuur, gevorderd krachtens artikel 124, tweede lid. Bij de wet kunnen met afwijking van de artikelen 125 en 127 voorzieningen worden getroffen voor het geval het bestuur van een provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost. 6 De wet bepaalt welke belastingen door de besturen van provincies en gemeenten kunnen worden geheven en regelt hun financiële verhouding tot het Rijk. Toegevoegd na 9 uur: Gemeentewet Artikel 268 1 Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur kan bij koninklijk besluit worden vernietigd. 2 Ten aanzien van de vernietiging van een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg zijn de artikelen 273 tot en met 281a alsmede de afdelingen 10.2.2 en 10.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. Toegevoegd na 1 dag: Ook de zondagwet is zo'n symbolische wet. http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012e97108de75ff340826228&sourceid=1011

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloekverbod_%...
http://www.digibron.nl/search/share.jsp?ui...

Beetje vragen naar de bekende weg he? Nee, er worden geen bekeuringen meer uitgedeeld. Toch goed dat het verbod nog wel bestaat. Hoewel we tegenwoordig bijna allemaal een enkele keer vloeken, is het goed te bedenken dat een vloek een erge verwensing is.

Het vloekverbod wordt in een aantal gemeentes nog zeer streng nageleefd, er is echter een probleem, wanneer is het vloeken en wanneer is het een krachtterm of meningsuiting? Het is ook daarom dat in een APV duidelijk omschreven staat wat met een vloek bedoeld wordt, zie het vloekverbod uit de gemeente Ermelo: het verboden is in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken, behoudens indien het Wetboek van Strafrecht van toepassing is, danwel ruwe of onzedelijke taal te gebruiken. Toegevoegd na 3 minuten: Over het uitdelen van bekeuringen omtrent het vloekverbod is weinig tot niets bekend, staan meestal gedocumenteerd als zijnde overtreding APV en niet met name. Ok zullen de bekeurde er niet mee te koop lopen, in dergelijke gemeentes is het een schande.

Bronnen:
http://www.rechtenstudent.net/index.php?pa...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100